-> Eich Ffefrynnau

Podlediad CRIW

CRIW

Wedi’i leoli yn Great Point Seren Stiwdios (Stiwdio Pinewood Cymru gynt) yng Nghaerdydd, mae gan y tîm fwy na 100 mlynedd o brofiad mewn hyfforddiant a chynhyrchu dwyieithog yn y cyfryngau rhyngddynt. Mae aelodau o dîm Sgil Cymru wedi hyfforddi dros 100 o brentisiaid trwy gyd-weithio gyda chwmnïau ar draws de Cymru. Based at Great Point Seren Stiwdios (formerly Pinewood Studio Wales) in Cardiff, the team has more than 100 years combined experience in bilingual media training and production. The Sgil Cymru team have trained over 100 apprentices by working with companies across south Wales.

Gwefan: CRIW

Mwy o bodlediadau Sioeau Ffeithiol

RSS

Chwarae CRIW

Eugenia Taylor + Sue Jeffries - CRIW Podcast

In our new podcast, CRIW, Eugenia Taylor & Sue Jeffries discuss apprenticeships in the media industry in Wales, Eugenia's time as as Apprentice with Sgil Cymru in ITV Wales, as well as Eugenia's new role as a Journalist with ITV!

Wedi’i leoli yn Great Point Seren Stiwdios (Stiwdio Pinewood Cymru gynt) yng Nghaerdydd, mae gan y tîm fwy na 100 mlynedd o brofiad mewn hyfforddiant a chynhyrchu dwyieithog yn y cyfryngau rhyngddynt. Mae aelodau o dîm Sgil Cymru wedi hyfforddi dros 100 o brentisiaid trwy gyd-weithio gyda chwmnïau ar draws de Cymru, gan gynnwys BBC Cymru Wales, Equinox Communications, Golley Slater, ITV Cymru Wales, Real SFX, Amplified Business Content ac S4C. Trwy bartneriaeth gyda ScreenSkills, mae Sgil Cymru yn cyflwyno pecyn o gyrsiau hyfforddi ar gyfer y diwydiant ffilm a theledu y DU.

Am fwy o wybodaeth am brentisiaethau, ewch i: www.sgilcymru.com

Facebook: Sgil Cymru

Twitter: @sgilcymrucyf

Instagram: @SgilCymru

Based at Great Point Seren Stiwdios (formerly Pinewood Studio Wales) in Cardiff, the team has more than 100 years combined experience in bilingual media training and production. The Sgil Cymru team have trained over 100 apprentices by working with companies across south Wales including BBC Cymru Wales, Equinox Communications, Golley Slater, ITV Cymru Wales, Real SFX, Amplified Business Content and S4C. Through partnership with ScreenSkills, Sgil Cymru is delivering a package of training courses for the UK film & TV industry.

For more info about Media Apprenticeships in Wales, head to: www.sgilcymru.com

Mon, 01 Mar 2021 15:14:40 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CRIW

Dylan Mohammad-Smart + Sue Jeffries - CRIW Podcast

Dylan Mohammad-Smart started his apprenticeship in 2014 on a Level 3 Apprenticeship in Creative and Digital Media and is now an established Radio Producer, specialising in Sports. 

Based at Great Point Seren Stiwdios (formerly Pinewood Studio Wales) in Cardiff, the team has more than 100 years combined experience in bilingual media training and production. The Sgil Cymru team have trained over 100 apprentices by working with companies across south Wales.

For more info about Media Apprenticeships in Wales, head to: www.sgilcymru.com

Dechreuodd Dylan Mohammad-Smart ei brentisiaeth yn 2014 ar Brentisiaeth Cyfryngau Creadigol a Digidol Lefel 3 ac mae eisoes yn gweithio fel Cynhyrchydd Radio yn adran Chwaraeon y BBC.

Wedi’i leoli yn Great Point Seren Stiwdios (Stiwdio Pinewood Cymru gynt) yng Nghaerdydd, mae gan y tîm fwy na 100 mlynedd o brofiad mewn hyfforddiant a chynhyrchu dwyieithog yn y cyfryngau rhyngddynt. Mae aelodau o dîm Sgil Cymru wedi hyfforddi dros 100 o brentisiaid trwy gyd-weithio gyda chwmnïau ar draws de Cymru.

Am fwy o wybodaeth am brentisiaethau, ewch i: www.sgilcymru.com


Wed, 20 Jan 2021 23:18:46 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CRIW

Meish Quinn + Sue Jeffries - CRIW Podcast

In our new podcast, CRIW, Meish Quinn & Sue Jeffries discuss apprenticeships in the media industry in Wales.

Based at Great Point Seren Stiwdios (formerly Pinewood Studio Wales) in Cardiff, the team has more than 100 years combined experience in bilingual media training and production. The Sgil Cymru team have trained over 100 apprentices by working with companies across south Wales including BBC Cymru Wales, Equinox Communications, Golley Slater, ITV Cymru Wales, Real SFX, Amplified Business Content and S4C. Through partnership with ScreenSkills, Sgil Cymru is delivering a package of training courses for the UK film & TV industry.

For more info about Media Apprenticeships in Wales, head to: www.sgilcymru.com

Wed, 20 Jan 2021 23:05:23 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CRIW

Zahra Errami + Sue Jeffries - Podlediad CRIW

Sgwrs rhwng Zahra a Sue am brentisiaethau, gwneud argraff da, cyfryngau cymdeithasol a mwy!

Wedi’i leoli yn Great Point Seren Stiwdios (Stiwdio Pinewood Cymru gynt) yng Nghaerdydd, mae gan y tîm fwy na 100 mlynedd o brofiad mewn hyfforddiant a chynhyrchu dwyieithog yn y cyfryngau rhyngddynt. Mae aelodau o dîm Sgil Cymru wedi hyfforddi dros 100 o brentisiaid trwy gyd-weithio gyda chwmnïau ar draws de Cymru, gan gynnwys BBC Cymru Wales, Equinox Communications, Golley Slater, ITV Cymru Wales, Real SFX, Amplified Business Content ac S4C. Trwy bartneriaeth gyda ScreenSkills, mae Sgil Cymru yn cyflwyno pecyn o gyrsiau hyfforddi ar gyfer y diwydiant ffilm a theledu y DU.

Am fwy o wybodaeth am brentisiaethau, ewch i: www.sgilcymru.com


In our new podcast, CRIW, Zahra & Sue discuss apprenticeships in the media industry in Wales, as well as social media and red boots!

Based at Great Point Seren Stiwdios (formerly Pinewood Studio Wales) in Cardiff, the team has more than 100 years combined experience in bilingual media training and production. The Sgil Cymru team have trained over 100 apprentices by working with companies across south Wales including BBC Cymru Wales, Equinox Communications, Golley Slater, ITV Cymru Wales, Real SFX, Amplified Business Content and S4C. Through partnership with ScreenSkills, Sgil Cymru is delivering a package of training courses for the UK film & TV industry.

For more info about Media Apprenticeships in Wales, head to: www.sgilcymru.com

Wed, 20 Jan 2021 21:59:10 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch