-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Clera

Clera

Podlediad misol sy'n trafod barddoni gyda'r bwystfil barddol a elwir yn Aneurig (Aneirin Karadog ac Eurig Salisbury)

Gwefan: Clera

Mwy o bodlediadau Sioeau Ffeithiol

RSS

Chwarae Clera

Clera Rhagfyr 2020

Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda i chi! Ar ddiweddblwyddyn rhyfeddol a rhyfedd, dyma bennod lawn o bethau difyr i gnoi cul arnyn nhw. O Olygyddion y Stamp, Esyllt Lewis a Grug Muse i Orffwysgerdd yn gan Aron Pritchard. Nad anghofier am bo Gruffudd Antur sy'n wych fel arfer ac fe gawn ddiweddglo teilwng i'r tymor gan blant ysgol sul Caersalem, Pontyberem.

Sun, 20 Dec 2020 00:29:04 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Clera

Clera Tachwedd 2020

Croeso i benniod y Mis Du. Yn ogystal a'r gorchwyl anodd o goffau Jan Morris a Mari Lisa, gyda theyrnged arbennig i Mari gan y Prifardd Tudur Dylan, mae'r bennod hon yn cynnwys cerdd yn yr Orffwysfa gan Marged Tudur o'i chyfrol newydd, 'Mynd', pwnco, pos a llawer o ddifyrrwch.

Sat, 28 Nov 2020 20:14:29 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Clera

Clera Hydref 2020

Croeso i bennod mis Hydref 2020 o bodlediad Clera. Cawn orffwysgerdd arbennig sy'n cynnwys holl feirdd plant Cymru wrth ddathlu 20 mlwyddiant y cynllun. Mari George yw'r Bardd yn y Bath, gruffudd a'i ymennydd Amheus sy'n cynnig y pos yn ol ei arfer ac mae'r pwnco yn mynd a ni i Lydaw. Mwynhewch

Thu, 29 Oct 2020 21:18:10 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Clera

Clera Medi 2020

Croeso i bennod mis Medi o bodlediad Clera. Yn y bennod hon cawn gerdd o gyfrol newydd sbon Casia Wiliam, 'Eiliad ac Einioes' (Cyhoeddiadau Barddas), fe glywn gan Alaw Griffiths sy'n dechrau swydd newydd fel Cydlynydd Barddas ac fe gawn hefyd y pos gan yr hollwybodus Bosfeistr, Gruffudd Antur a Phwnco am Huw Morys a beirdd 'y dirywiad', gan holi ydy'r cyfnod modern cynnar o ran y traddodiad barddol wir yn gyfnod o ddirywio?

Wed, 30 Sep 2020 15:18:35 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Clera

Clera Awst - Gemau a Giamocs

Pennod arbennig o'r Babell Lên AmGen. Recordiwyd hon ar Zoom gyda'n gwesteion arbennig Llio Maddocks, Elinor Wyn Reynolds, Ani Llŷn a Gruffudd Antur. Cawn drafodaeth bwnco ar gyhoeddi answyddogol, gorffwysgerdd arbennig gan Llio Maddocks, pos difyr gan Gruff a gemau a giamocs i gloi. (Maddeuwch y brychau bychain o ran sain)

Tue, 25 Aug 2020 08:13:13 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Clera

Clera Gorffennaf 2020 - 'Y Gynghanedd Heddiw'

Pennod arbennig sy'n canolbwyntio bron yn llwyr ar gyfrol y mae Aneurig ar fin ei chyhoeddi, sef Y Gynghanedd Heddiw. Mwynhewch drafodaeth am y gyfrol a cherdd dafod yng nghwmni gwesteion arbennig, Mererid Hopwood, Myrddin ap Dafydd, Caryl Bryn a Rhys Iorwerth. Diolch i'r Eisteddfod AmGen am gael defnyddio'r sain o'n trafodaeth fel rhan o ddarpariaeth amgen yr Eisteddfod. Hefyd cawn gerdd yn yr Orffwysfa gan Aled Lewis Evans, sydd newydd gyhoeddi cyfrol am Wrecsam, sef Tre Terfyn (Gwasg Carreg Gwalch).

Tue, 28 Jul 2020 18:52:42 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Clera

Mehefin 2020

Croeso i bennod mis Mehefin o Clera. Y mis hwn rydyn ni'n cael tair gorffwysgerdd gan feirdd buddugol Eisteddfod T yr Urdd, sef Osian Wyn owen, Cristyn Rhydderch Davies a Lois Campbell. Caryl Bryn yw'r Bardd yn y Bath, Llyr Gwyn lewis sy'n trafod ei bamffled newydd o gerddi ac mae Gruffudd a'i Ymennydd llawn Minnions yn cynnig pos difyr arall. Hyn oll a llawer mwy.

Sun, 28 Jun 2020 23:11:58 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Clera

Clera Mai 2020

'Dechreuad mwyn dyfiad Mai', a ganodd Dafydd ap Gwilym. Croeso i bennod mis Mai o bodlediad Clera. Cawn ddwy gerdd y tro hwn gan y Prifardd a'r Bardd Cenedolaethol, Ifor ap Glyn. Pos difyr gan Gruffudd Antur. Rhys Iorwerth yw'r Bardd yn y Bath ac fe gawn wrth gwrs yr eitemau arferol a llawer mwy!

Thu, 28 May 2020 21:04:08 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Clera

Clera Ebrill 2020

Croeso i'r ail bennod o bodlediad Clera yn ystod y Meudwyo Mawr. Mwynhewch, cadwch eich pellter, parchwch eraill yn y siopau a chefnogwch ein gweithwyr iechyd a gweithwyr allweddol a chadwch yn ddiogel.

Thu, 30 Apr 2020 17:47:25 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Clera

Clera Mawrth 2020

Podlediad cyntaf Clera yn y lockdown.

Mon, 30 Mar 2020 15:35:27 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy