-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Y Diflaniad

Y Diflaniad

Hanes diflaniad Stanislaw Sykut o Gwmdu yn 1953. Ond oes 'na fwy i'r stori?

Gwefan: Y Diflaniad

RSS

Chwarae Y Diflaniad

Pennod 4

Ym mhennod olaf y podlediad mae Ioan yn teithio i wlad Pwyl i siarad â theulu Stanislaw Sykut. Mae’n cyfarfod Anna Resz, ei ferch, a’n dysgu am effaith ei ddiflaniad ar y teulu. Mae’r teulu wedi gwneud ymchwil eu hunain i’r achos, felly beth yw eu barn nhw am yr hyn ddigwyddodd ‘yng Nghwmdu yn 1953? Cawn glywed hefyd am ymweliad olaf Michael Onufrejczyc â fferm Cefn Hendre ar ôl iddo gael ei ryddhau o'r carchar, ac amgylchiadau rhyfedd ei farwolaeth wedi hynny. Cyflwyno a chynhyrchu: Ioan Wyn Evans Dylunio a chymysgu sain: Meic Parry Cerddoriaeth thema: Patrick Rimes

Mon, 06 Jul 2020 15:05:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Y Diflaniad

Pennod 3

Er na chafodd corff Stanislaw Sykut ei ddarganfod, fe ddyfarnwyd Michael Onufrejczyc yn euog o’i lofruddio a chafodd ei ddedfrydu i farwolaeth. Ond ar yr unfed awr ar ddeg fe’i achubwyd rhag y gosb eithaf. Caiff Ioan glywed gan Megan Sterry, ysgrifenyddes i gyfreithiwr Onufrejczyc ar y pryd, am amgylchiadau rhyfedd galwad ffôn a wnaed i atal ei grogi. Mae Ioan hefyd yn gofyn beth yw arwyddocâd cyfres o ddiflaniadau eraill o’r cyfnod gyda stori Onufrejczyc a Sykut? Cyflwyno a chynhyrchu: Ioan Wyn Evans Dylunio a chymysgu sain: Meic Parry Cerddoriaeth thema: Patrick Rimes

Mon, 06 Jul 2020 15:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Y Diflaniad

Pennod 2

Oedd diflaniad Stanislaw Sykut yn ymwneud â'r Ail Ryfel Byd? Yn ail bennod y gyfres, cawn glywed mwy am y Pwyliaid ddaeth i Brydain wedi’r Ail Ryfel Byd. Anna Rolewska o Brifysgol Aberystwyth sy’n cyflwyno hanes y teuluoedd ddaeth i Orllewin Cymru i Ioan. Cawn glywed hefyd am brofiad teulu Wieslaw Gdula, wnaeth setlo yn ardal Ffarmers yn y cyfnod. Gwasanaethodd Sykut ac Onufrejczyc yn y fyddin Bwyleg yn ystod y rhyfel, a chaiff Ioan glywed am gysylltiad posib rhwng y cyfnod hwnnw o’u bywyd â’r achos. Cyflwyno a chynhyrchu: Ioan Wyn Evans Dylunio a chymysgu sain: Meic Parry Cerddoriaeth thema: Patrick Rimes

Mon, 06 Jul 2020 14:55:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Y Diflaniad

Pennod 1

Ar noson o Ragfyr yn 1953 diflannodd un o drigolion pentre’ Cwmdu yn Nyffryn Tywi - Stanislaw Sykut. Dros y misoedd nesa' fe hawliodd y stori benawdau mewn papurau newydd ar draws y byd. Yn y podlediad hwn mae Ioan Wyn Evans yn cyfarfod ag unigolion sydd wedi dilyn yr achos fyth ers hynny. Yn y bennod hon, mae Ioan yn siarad gyda Hywel Jones, sy’n enedigol o’r ardal. Mae ef wedi ei gyfareddu gan stori diflaniad Cwmdu ers yn blentyn. Mewn tafarn leol sydd heb newid llawer ers y cyfnod, mae’n rhannu atgofion o’i blentyndod a chysylltiad ei deulu â’r achos. Hefyd mae Ioan yn ail-ymweld â rhaglen radio am yr achos o 1976, gyda chynhyrchydd y rhaglen honno - y newyddiadurwr Handel Jones, sy’n cynnwys cyfweliadau o’r archif gyda heddweision fu’n allweddol i’r ymchwiliad. Heddwas oedd Martin Lewis yn 1953 hefyd, a bu yntau yn gweithio ar yr achos. Bellach yn 92 oed, mae’n rhannu ei atgofion o’i gyfnod yng nghwmni Michael Onufrejczyk a gafodd ei gyhuddo o lofruddio Skyut yn ystod yr ymchwiliad. Yn olaf caiff Ioan sgwrs gydag Eileen Jones a Maureen Crayford, dwy chwaer o Landeilo sydd ag atgofion clir Sykut ac Onufrejczyk. Cyflwyno a chynhyrchu: Ioan Wyn Evans Dylunio a chymysgu sain: Meic Parry Cerddoriaeth thema: Patrick Rimes

Mon, 06 Jul 2020 14:50:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch