Podlediad Swig Sydyn gan Bragdy'r Beirdd

Dyma Swig Sydyn - pytiau barddol a cherddorol gan Bragdy'r Beirdd.

Gwefan: Swig Sydyn gan Bragdy'r Beirdd

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Swig Sydyn 3

Lawrlwythwch

Yn nhrydedd bennod Swig Sydyn mae gennym gerddi a chaneuon gan Sion Aled, Gwyneth Glyn, Morgan Owen, Anni Llŷn ac Iestyn Tyne.

Dyddiad Cyhoeddi: Fri, 10 Jul 2020 16:32:54 +0100

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Swig Sydyn 2

Dyma Swig Sydyn 2 - yr ail o blith pytiau barddol a cherddorol gan Bragdy'r Beirdd. Yn y bennod hon, mae Ifor ap Glyn yn cyflwyno Osian Owen, Elinor Wyn Reynolds, Aron Pritchard, Llio Maddocks a Geraint Løvgreen.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 20 Jun 2020 10:10:39 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Swig Sydyn 1

Yn y bennod hon, mae Ifor ap Glyn yn cyflwyno Gruffudd Owen, Caryl Bryn, Carwyn Eckley, Grug Muse, Iwan Rhys a Manon Awst.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 05 Jun 2020 12:45:16 +0100

Tudalen Y Podlediad