-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Herbert a Heledd Yn Achub Y Byd!

Herbert a Heledd Yn Achub Y Byd!

Dwy o ferched ifanc y ddinas yn trio newid eu ffyrdd er lles y blaned (gyda help llaw gwesteion arbennig!)

Gwefan: Herbert a Heledd Yn Achub Y Byd!

Mwy o bodlediadau Adloniant a Cherddoriaeth

RSS

Chwarae Herbert a Heledd Yn Achub Y Byd!

Ers i ni siarad y tro diwethaf...

Gyda'r byd yn teimlo fel lle go wahanol, mae Catrin a Heledd am gadw mewn cysylltiad.

Tue, 05 May 2020 16:01:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Herbert a Heledd Yn Achub Y Byd!

Gwyliau Eco-Gyfeillgar

Herbert a Heledd sy'n trafod effaith gwyliau ar yr amgylchedd.

Wed, 26 Feb 2020 17:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Herbert a Heledd Yn Achub Y Byd!

Y gwpan Misglwyf.. Llwyddiant?

Herbert a Heledd yn edrych yn ôl ar eu hwythnos wrth iddynt brofi cynhyrch misglwyf cynaliadwy.

Wed, 12 Feb 2020 16:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Herbert a Heledd Yn Achub Y Byd!

Misglwyf di-blastig

Wedi meddwl am fisglwyf di-blastig ond ddim yn siwr ble i ddechrau? Elen Ifan sy'n rhannu ei phrofiadau o gwpanau misglwyf a chynnyrch hylendid gyda Herbert a Heledd!

Wed, 05 Feb 2020 16:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Herbert a Heledd Yn Achub Y Byd!

Edrych yn ôl ar wythnos ddi-blastig

Catrin Herbert a Heledd Medi sydd yn edrych yn ôl ar eu hwythnos ddi-blastig!

Wed, 05 Feb 2020 13:42:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Herbert a Heledd Yn Achub Y Byd!

Edrych yn ôl ar wythnos o deithio yn "Wyrdd"

Herbert a Heledd yn edrych yn ôl ar wythnos o deithio yn "Wyrdd".

Wed, 29 Jan 2020 16:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Herbert a Heledd Yn Achub Y Byd!

Effaith teithio ar yr amgylchedd

Jacob Ellis sy'n ymuno â Herbert a Heledd i drafod yr effaith y mae teithio o ddydd i ddydd yn cael ar yr amgylchedd

Wed, 22 Jan 2020 16:10:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Herbert a Heledd Yn Achub Y Byd!

Edrych yn ôl ar wythnos o fyw heb gynnyrch harddwch

Catrin Herbert a Heledd Medi sydd yn edrych yn ôl ar eu hwythnos o fyw heb gynnyrch harddwch sy’n rhydd o greulondeb

Wed, 15 Jan 2020 16:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Herbert a Heledd Yn Achub Y Byd!

Ydy defnyddio colur yn greulon?

Emma Jenkins sy'n cyflwyno Catrin a Heledd i gynnyrch harddwch sy'n garedig i'r blaned.

Thu, 09 Jan 2020 14:49:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Herbert a Heledd Yn Achub Y Byd!

Effaith plastig ar y blaned

Dwy o ferched ifanc y ddinas yn trio newid eu ffyrdd er lles y blaned (gyda help llaw gwesteion arbennig!) Ydych chi bach yn ddi-glem? Ry' ni 'fyd OND peidiwch a becso, fe wnawn ni'r gwaith caled i gael adrodd nôl ato chi! Alwen Marshall sydd yn trafod effaith plastig ar y blaned gyda Herbert a Heledd.

Wed, 11 Dec 2019 16:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy