Podlediad Byd Rygbi Cat a Charlo

Dilynwch holl gyffro pencampwriaeth y Chwe Gwlad yng nghwmni Gareth Charles a Catrin Heledd.

Gwefan: Byd Rygbi Cat a Charlo

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Sgwrs gyda Sioned

Lawrlwythwch

Sioned Harries sy'n trafod dyfodol y gêm a'i gobaith o adennill ei lle yng ngharfan Cymru

Dyddiad Cyhoeddi: Fri, 24 Jul 2020 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Dau o Bont-Henri

Nic Cudd sy'n cadw cwmni i Gareth a Catrin i drafod bywyd heb gytundeb proffesiynol

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 17 Jul 2020 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Gareth a'r genhedlaeth nesaf

Hyfforddwr tim d20 Cymru Gareth Williams sy'n trafod effaith y pandemig ar ser y dyfodol

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 10 Jul 2020 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Y bachwr a'r canwr

Rhydian Jenkins yn trafod sut beth yw bod yn fachwr i Bontypridd ac yn ganwr proffesiynol

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 03 Jul 2020 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Ffarwelio â'r Scarlets

Ioan Cunningham sy'n ymuno am sgwrs i edrych yn ôl ar ei gyfnod â'r Scarlets

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 18 Jun 2020 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Rygbi yn ei ôl!

Super Rugby yn ei ôl yn Seland Newydd a Barry Maddocks o'r Dreigiau yn ymuno am sgwrs

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 12 Jun 2020 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Abertawe yn rhoi sioc i Awstralia

Robert Jones sy'n hel atgofion am fuddugoliaeth Abertawe yn erbyn Awstralia yn 1992

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 05 Jun 2020 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Elinor Snowsill a'r cwrs Ninja Warrior

Cat a Charlo yn cael cwmni maswr tîm merched Cymru a Bryste Elinor Snowsill

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 29 May 2020 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Y Brenin Barry

Cat a Charlo yn cael cwmni Barry John i hel atgofion am y gêm olaf iddo chwarae cyn ymddeol yn 1972, gêm gafodd ei threfnu er mwyn codi arian i Urdd Gobaith Cymru

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 22 May 2020 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad