-> Eich Ffefrynnau

Podlediad CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU

Cyfres o gyfweliadau onest, sgyrsiol a naturiol gyda rai o gymeriadau mwyaf doniol, diddorol, ysbrydoledig a..... boncyrs Cymru. (gydag ambell 'i air anweddus!). Rhif 1......STIFYN PARRI. Mae pawb yn nabod Stifyn Parri ond sut mae'r actor, cyflwynydd, gwr bisnes a siaradwr wedi ymdopi â'r cyfnod diweddar? Sut brofiad oedd hi i ddod allan o'r ''spenj'' (gair Rhôs mae'n debyg)? Sut un yw Shirley Bassey go iawn? Ac oes gan iâr bwrs? 🤔

Gwefan: CYMERIADAU CYMRU

RSS

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU: SONIA WILLIAMS

Sonia Williams sy'n rhedeg cwmni Hyder mewn lliw/Confidence in colour, sydd ar y podlediad tro yma. Yn ddynes busnes sy'n cynnig cyngor i fenywod ynglŷn â lliwiau i'w gwisgo, a steil, ma hi felly yn cyfrannu at hunan hyder ac yn codi calonnau ac ysbryd. Felly nid swydd o flaen camera neu feicroffon nag ar lwyfan, ond swydd bwysig ag amserol iawn yn ystod y cyfnod hwn. Hyfryd oedd cael clywed am ei gyrfa a'i gwaith ac mi roedd hi'n bleser siarad â hi. Un o 'gymeriadau Cymru' go iawn os chi'n gofyn i fi.


Thu, 29 Jul 2021 08:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU: HUW MARSHALL

Ych chi wedi prynu neu weld y papur newydd The National Of Wales eto? Neu be am fod yn rhan o Yr Awr Gymraeg? Wel, sylfaenydd y ddau yw Huw Marshall a Huw sy'n trafod ei fywyd a'i yrfa a'i holl bortffolio o waith amrywiol ar y podlediad wythnos hon. Actor oedd Huw rhai blynyddoedd yn ôl ac erbyn hyn wedi ymgartrefi yng Nghwm Garw ac wedi neud gymaint dros yr iaith Gymraeg, ac mae ei yrfa yn amrywiol a lliwgar. Diolch Huw am y sgwrs ddifyr a diolch hefyd i Rhiannon Lewis, yr awdures, am fod ar y bennod ddiwethaf o Cymeriadau Cymru.

Thu, 22 Jul 2021 08:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU: RHIANNON LEWIS

Awdures sydd ar y podlediad wythnos hon. Rhiannon Lewis o Geredigion, sydd wedi ennill gymaint o glôd a sylw yn barod, am ei nofel gyntaf hi, sef My Beautiful Imperial, hanes Cymro Cymraeg o Aberteifi yn mynd yn gapten long ac yn teithio i Chile a De America. Dwi di darllen y llyfr fy hun ac ma hi'n wych!!!!! Os oes gyda chi ddiddordeb mewn llyfrau, sgrifennu a'r broses o sgrifennu, mae'r cyfweliad yma'n berffaith i chi! Diolch o galon i Rhiannon am fod mor onest am ei gyrfa a'i phroses hi o weithio fel awdures.

Thu, 15 Jul 2021 08:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU: SARA GIBSON

Y newyddiadurwraig a chyflwynwraig o Gaerdydd, Sara Gibson, sy'n sgwrsio â fi wythnos hon ar y podlediad. Pleser oedd cael ei hanes hi fel newyddiadurwraig gyda'r BBC, er erbyn hyn, mae hi wedi gadael y gorfforaeth ac wedi mentro i fyd y rhydd-gyfranwyr (Croeso Sara!).

Thu, 08 Jul 2021 08:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU : HUW STEPHENS

Cyflwynydd Radio 1 a Radio Cymru Huw Stephens sydd ar y podlediad wythnos hon. Sgwrs ddiddorol a difyr gan y gwr o Gaerdydd ac ar ôl cyfarfod â Huw ar sin Maggi Noggi rhai blynyddoedd yn ôl, pleser odd cael sgwrsio am gerddoriaeth, y sin Gymraeg, Radio 1, cwis am Gaerdydd, dylanwadau a DJ'io (ie, fi'n gwybod😂). Diolch Huw! A diolch i'r awdures Marlyn Samuel Evans (Roberts) am fod mor ffab ar y bennod ddiwethaf.

Thu, 01 Jul 2021 08:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU: MARLYN SAMUEL ROBERTS (EVANS)

Nes i byth feddwl fasen i yn cyfweld ag un o'n ffrindiau coleg ar gyfer y podlediad yma! Ond dwi mor falch i ni drefnu'r sgwrs hwyliog a naturiol yma gan yr awdures boblogaidd Marlyn (dim i-dot cofiwch 😎 ) Samuel Roberts, neu Evans erbyn hyn. Na chi ''gymêr'' go iawn! Yn wraig, mam, ymchwilydd gyda radio Cymru ac yn awdures ddawnus iawn, mae bywyd ar Ynys Môn yn sicr yn frysur ac mi ges i fodd i fyw yn sgwrsio gyda hi ac yn hel atgofion ac yn siarad am ei gwaith a'i dylanwadau. Roeddwn i'n GWYBOD mai awdures fyse hi!

Diolch i bawb eto am wrando ar y podlediad!

Thu, 24 Jun 2021 08:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU: AMANDA PROTHEROE-THOMAS

Wel, am 'treat' wythnos hon! Pwy sy'n cofio gwylio Sgorio, Pacio, Gwyllt ar Grwydr ar S4C, a Hot Houses ar BBC? A phwy sy'n cofio cyflwynwraig y rhaglenni hynny? Ie, y ffabiwlys Amanda Protheroe-Thomas sy'n sgwrsio â fi wythnos hon! Dyw Amanda ddim wedi bod ar ein sgrins ers rhai blynyddoedd bellach. Felly, beth mae di bod yn neud? Sut ddyddiau oedd ffilmio Pacio a nifer o gyfresi eraill? Beth mae di bod yn neud yn ddiweddar i gadw'n frysur? A beth yn y byd oedd hi'n neud yn gweithio gyda 'stingrays' gwyllt yn ynysoedd y Cayman? Y cyfan ar y bennod nesaf o CYMERIADAU CYMRU ar gael ar Spotify, Anchor, Apple casts, Breaker, Radio cast, Google pods a Y Pod Cymru.

Thu, 17 Jun 2021 08:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU: PHYL HARRIES

Na chi foi talentog sydd ar y podlediad wythnos hon! Phil (Phyl with a Y) Harries; actor, cerddor, cyfarwyddwr.....a pantomime dame! Mae Phyl wedi actio ar lwyfan ac ar gamera ar nifer o gynyrchiadau, ffilmiau a rhaglenni..o The Merry wives of Windsor i Pobl y Cwm, ac mae e hefyd yn gerddor gwych, yn chwarae nifer o offerynnau. Sgwrs ddiddorol, onest a difyr unwaith eto gyda 'cymeriad' go iawn. Diolch o galon i Delyth Jewell AS am fod yn wraig gwadd ac am ymateb ac adborth pawb. Chwiliwch am CYMERIADAU CYMRU ar nifer o lwyfannau podlediadau, gan gynnwys Spotify.

Thu, 10 Jun 2021 08:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU: DELYTH JEWELL AS

Gyda holl helynt yr etholiad tu cefn i ni, mae'n amser i gael croesawi Delyth Jewell, AS i'r podlediad wythnos hon. Recordiwyd y bennod rhai wythnosau cyn yr etholiad gydag Aelod Rhanbarthol Plaid Cymru ar gyfer Dwyrain De Cymru. Dwi wastad yn edmygu unrhyw wleidyddion; eu hangerdd a'u hymroddiad a'u gallu ac mae Delyth yn sicr yn un o sêr mwyaf dawnus y Senedd. Yn ogystal â hynny, mae Delyth yn gymeriad, yn ''haden'', yn berson deallus ac yn berson, wel.........neis! A wnes i wir fwynhau cyfweld â hi a chael bach o ''laff''! Joiwch y bennod!


Thu, 03 Jun 2021 08:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CYMERIADAU CYMRU

CYMERIADAU CYMRU: ELLEN WILLIAMS

Bach o 'class' ar y podlediad wythnos hon (er ma PAWB sydd ar Cymeriadau Cymru yn class wrth gwrs! 😉😉)....y gantores hyfryd a ffabiwlys Ellen Williams. Wnes i recordio ein sgwrs rhai misoedd yn ôl ac erbyn hyn, mae Ellen wedi rhyddhau sengl arall, ond hyfryd oedd cael siarad â hi a'i holi am ei dylanwadau, am gerddoriaeth ac am opera, ei gyrfa fel unawdydd ac yn canu gyda Athena...ac eto, mae'r 10 cwestiwn cloi/chwim yn ''revealing'' iawn! Diolch o galon Ellen ac ewch i'w safle we hi, sef www.ellen-williams.co.uk. Bois bach, fi wrth fy modd yn siarad â phobl talentog a gwych pob wythnos!

Thu, 27 May 2021 08:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy