-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Digon

Digon

Digon yw digon, wrth i Non Parry ddweud ei bod hi’n amser am sgwrs onest am iechyd meddwl. / Enough is enough, as Non Parry says it’s time to be upfront about mental health.

Gwefan: Digon

Mwy o bodlediadau Sioeau Ffeithiol

RSS

Chwarae Digon

Meilir Rhys Williams

Yr actor Meilir Rhys Williams sy'n cadw cwmni i Non y tro yma

Wed, 17 Feb 2021 15:29:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Digon

Tara Bethan

Y cerddor a chyflwynydd yw gwestai Non yn y bennod hon

Wed, 10 Feb 2021 12:04:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Digon

Gruff Jones

Y cerddor a chynhyrchydd Gruff Jones yw'r gwestai y tro hwn.

Wed, 03 Feb 2021 16:21:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Digon

Mari Lovgreen

Y cyflwynydd teledu ac awdur yw gwestai diweddaraf Non Parry

Wed, 27 Jan 2021 11:56:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Digon

Dylan Cernyw

Yn y bennod yma caiff Non gwmni’r telynor Dylan Cernyw. Mae Dylan yn wyneb cyfarwydd ar lwyfannau Cymru yn cyfeilio i rai o'n cantorion a chorau mwyaf adnabyddus. Mae hefyd yn rhan o’r ddeuawd boblogaidd Piantel. Mewn sgwrs agored, mae Dylan yn rhannu ei brofiadau fel dyn ifanc yn brwydro anhwylder bwyta, a’r effaith mae hyn wedi cael arno drwy gydol ei fywyd. Mae Non hefyd yn rhannu ei phrofiadau o hunanddelwedd, a’r rhagfarn mae hi wedi ei wynebu ar gyfnodau o’i gyrfa fel menyw yn llygad y cyhoedd.

Wed, 20 Jan 2021 16:22:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Digon

Caryl Parry Jones

Fel diddanwr, cerddor a chyflwynydd, Caryl Parry Jones yw un o wynebau mwyaf adnabyddus a dylanwadol y byd adloniant Cymreig. Mae hi’n gyfrifol am gyfoeth o anthemau pop cyfoes a’n llais cyfarwydd ar Sioe Frecwast Radio Cymru 2. Ers ei phlentyndod yn cystadlu mewn eisteddfodau mae Caryl wedi byw gyda chyfnodau o or-bryder ac iselder. Yn y bennod yma mae’n sôn am sut mae agweddau at iechyd meddwl wedi newid ers ei phlentyndod a'r adegau o'i bywyd pan y gwnaeth hi ddioddef. O'r coleg a dyddiau cynnar ei gyrfa hyd heddiw mae Caryl yn rhannu’r pethau mae hi wedi ei weld yn anodd. Mae Caryl a Non hefyd yn rhannu eu profiadau fel rhieni yn trafod iechyd meddwl gyda'u plant.

Wed, 13 Jan 2021 13:49:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Digon

Croeso i Digon

Digon yw digon, wrth i Non Parry ddweud ei bod hi’n amser am sgwrs onest am iechyd meddwl / Enough is enough, as Non Parry says it’s time to be upfront about mental health.

Fri, 08 Jan 2021 10:03:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch