-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Podlediad Y Bardd Ar Daith

Podlediad Y Bardd Ar Daith

Ifor ap Glyn, y bardd cenedlaethol, sydd ar daith i Lithwania, China a Camerwn.

Gwefan: Podlediad Y Bardd Ar Daith

Mwy o bodlediadau Sioeau Ffeithiol

RSS

Chwarae Podlediad Y Bardd Ar Daith

Camerŵn - Pennod 3

Yn ei bodlediad olaf o Gamerŵn, mae'r bardd Ifor ap Glyn, yn mwynhau matango neu 'win' o'r balmwydden, ac yn lawnsio llyfr yng nghanol power cut yng nghwmni'r beirdd Mike Jenkins ac Eric Ngalle Charles.

Mon, 29 Apr 2019 17:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediad Y Bardd Ar Daith

Camerŵn - Pennod 2

Mae'r bardd Ifor ap Glyn yn darganfod cysylltiad rhwng Bae Colwyn a Chamerŵn, ac hefyd bod bus pass Merthyr yn dderbyniol fel 'i-d' gan fyddin y wlad. Ceir cyflwyniad i hanes cythryblus Camerŵn a cheir cerdd o fawl i'r cyflwynydd radio Charles Tembei.

Sat, 27 Apr 2019 07:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediad Y Bardd Ar Daith

Camerŵn - Pennod 1

Mae Ifor ap Glyn, yn cyrraedd y brifddinas Yaounde i hyrwyddo cysylltiadau llenyddol rhwng Cymru a Chamerŵn, yng nghwmni'r beirdd Mike Jenkins ac Eric Ngalle Charles. Cawn gyflwyniad i'r iaith Bakweri, a bwyta malwod - a cheir cerddi i ddiolch am grys ac am ocadas.

Thu, 25 Apr 2019 09:21:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediad Y Bardd Ar Daith

Tsieina - Pennod 3

Yn ei bodlediad olaf o Tsieina, mae'r bardd Ifor ap Glyn yn cael gwahoddiad i wledda hefo Maer Chengdu ac yn profi danteithion hefo enwau od, wrth ddysgu am arferion yfed y Tsieiniaid! Mae'n perfformio yn gyhoeddus i gyfeiliant ffidil, ac yn llunio cerdd am hen bobl yn gwneud ta'i chi yng nghanol canolfan siopa.

Tue, 23 Apr 2019 11:21:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediad Y Bardd Ar Daith

Tsieina - Pennod 2

Mae'r bardd Ifor ap Glyn, yn ymweld â'r opera yn Chengdu ac yn profi rhyfeddodau 'newid wyneb', a fferins sidan. Mae'n ymweld a chartref y bardd Du Fu o'r wythfed ganrif ac yn rhoi cynnig ar gyfieithu'i waith i'r Gymraeg.

Thu, 11 Apr 2019 11:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediad Y Bardd Ar Daith

Tsieina - Pennod 1

Mae'r Bardd Cenedlaethol, Ifor ap Glyn, yn cyrraedd Chengdu ar gyfer gŵyl farddoniaeth yng nghwmni 100 o feirdd o bedwar ban byd. Mae'n ymweld â chanolfan fridio pandas fwya llwyddiannus y byd ac yn dysgu am arferion blwyddyn newydd y Tsieiniaid.

Tue, 09 Apr 2019 13:30:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediad Y Bardd Ar Daith

Lithiwania - Pennod 3

Yn ei bodlediad olaf o Lithwania, mae'r bardd Ifor ap Glyn yn darganfod mai dyma'r wlad olaf yn Ewrop i gefnu ar baganiaeth. Mae'n profi pleserau cael bath mewn mwd, yn cyfarfod â siaradwr Cymraeg o Kiev ac yn sgwennu cerdd i ddathlu hyfrydwch yr hydref yng nghoedwigoedd Lithwania.

Sat, 06 Apr 2019 08:36:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediad Y Bardd Ar Daith

Lithiwania - Pennod 2

Mae'r bardd Ifor ap Glyn, yn symud i'r dref faddon Druskininkai sydd wedi bod yn rhan o 6 gwlad wahanol yn y can mlynedd diwethaf. Mae'n ymweld ag ysgol leol a chawn gerdd am ffynnon leol sy'n canu.

Wed, 03 Apr 2019 06:30:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediad Y Bardd Ar Daith

Lithiwania - Pennod 1

Mae'r Bardd Cenedlaethol, Ifor ap Glyn, yn cyrraedd Vilnius ar gyfer gŵyl farddoniaeth ryngwladol; mae'n helpu lansio antholeg ac yn cael ei gyfweld ar y gyfres gelf Kultūros Diena, ac yn llunio cerdd am fod grisiau ei westy ddim yn ffitio!

Mon, 01 Apr 2019 10:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch