Podlediad Ear to the Ground / Clust i'r Ddaear

Ear to the Ground’ is a brand-new podcast, the first of its kind to be available in both Welsh and English, that will share technical information, advice, support and inspiration to the farming community in Wales. Mae “Clust i’r Ddaear” yn bodlediad newydd sbon, y cyntaf o’i math i fod ar gael yn Gymraeg a Saesneg, fydd yn rhannu gwybodaeth dechnegol, cyngor, cefnogaeth ac ysbrydoliaeth i’r gymuned amaeth yng Nghymru.

Gwefan: Ear to the Ground / Clust i'r Ddaear

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: #2 - Arloesi ac Arallgyfeirio Cymru

Lawrlwythwch

Yn y bennod hon, bydd Aled a Jim yn rhannu uchafbwyntiau digwyddiad newydd Cyswllt Ffermio o’r enw Arloesi ac Arallgyfeirio Cymru. Mae'r podlediad yn cynnwys trafodaethau gyda Daniel Sumner o Microsoft, Geraint Hughes o gwmni Bwydydd Madryn, Wilfred-Emmanuel Jones (The Black Farmer), Llion Pughe o gwmni Y Gorau o Gymru ac Eirwen Williams, Pennaeth Cyswllt Ffermio ynghyd â nifer o'r arddangoswyr masnach ac ymwelwyr.

Dyddiad Cyhoeddi: Sun, 06 Oct 2019 16:07:59 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: #2 - Innovation & Diversification Wales

In this episode, Aled and Jim will be sharing some highlights from Farming Connect’s new event called Innovation and Diversification Wales. The podcast includes discussions with Daniel Sumner of Microsoft, Geraint Hughes of Madryn Foods, Wilfred-Emmanuel Jones (The Black Farmer), Cath Price of Upper Hall Farm and Eirwen Williams, Head of Farming Connect together with a number of the trade exhibitors and visitors.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 06 Oct 2019 16:07:38 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: #1 - Rotational Grazing

Aled Jones and Jim Ellis will be finding out more about the benefits of rotational grazing with James Daniels of Precision Grazing and visiting Rhidian Glyn at Rhiwgriafol Farm and Irwel Jones at Aberbranddu Farm.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 22 Sep 2019 20:34:36 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: #1 - Pori Cylchdro

Bydd Aled Jones a Jim Ellis yn darganfod manteision pori cylchdro trwy siarad gyda'r arbenigwr James Daniels o Precision Grazing Ltd a mynd i weld Rhidian Glyn ar Fferm Rhiwgriafol ac Irwel Jones ar Fferm Aberbranddu.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 22 Sep 2019 15:17:22 +0000

Tudalen Y Podlediad