Podlediad CFfI a fi / YFC & me

Drwy lansiad cyfres podlediadau cyntaf un yr CFfI, mae aelodau a ffrindiau’r mudiad yn cael cyfle i wrando ar benodau sy’n amrywio o sgyrsiau anffurfiol, i adroddiadau doniol drwy dilyn ôl troed ein gwestai. Through the launch of the very first YFC podcast series, members and friends of the organisation have the opportunity to listen to episodes ranging from informal chats, to humorous accounts of days gone by. All this by following the footprints of its guests.

Gwefan: CFfI a fi / YFC & me

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Pennod 4 / Episode 4 - Katie Davies (Rhan 2 / Part 2)

Lawrlwythwch

Angharad Menna Edwards yn cyfweld Katie Davies

Angharad Edwards o Sir Benfro sydd yn cyfweld Katie Davies sydd hefyd o Sir Benfro. Mae Katie yn Gadeirydd CFfI Cymru eleni a’n gyn-aelod o glwb Llys-y-frân yn Sir Benfro. Wrth sgwrsio meant yn cyffwrdd a rhai o brofiadau mwyaf cofiadwy Katie wrth fod yn rhan o’r mudiad a'n trafod y dyfodol wrth iddi ddechrau ei blwyddyn brysur fel Cadeirydd CFfI Cymru.

Diolch i Angharad Menna Edwards am gyfweld, a diolch yn fawr i Katie Davies am gyfrannu.

Mae’r bennod hon wedi ei rannu mewn i ddwy ran.

Angharad Menna Edwards interviewing Katie Davies

Angharad Edwards from Pembrokeshire interview Katie Davies who is also originally from Pembrokeshire but who now lives in Carmarthenshire. Katie Davies is the current WALES YFC Chairman and is a past member of Llysyfran YFC in Pembrokeshire. As they chat they touch on some of Katie’s greatest achievements while being a part of the organisation while also discussing what the future holds as her year as Wales YFC Chairman has begun.

A big thank you to both Angharad Menna Edwards for interviewing and Katie Davies for participating in this episode.

This episode consists of two parts.

Dyddiad Cyhoeddi: Fri, 29 Nov 2019 22:00:00 GMT

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Pennod 3 / Episode 3 - Katie Davies (Rhan 1 / Part 1)

Angharad Menna Edwards yn cyfweld Katie Davies

Angharad Edwards o Sir Benfro sydd yn cyfweld Katie Davies sydd hefyd o Sir Benfro. Mae Katie yn Gadeirydd CFfI Cymru eleni a’n gyn-aelod o glwb Llys-y-frân yn Sir Benfro. Wrth sgwrsio meant yn cyffwrdd a rhai o brofiadau mwyaf cofiadwy Katie wrth fod yn rhan o’r mudiad a'n trafod y dyfodol wrth iddi ddechrau ei blwyddyn brysur fel Cadeirydd CFfI Cymru.

Diolch i Angharad Menna Edwards am gyfweld, a diolch yn fawr i Katie Davies am gyfrannu.

Mae’r bennod hon wedi ei rannu mewn i ddwy ran.

Angharad Menna Edwards interviewing Katie Davies

Angharad Edwards from Pembrokeshire interview Katie Davies who is also originally from Pembrokeshire but who now lives in Carmarthenshire. Katie Davies is the current WALES YFC Chairman and is a past member of Llysyfran YFC in Pembrokeshire. As they chat they touch on some of Katie’s greatest achievements while being a part of the organisation while also discussing what the future holds as her year as Wales YFC Chairman has begun.

A big thank you to both Angharad Menna Edwards for interviewing and Katie Davies for participating in this episode.

This episode consists of two parts.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 29 Nov 2019 22:00:00 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 2 / Episode 2 - Teleri Mair Jones

Non Gwenllian Williams yn cyfweld Teleri Mair Jones

Non Gwenllian Williams o Ynys Môn yn cyfweld Teleri Mair Jones sydd hefyd o Ynys Môn. Mae Teleri yn gyn-aelod o glwb Ffermwyr Ifanc Bodedern ond nawr yn gweithio fel Meddyg Teulu ar yr ynys. Wrth sgwrsio maent yn cyffwrdd a phrofiadau Teleri tra'n aelod gyda Mudiad Ffermwyr Ifanc Cymru’n yn ogystal â thrafod sut mae'r sgiliau wedi bod o a dal o fudd iddi heddiw wrth weithio yn y proffesiwn meddygol.

Diolch i Non Gwenllian Williams am gyfweld, a diolch yn fawr i Teleri Mair Jones am gyfrannu.

Non Gwenllian Williams interviewing Teleri Mair Jones

Non Gwenllian Williams from Ynys Môn interviews Teleri Mair Jones who's also from Ynys Môn and a former member of Bodedern Young Farmers club who is now a GP on the island. As they chat they touch on Teleri's experiences with Wales Young Farmers when she was a member and also discuss how the skills she has gained while being a member have been, and still are,  beneficial while working in the medicine profession.

A big thank you to both Non Gwenllian Williams for interviewing and Teleri Mair Jones for participating in this episode.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 29 Nov 2019 22:00:00 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 1 / Episode 1 - Alaw Fflur Jones

Alaw Mair Jones yn cyfweld Alaw Fflur Jones

Alaw Mair Jones o Geredigion sydd yn cyfweld Alaw Fflur Jones sydd hefyd o Geredigion. Mae Alaw wedi ennill teitl Aelod Iau y Flwyddyn eleni yng Ngheredigion, Cymru ac ar lefel FfCCFfI. Wrth sgwrsio maent yn cyffwrdd a phrofiadau Alaw Fflur gyda Mudiad Ffermwyr Ifanc Cymru hyd yn hyn a'n trafod sut mae'r sgiliau wedi bod o fudd iddi wrth geisio am le yn y Brifysgol.

Diolch i Alaw Mair Jones am gyfweld, a diolch yn fawr i Alaw Fflur Jones am gyfrannu.

Alaw Mair Jones interviewing Alaw Fflur Jones

Alaw Mair Jones from Ceredigion interviews Alaw Fflur Jones who's also from Ceredigion as she has won the title of Junior Member of the Year this year at a Ceredigion, Wales and National NFYFC level. As they chat they touch on Alaw Fflur's experience with Wales Young Farmers up to now and discuss how the skills she has gained while being a member have been beneficial while applying for University.

A big thank you to both Alaw Mair Jones for interviewing and Alaw Fflur Jones for participating in this episode.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 28 Nov 2019 12:00:00 GMT

Tudalen Y Podlediad