-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Dim Rwan na Nawr

Dim Rwan na Nawr

Tudur Owen a Dyl Mei sy’n ein tywys drwy hanes Cymru, un cwestiwn ar y tro...

Gwefan: Dim Rwan na Nawr

Mwy o bodlediadau Adloniant a Cherddoriaeth

RSS

Chwarae Dim Rwan na Nawr

Pwy oedd Owain Glyndŵr?

Ai Owain Glyndŵr yw'r Cymro enwocaf erioed? Be oedd sbardun ei wrthryfela? Beth wnaeth ddigwydd i'w deulu? Ym mhennod olaf y gyfres, Rhun Emlyn ac Eurig Salisbury sy'n ymuno â Tudur a Dyl Mei i drin a thrafod Owain Glyndŵr

Fri, 13 Dec 2019 13:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Dim Rwan na Nawr

Oes y Tywysogion

Yn y pumed bennod, cyfle i glywed am oes y Tywysogion yng nghwmni Tudur Owen, Dyl Mei a Dr Sara Elin Roberts.

Fri, 06 Dec 2019 13:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Dim Rwan na Nawr

Yr Oesoedd Tywyll

Dr Rebecca Thomas a Dr Owain Jones o Brifysgol Bangor sy'n ymuno gyda Tudur a Dyl i drafod yr Oesoedd Tywyll. Ydy Tudur yn gywir i ddefnyddio'r term? Pwy oedd yn ymosod ar Gymru ar y cyfnod "tywyll" yma? Oedd 'na lonydd i'w gael i'r Cymry? Oedd na'r fath beth a Chymru, neu Gymry, ar y pryd?!

Fri, 29 Nov 2019 13:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Dim Rwan na Nawr

Pwy oedd y Rhufeiniaid gyntaf yng Nghymru?

Pwy oedd y Rhufeiniaid gyntaf yng Nghymru? Faint o hir nath y nhw aros? Pam oedd y nhw yma? Cewch yr atebion yma i gyd yng nghwmni Dewi Prysor ar y 3ydd pennod o Dim rwan na nawr!

Fri, 22 Nov 2019 13:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Dim Rwan na Nawr

Pwy oedd y Celtiaid?

Dr Euryn Roberts a Dr Owain Jones sy'n (ceisio) tywys Tudur a Dyl Mei drwy Oes y Celtiaid

Fri, 15 Nov 2019 19:19:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Dim Rwan na Nawr

Y bobl gyntaf yng Nghymru

Tudur Owen a Dyl Mei sy’n dysgu am hanes Cymru, un cwestiwn chwilfrydig ar y tro. Yn y bennod gyntaf mae’r ddau yn mynd yr holl ffordd yn ôl i oes yr iâ. Pryd gafodd tir Cymru ei ffurfio am y tro cyntaf?

Fri, 08 Nov 2019 16:49:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch