Podlediad Herbert a Heledd Yn Achub Y Byd!

Dwy o ferched ifanc y ddinas yn trio newid eu ffyrdd er lles y blaned (gyda help llaw gwesteion arbennig!)

Gwefan: Herbert a Heledd Yn Achub Y Byd!

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Sut mae teithio yn 'wyrdd'?

Lawrlwythwch

Jacob Elis sy'n ymuno â Catrin a Heledd i drafod os oes modd teithio yn wyrdd...

Dyddiad Cyhoeddi: Wed, 22 Jan 2020 16:10:00 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Edrych yn ôl ar wythnos o fyw heb gynnyrch harddwch

Catrin Herbert a Heledd Medi sydd yn edrych yn ôl ar eu hwythnos o fyw heb gynnyrch harddwch sy’n rhydd o greulondeb

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 15 Jan 2020 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Ydy defnyddio colur yn greulon?

Emma Jenkins sy'n cyflwyno Catrin a Heledd i gynnyrch harddwch sy'n garedig i'r blaned...

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 09 Jan 2020 14:49:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Effaith plastig ar y blaned

Dwy o ferched ifanc y ddinas yn trio newid eu ffyrdd er lles y blaned (gyda help llaw gwesteion arbennig!) Ydych chi bach yn ddi-glem? Ry' ni 'fyd OND peidiwch a becso, fe wnawn ni'r gwaith caled i gael adrodd nôl ato chi! Alwen Marshall sydd yn trafod effaith plastig ar y blaned gyda Herbert a Heledd.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 11 Dec 2019 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Herbert a Heledd Yn Achub Y Byd!

Dwy o ferched ifanc y ddinas yn trio newid eu ffyrdd er lles y blaned (gyda help llaw gwesteion arbennig!) Ydych chi bach yn ddi-glem? Ry' ni 'fyd OND peidiwch a becso, fe wnawn ni'r gwaith caled i gael adrodd nôl ato chi! Ceri Lloyd sydd yn trafod effaith figaniaeth ar y blaned gyda Herbert a Heledd.

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 27 Nov 2019 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Croeso i Herbert a Heledd Yn Achub Y Byd!

Dwy o ferched ifanc y ddinas yn trio newid eu ffyrdd er lles y blaned.

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 21 Nov 2019 15:11:00 +0000

Tudalen Y Podlediad