-> Eich Ffefrynnau

Amser TMO

Amser TMO

Mae Canolfan S4C Yr Egin mewn cydweithrediad a Menter Bro Dinefwr a Swyddog Rygbi WRU Ysgol Bro Dinefwr yn gyffrous i gyflwyno cyfres o bodlediadau newydd sbon sef ‘Amser TMO’ gan dîm o dan 14 oed Clwb Rygbi Llanymddyfri. Dros yr wythnosau ddiwethaf mae criw brwdfrydig o bobol ifanc o Glwb Rygbi Llanymddyfri wedi ymuno ar-lein i greu cyfres o bodlediadau sy'n cyfweld a phobol adnabyddus a sêr o fewn y byd Rygbi. Mae’r prosiect yma wedi cael ei gyllido gan ‘Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020’, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig wedi bod yn gyfle gwych i'r bobol ifanc ddatblygu sgiliau newydd a chodi hyder o fewn y maes digidol a chyfathrebu gyda rygbi yn uno popeth at ei gilydd.

Gwefan: Amser TMO

Mwy o bodlediadau Chwaraeon

RSS

Chwarae Amser TMO

Amser TMO - Richard a Kieran Hardy

Richard Hardy a Kieran Hardy yn sgwrsio efo Gruff a Guto o dîm dan 14 Llanymddyfri. Cawn glywed am berthynas y tad a'r mab, ai cariad clir tuag at rygbi.
Prosiect gan Canolfan S4C Yr Egin mewn cydweithrediad a Menter Bro Dinefwr a Swyddog Rygbi WRU Ysgol Bro Dinefwr.

Fri, 19 Mar 2021 12:37:40 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Amser TMO

Amser TMO - Jac Morgan

Jac Morgan Capten Cymru dan 20 oed yn sgwrsio efo Gruff a Tomos o dîm dan 14 Llanymddyfri, am ei ddatblygiad rygbi ac ei obeithion am y dyfodol.
Prosiect gan Canolfan S4C Yr Egin mewn cydweithrediad a Menter Bro Dinefwr a Swyddog Rygbi WRU Ysgol Bro Dinefwr.

Fri, 19 Mar 2021 12:34:42 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Amser TMO

Amser TMO - Tomas Marks

Guto a Ruben o dîm dan 14 Llanymddyfri, yn holi Tomas Marks Swyddog Rygbi WRU Ysgol Bro Dinefwr, pwysigrwydd ei rôl, a sut mae Tomos yn hybu a datblygu chwaraewyr y dyfodol.
Prosiect gan Canolfan S4C Yr Egin mewn cydweithrediad a Menter Bro Dinefwr a Swyddog Rygbi WRU Ysgol Bro Dinefwr.

Fri, 19 Mar 2021 12:20:02 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Amser TMO

Amser TMO - Aled Walters

Aled Walters Pennaeth perfformiad Teirgrod Caerlyr yn cael ei holi gan Ioan a Steffan o dîm dan 14 Llanymddyfri. Cawn glywed sut deimlad oedd enill Cwpan y byd!
Prosiect gan Canolfan S4C Yr Egin mewn cydweithrediad a Menter Bro Dinefwr a Swyddog Rygbi WRU Ysgol Bro Dinefwr.

Fri, 19 Mar 2021 12:17:20 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Amser TMO

Amser TMO - Tim Hayes

Tim Hayes (TMO) yn cael ei holi gan Lloyd a Sion o dîm dan 14 Llanymddyfri. Cyfle i glywed am yrfa Tim Hayes, a'i atgofion melys o fyd rygbi.
Prosiect gan Canolfan S4C Yr Egin mewn cydweithrediad a Menter Bro Dinefwr a Swyddog Rygbi WRU Ysgol Bro Dinefwr.

Fri, 19 Mar 2021 12:13:25 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Amser TMO

Amser TMO - Marc Kinnaird

Gruff a Tomos o dîm dan 14 Llanymddyfri, yn holi Marc Kinnaird, Dadansoddwr Perfformiad i WRU. Cawn glywed am gychwyn ei yrfa, ei ddatblygiad ai fywyd.
Prosiect gan Canolfan S4C Yr Egin mewn cydweithrediad a Menter Bro Dinefwr a Swyddog Rygbi WRU Ysgol Bro Dinefwr.

Fri, 19 Mar 2021 12:09:16 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch