-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Siarad Moel: Podlediad Aled Hughes

Siarad Moel: Podlediad Aled Hughes

Aled Hughes yn mynd at wreiddyn moel straeon difyr rhai o Gymry’r byd. Aled Hughes gets to the root of the stories which have shaped people's lives.

Gwefan: Siarad Moel: Podlediad Aled Hughes

RSS

Chwarae Siarad Moel: Podlediad Aled Hughes

Codi bawd ac ysgwyd llaw

Cynog Prys sy'n ateb cwestiynau chwilfrydig Aled am ein arferion cyfathrebu.

Fri, 15 Oct 2021 13:02:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Siarad Moel: Podlediad Aled Hughes

Archeoleg y môr

Mae bywyd Lowri Roberts yn llawn antur, ac mae'n cyflwyno Aled i fyd dan y tonnau.

Fri, 01 Oct 2021 13:09:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Siarad Moel: Podlediad Aled Hughes

Swyngyfaredd

Ar safle Bryn Celli Ddu, Mhara Starling sy’n cyflwyno Aled i fyd rhyfeddol...

Fri, 17 Sep 2021 13:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Siarad Moel: Podlediad Aled Hughes

Alcohol

Mae nifer ohonom wedi yfed mwy o alcohol yn ystod y pandemig. Yn y bennod yma o bodlediad Aled Hughes mae Karen Brown yn trafod ei pherthynas gymhleth gydag alcohol, a sut mae hynny wedi newid yn ystod ei bywyd.

Fri, 30 Jul 2021 13:59:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Siarad Moel: Podlediad Aled Hughes

Ffilmiau Hollywood

Beth yw'r ffilmiau pwysicaf erioed? Yr arbenigwr sinema Aled Llywelyn sy'n trafod...

Fri, 16 Jul 2021 13:36:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Siarad Moel: Podlediad Aled Hughes

Yr iaith Gymraeg

Sgwrs hwyliog am iaith orau'r byd sydd gan Aled yn y bennod yma. Dyma'r da, y difyr a'r dryslyd am y Gymraeg!

Fri, 02 Jul 2021 13:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Siarad Moel: Podlediad Aled Hughes

Kai Saraceno - Newid rhywedd

Beth mae'n ei olygu i fod yn berson trawsrywiol? Daeth Kai Saraceno i Gymru ar ôl i raglen Game of Thrones ei ysbrydoli i ddysgu Cymraeg. Yn y bennod yma o bodlediad Siarad Moel, mae Kai yn ymuno gydag Aled i rannu ei brofiad ac i annog mwy o sgwrs am fywyd pobl trawsryweddol.

Fri, 18 Jun 2021 14:28:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Siarad Moel: Podlediad Aled Hughes

Pobl sy'n lladd

Y seicolegydd Nia Williams sy’n trafod ei ymchwil i faes llofruddiaeth a llofruddwyr.

Fri, 04 Jun 2021 13:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Siarad Moel: Podlediad Aled Hughes

Spiderman, deinosoriaid a cholli gwallt.

Yw hi'n bosib troi mewn i Spiderman? Faint o DNA sydd gennym ni'n gyffredin gyda banana? DNA pa riant all eich gwneud chi'n foel? Ym mhennod gyntaf podlediad Aled, mae'r gwyddonydd Heledd Iago yn ateb cwestiynau mawr a bach am faes geneteg.

Fri, 28 May 2021 13:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Siarad Moel: Podlediad Aled Hughes

Croeso i Siarad Moel: Podlediad Aled Hughes

Aled Hughes yn mynd at wreiddyn moel straeon difyr rhai o Gymry’r byd. Aled Hughes gets to the root of the stories which have shaped people's lives.

Thu, 27 May 2021 15:26:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch