Podlediad Cracio'r Corona

Pa ffordd well i ddianc o'r amser COFIDus hwn na gyda phodlediad newydd sbon? Jacob a Nest, cyflwynwyr Crac y Wawr ar Xpress Radio, sydd am chwarae gemau a chwerthin o glydwch eu cartrefi!

Gwefan: Cracio'r Corona

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Cracio'r Corona Sioe 7

Lawrlwythwch

Pa gymeriad eiconig yw llais 'I BEEEE'?! Beth mae Jacob wedi newid amdano'i hun yn ystod lockdown? A pha raglen ar Radio Cymru sydd wedi dwyn syniad Cracio'r Corona?!😉🌈

Dewch i fyd Jacob a Nest am hanner awr i'ch diddanu yn ystod y cyfnod yma🥂


Dyddiad Cyhoeddi: Fri, 12 Jun 2020 19:38:46 GMT

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Cracio'r Corona Sioe 6

Yn ein chweched pennod, cawn drafod Eisteddfod T! Ac am y tro cyntaf yn y gyfres, cawn sgwrs a chân gan rywun sy’n hoffi gwneud hwyl am ein pennau…🤨🤣 A fyddwn ni'n ffrindiau erbyn y diwedd?!

Aber, Bangor, Abertawe, Caerdydd..  rhwng pa brifysgolion mae'r cythrel cystadlu fwyaf? Cawn glywed gan fyfyrwyr onest!!

C'mon, does dim byd gwell i'w wneud yn ystod lockdown na gwrando ar Jacob a Nest yn malu awyr!🌈☀️🥂

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 30 May 2020 18:03:27 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Cracio'r Corona Sioe 5

Llais cyfarwydd o’r llwyfan a’r sgrin yw llais ‘i beeee’ yr wythnos hon, ond pwy tybed?! A chewch glywed am ein straeon ‘hangovers’ gwaetha ni, ynghyd â phrofiadau anffodus rhai o’r gwrandawyr..😆

Digon o ddwli i lenwi wythnos arall o lockdown!🌟🌈

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 23 May 2020 18:22:01 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Cracio'r Corona Sioe 4

A ninnau ar y bedwaredd wythnos o lockdown... dyma rifyn newydd sbon o Cracio'r Corona!

Cawn ein swyno gan un o gewri’r S4C yn ‘I BEEE?!’.. ond tybed pwy? A chewch glywed am yr adegau mwyaf 'cringey' Jacob a Nest!

Digon o sgwrsio a lot o chwerthin 😆💫🌟🌈

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 15 May 2020 14:59:10 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Cracio'r Corona Sioe 2

Wythnos arall o lockdown a phodlediad newydd sbon o Cracio’r Corona. Cawn glywed llais cyfarwydd seleb Cymraeg yn rhoi cynnig ar ‘I Beeee’. Pwy fydd yn ymuno Jacob a Nest ar yr Ynys Hunan-Ynysu? Hanner awr o chwerthin, straeon a sgwrsio 🕺🏼💃🏼🥂

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 01 May 2020 19:07:36 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Cracio'r Corona Sioe 1

Yn y bennod gyntaf, bydd Jacob a Nest yn rhannu straeon doniol lockdown ac yn chwarae ambell gem newydd - megis eu Ynys Hunan-Ynysu a Chracio'r Cliwiau.  Dros hanner awr o chwerthin, tynnu coes - a chlip I BEEEE gan lais enwocaf Cymru! 

Let's be honest,  beth arall sydd gyda chi i wneud na gwrando ar Cracio'r Corona?!?

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 24 Apr 2020 10:58:04 GMT

Tudalen Y Podlediad