Podlediad CYMERIADAU CYMRU

Cyfres o gyfweliadau onest, sgyrsiol a naturiol gyda rai o gymeriadau mwyaf doniol, diddorol, ysbrydoledig a..... boncyrs Cymru. (gydag ambell 'i air anweddus!). Rhif 1......STIFYN PARRI. Mae pawb yn nabod Stifyn Parri ond sut mae'r actor, cyflwynydd, gwr bisnes a siaradwr wedi ymdopi â'r cyfnod diweddar? Sut brofiad oedd hi i ddod allan o'r ''spenj'' (gair Rhôs mae'n debyg)? Sut un yw Shirley Bassey go iawn? Ac oes gan iâr bwrs? 🤔

Gwefan: CYMERIADAU CYMRU

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: CYMERIADAU CYMRU: RHIF 4: ALED HALL

Lawrlwythwch

Mae Aled Hall, yn ogystal â bod yn ganwr opera adnabyddus, poblogaidd a thalentog, yn wr bonheddig, ac heb os na onibai, yn 'gymeriad'! ''Strab'' fel ma nhw'n dweud yng ngorllewin Cymru. Mae ei fyd a'i fywyd beth bynnag, wedi newid a thrawsnewid yn gyfangwbl, yn dilyn y pandemic, a'i holl waith fel canwr, wedi dod i ben. Er hynny, ma Aled yn gymeriad sy'n ymdopi ac yn delio â'r sefyllfa yn arbennig o dda, ac odd hi'n fraint cael siarad â fe yn ddiweddar, dros zoom (a falle glywch chi ambell 'i ''glitch'' technegol oherwydd signal gwan), a chael y cyfle i ofyn am ei yrfa, am opera, am ffotograffiaeth ac am sut mae natur a byd gwledig wedi ei helpu. A chi'n gwybod pha amser mae e'n codi'n y bore? 4:30!!!!!!

Dyddiad Cyhoeddi: Thu, 22 Oct 2020 08:00:00 GMT

Tudalen Y Podlediad

Teitl: CYMERIADAU CYMRU.PODLEDIAD YN Y GYMRAEG. RHIF 3: GARETH WYN JONES

Nid llawer o bobl ac yn sicr nid llawer o ffermwyr sy'n creu gymaint o newyddion ag ymateb â Gareth Wyn Jones. Yn ffermio o gwmpas Llanfairfechan yng Ngogledd Cymru, mae Gareth wedi dod yn gymeriad go iawn; weithiau'n codi gwrychyn, weithiau yn derbyn 'abiws' ac weithiau yn ennill clôd ac edmygedd. Beth bynnag barn pobl am Gareth, mae ei angerdd a'i ymrwymiad tuag at amaethyddiaeth, natur, ffermio, cefn gwlad a Chymru BYTH o dan unrhyw amheuaeth. Mwynhewch ei stori a chofnod ei fywyd yn y drydedd rhaglen yn y podlediad Cymraeg newydd yma.....a chofiwch, be bynnag gwnewch chi, os fyddwch chi yn cerdded ar hyd llwybrau neu try caeau ar dîr Gareth, caewch y f****n giât!!!😂

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 15 Oct 2020 09:00:00 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: CYMERIADAU CYMRU. PODLEDIAD YN Y GYMRAEG GAN Chris Jones....RHIF 2: NOEL JAMES

Bisâr, swreal, clyfar, doniol, deallus. Boneddigion a boneddigesau....Y comediwr, Noel James! Dylanwadau comedi, stâd comedi Cymraeg, Britain's got talent, cerdd fach i Max Boyce (nid i wrandawyr sensitif 😂)......a llawer, llawer mwy! Cyfweliad hilariws gydag un o gomediwyr mwyaf unigryw Cymru, os nad y byd, sydd ag awydd dechrau clwb pobl sy'n dweud ''yli''. 😂😂😂

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 08 Oct 2020 09:00:00 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: CYMERIADAU CYMRU. PODLEDIAD YN Y GYMRAEG GAN CHRIS JONES.... RHIF 1: Stifyn Parri

Cyfres o gyfweliadau onest, sgyrsiol a naturiol gyda rai o gymeriadau mwyaf doniol, diddorol, ysbrydoledig a..... boncyrs Cymru. (gydag ambell 'i air anweddus!). Rhif 1......STIFYN PARRI. Mae pawb yn nabod Stifyn Parri ond sut mae'r actor, cyflwynydd, gwr bisnes a siaradwr wedi ymdopi â'r cyfnod diweddar? Sut brofiad oedd hi i ddod allan o'r ''spenj'' (gair Rhôs mae'n debyg)? Sut un yw Shirley Bassey go iawn? Ac oes gan iâr bwrs? 🤔

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 01 Oct 2020 09:00:00 GMT

Tudalen Y Podlediad