Podlediad Clic o'r Archif

Sgwrs ddychanol am rai o raglenni archif bocs sets S4C Clic. Podlediad newydd yw Clic o’r Archif sy'n trafod hen gyfresi o'r archif. Mae'r rhaglenni yma i gyd ar gael ar S4C Clic. Tanysgrifiwch i'r sianel YouTube i wylio'r podlediad. Mae hefyd yn bosib gwrando ar Apple Music, Google Podcasts, a Spotify. Clic: https://www.s4c.cymru/clic/BoxSets YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=HcRPcXVgKwM

Gwefan: Clic o'r Archif

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Clic o'r Archif: Tipyn o Stad

Lawrlwythwch

Mae Maes Menai yn rhemp. Tydi car neb yn saff ac mae gwerthu cyffuriau ar gongol y stryd yn beth digon cyffredin. Y man perffaith i Miriam a Iestyn holi Heather (yr actores a’r darllenwraig newyddion Jeniffer Jones) o’r gyfres Tipyn o Stâd yn dwll am Ffag y ci, rhinweddau’ kick boxing’ yn erbyn gwerthu rhyw a phapur wal amrywiol y Gurkhas. Bydd hefyd cyfle i ddarganfod gyda beth fyddai ei thad yn y gyfres yn chwarae petai na ‘lockdown’. Dilynwch y linc i weld pob un cyfres Tipyn o Stâd yn adran bocs sets Clic: https://www.s4c.cymru/clic/programme/43735779 Special Guest: Jennifer Vaughan Jones.

Dyddiad Cyhoeddi: Fri, 31 Jul 2020 15:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Clic o'r Archif: Amdani

Yn y bennod ddiweddara o Clic o'r Archif mae Ffion Dafis yn ymuno â Miriam a Iestyn i drafod Amdani, un o gyfresi mwyaf poblogaidd S4C a greodd tipyn o gyffro pan y dangoswyd gyntaf ym 1999. Seliwyd y gyfres ar nofel boblogaidd Bethan Gwanas yn sôn am dîm rygbi merched mewn tref fechan yng Ngogledd Cymru. Dilynwch y linc i weld y gyfres yn adran bocs sets Clic: https://www.s4c.cymru/clic/programme/21677910 Special Guest: Ffion Dafis.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 30 Jan 2020 10:45:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Clic o'r Archif: Y Dyn 'Nath Ddwyn y Dolig

Dewch i’r Samporiwm yn y bennod yma o Clic O’r Archif. Bydd Caryl Parry Jones yn ymuno â Miriam Isaac ac Iestyn Arwel ac yn trafod y clasur Nadoligaidd: Y Dyn 'Nath Ddwyn y Dolig. Cyfle i glywed o lygad y ffynnon am gynnwys annisgwyl diwedd y ffilm, y ffrog roedd pawb yn ei gasáu a chyfrinach llais peraidd un o’r actorion. Rhybudd: Yn cynnwys iaith gref a Caryl Parry Jones yn rhegu! Dilynwch y linc i weld y ffilm yn adran bocs sets Clic: https://www.s4c.cymru/clic/programme/21589028 Special Guest: Caryl Parry Jones.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 30 Nov 2019 09:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Clic o'r Archif: Anturiaethau Syr Wynff a Plwmsan

Wp a deis! Raslas bach a mawr! Yn y bennod yma o’r podlediad Clic O’r Archif bydd Plwmsan ei hun, Mici Plwm yn ymuno â Miriam Isaac ac Iestyn Arwel ac yn trafod y gyfres eiconig: Anturiaethau Syr Wynff a Plwmsan. Cyfle i glywed o lygad y ffynnon am ffan annisgwyl y deuawd enwog, beth sy’n gwneud slebjan dda a hanes brawd bach Plwmsan. RHYBUDD: Yn cynnwys iaith gref a slebjans! Dilynwch y linc i weld y bocs sets: https://www.s4c.cymru/clic/programme/21589028 Special Guest: Mici Plwm.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 11 Nov 2019 15:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad