Podlediad Eglwys Efengylaidd Gymraeg Caerdydd Podcast

Rydyn ni'n gasgliad o bobl sy'n dod at ein gilydd yw er mwyn rhannu'r newyddion da am Iesu Grist, i addoli Duw gyda'n gilydd, ac i annog ein gilydd yn ein ffydd. Mae'r podlediad yma'n recordiadau o'r brif neges o'n cyfarfodydd ar y Sul.

Gwefan: Eglwys Efengylaidd Gymraeg Caerdydd Podcast

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Ai tu fewn i ni mae'r ateb?

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: Sun, 24 May 2020 09:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Gwir deml Dduw

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 17 May 2020 09:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Gwahoddiad Iesu i gymryd o'r gwin newydd

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 10 May 2020 09:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Nifer o ffyrdd at Iesu; un ffordd at Dduw

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 03 May 2020 10:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Y Gair yn preswylio yn ein plith

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 19 Apr 2020 10:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Y Brenin a'r Gelyn Olaf

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 12 Apr 2020 10:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Brenin yn Dioddef (Gwener y Groglith)

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 10 Apr 2020 10:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Croesawu'r Brenin (Sul y Blodau)

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 05 Apr 2020 10:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r Arglwydd

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 29 Mar 2020 10:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad