-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Dala Lan

Dala Lan

Cyfle i ddala lan gyda chriw Heno a Prynhawn Da ac ambell i westai arbennig wrth iddynt edrych nôl dros yr eitemau a’r digwyddiadau sydd wedi ysbrydoli sgwrs ac annog clonc. Hefyd, bydd cyfle i chi glywed pa westeion fydd yn cael eu croesawu yn ystod yr wythnos i ddod. Catch up with the Heno and Prynhawn Da team and some special guests as they look back over the items and events that have struck a chord and got the people of Wales talking. They also reveal the guests they will welcome over the coming week.

Gwefan: Dala Lan

Mwy o bodlediadau Adloniant a Cherddoriaeth

RSS

Chwarae Dala Lan

Dala Lan: Wythnos Rhoi Organau, Stryd Fawr Orau Prydain, Caffi Riverside Treorci, Siopau Annibynol, Casglu Mwyar.

Yr wythnos hon mae’r criw yn trafod sgwrs stiwdio Nathan Rogowski o Bwllheli a Lewis Evans o Dregaron wnaeth dderbyn organau.

Mae rhestr Stryd Fawr Orau ym Mhrydain wedi ei chyhoeddi eleni eto gyda thair stryd yng Nghymru ar y rhestr fer - Arberth yn Sir Benfro, Abertawe a Treorci. Arberth sydd wedi cael ein sylw ni wythnos hyn a ni’n trafod beth sy’n neud siopa yn y stryd fawr yma mor bleserus yn cynnwys y gwasanaeth o’r siopau boutique…..a dyma beth sydd wedi dala sylw Helen Humphreys yn Cwpwrdd Helen ar Prynhawn Da, o’r dillad unigryw i’r gwasanaeth arbennig.

Ni wedi bod lawr i Caffi Riverside yn Tregaron i weld beth sy’ mor arbenning amdano ac i orffen ni yn y gegin gyda Gareth sy’n coginio gyda mwyar du, yn cynnwys brownies mwyar!

Wythnos rhoi organau

https://www.facebook.com/HenoS4C/videos/604709616602581/

Stryd Fawr Arberth

https://www.facebook.com/HenoS4C/videos/2487218777967820/

Casgliadau Hydref Siopau Annibynnol Cymreig gyda Helen Humphreys!

https://www.facebook.com/PrynhawnDaS4C/videos/942612756071736/

Caffi Riverside Tregaron 

https://www.facebook.com/PrynhawnDaS4C/videos/544224402984882/

Coginio – Brownies mwyar Gareth

https://www.facebook.com/PrynhawnDaS4C/videos/660464557773620/

Wed, 18 Sep 2019 13:46:01 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Dala Lan

Dala Lan: Nadroedd, Aimee Ffion Edwards, Catherine Zeta Jones, Trystan Beard

Beth yw eich ffobia chi? Byddwn ni’n trafod beth sy’n codi ofn ar Daf Wyn, Lowri Jones, Catrin Reynolds a Bethan Wyn.
Un peth sy’n siwr, ni’n gwybod beth yw ffobia’r cyflwynydd Alun Williams, wrth iddo fe ddathlu diwrnod y neidr gyda neb llai na Geraint Snakes!

O nadroedd i un o sêr Luther, Skins a Peaky Blinders, byddwn ni’n clywed sgwrs llawn rhwng Alun a’r actores Aimee Ffion Edwards o Gasgwent – tybed pa gyfrinachau’r byd actio sy’n cael eu datgelu?

Ga’th Daf Wyn y pleser o gyfarfod seren arall o’r byd actio, Catherine Zeta Jones wrth iddi ddychwelyd i’w chartref i dderbyn anrhydedd rhyddid dinas Abertawe.

Ac yn olaf, pwy all anghofio gwên ddireidus Trystan Beard, un o blant rhaglen Dathlu Dewrder sy’n byw gyda’r cyflwr Cerebral Palsy. Erbyn hyn mae angen llawdriniaeth brys ar Trystan a   byddwn ni’n clywed am ymdrech cymuned Cilgerran i godi £40,000.

Mwynhewch!

 

Eitem Diwrnod y Neidr gyda Alun Williams a "Geraint Snakes"
https://www.facebook.com/HenoS4C/videos/2366507703404596/

Catherine Zeta Jones
https://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/p07gl93z/heno-wed-24-jul-2019

Stori Trystan Beard
https://www.facebook.com/HenoS4C/videos/2376868949233774/

Fri, 02 Aug 2019 15:47:56 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Dala Lan

Dala Lan: Cór Heol y March, Bwyty Beach House, Bae Oxwich, y blogwraig Jess Davies a'r dyn Tywydd Owain Wyn Evans

Yr wythnos hon, rydyn ni’n dathlu deng mlynedd o’r côr plant, Heol y March gyda’r arweinydd, Eleri Roberts. 

Mae’r bwyty Beach House ym Mae Oxwich wedi’i enwi fel un o’r llefydd gorau i fwyta’n “al-fresco” ym Mhrydain gan bapur newydd The Times a cafodd Lowri Cooke y fraint o flasu danteithion y cogydd, Hywel Griffith.

Gyda dim ond wythnos tan Sioe Frenhinol Cymru, mae’r blogwraig, Jess Davies yn ymweld â sioeau bach amaethyddol i gael blas ar beth y gallwn ni ddisgwyl. Yr wythnos hon, mae Jess yn cyfarfod â’r cymeriadau a’r holl anifeiliaid yn Sioe Bancffosfelen.

Ac yn olaf, mae’r cyflwynydd tywydd, Owain Wyn Evans yn trafod ennill y wobr fel y Cyflwynydd Teledu Gorau’r Flwyddyn.

Darganfyddwn sut aeth e’n firol ar Twitter a’i hanes gyda’r tîm o’r rhaglen fyd-enwog , Queer Eye.

Mwynhewch!

 

Sgwrs Eleri Roberts Arweinydd Cór Plant Heol y March

https://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/p07fbrnp/heno-thu-11-jul-2019  o 8’20”.  -

 

Bwyty Beach House, Bae Oxwich

https://www.facebook.com/HenoS4C/videos/429870764530220/

 

Jess Davies yn Sioe Bancfosfelen

https://www.facebook.com/HenoS4C/videos/2571616636401677/

 

Sgwrs Soffa Owain Wyn Evans

https://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/p07fjl6r/heno-fri-12-jul-2019 - 8’00

 

Twitter Owain.

https://twitter.com/OwainWynEvans?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

Tue, 16 Jul 2019 16:34:22 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Dala Lan

Dala Lan: Cór Heol y March, Bwyty Beach House, Bae Oxwich, y blogwraig Jess Davies a'r dyn Tywydd Owain Wyn Evans

Yr wythnos hon, rydyn ni’n dathlu deng mlynedd o’r côr plant, Heol y March gyda’r arweinydd, Eleri Roberts. 

Mae’r bwyty Beach House ym Mae Oxwich wedi’i enwi fel un o’r llefydd gorau i fwyta’n “al-fresco” ym Mhrydain gan bapur newydd The Times a cafodd Lowri Cooke y fraint o flasu danteithion y cogydd, Hywel Griffith.

Gyda dim ond wythnos tan Sioe Frenhinol Cymru, mae’r blogwraig, Jess Davies yn ymweld â sioeau bach amaethyddol i gael blas ar beth y gallwn ni ddisgwyl. Yr wythnos hon, mae Jess yn cyfarfod â’r cymeriadau a’r holl anifeiliaid yn Sioe Bancffosfelen.

Ac yn olaf, mae’r cyflwynydd tywydd, Owain Wyn Evans yn trafod ennill y wobr fel y Cyflwynydd Teledu Gorau’r Flwyddyn.

Darganfyddwn sut aeth e’n firol ar Twitter a’i hanes gyda’r tîm o’r rhaglen fyd-enwog , Queer Eye.

Mwynhewch!

 

Sgwrs Eleri Roberts Arweinydd Cór Plant Heol y March

https://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/p07fbrnp/heno-thu-11-jul-2019  o 8’20”.  -

 

Bwyty Beach House, Bae Oxwich

https://www.facebook.com/HenoS4C/videos/429870764530220/

 

Jess Davies yn Sioe Bancfosfelen

https://www.facebook.com/HenoS4C/videos/2571616636401677/

 

Sgwrs Soffa Owain Wyn Evans

https://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/p07fjl6r/heno-fri-12-jul-2019 - 8’00

 

Twitter Owain.

https://twitter.com/OwainWynEvans?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

Tue, 16 Jul 2019 16:34:15 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Dala Lan

Dala Lan: Gwyliau yn Gymru, Sain Ffagan, Tour De France, Gwisg un darn a'r dyn llaeth.

Yr wythnos hon, mae Geraint Hardy yn trafod ei gyfres newydd, “Codi Pac” ar S4C. Mae’r tîm yn siarad am eu profiadau o fynd ar wyliau yng Nghymru a’r ardaloedd maent yn ymweld o amgylch y wlad.

Rydyn ni’n dathlu llwyddiant Amgueddfa Sain Ffagan am ennill Amgueddfa'r Flwyddyn.

Mae’r Tour De France yn ôl a chlywn am stori Kitty a gafodd ei hysbrydoli’n fawr iawn gan Geraint Thomas ac aeth Hana I fragdy Brains I ddarganfod mwy am ei gwrw.

Ydy’r wisg un darn yn un o’ch wardrobe essentials? Gwyliwch dipiau Huw Ffash ar sut ei wisgo!

Ac I orffen, rydyn ni’n trafod y gyfres  “O Fan i Fan” ar Prynhawn Da ac yn hel atgofion am y dyn llaeth.

Llawer o glecs a llawer o chwerthin yr wythnos hon!

 

Geraint Hardy

https://www.facebook.com/HenoS4C/videos/499707943902337/

 

Amgueddfa Cymru Sain Ffagan.

https://www.facebook.com/HenoS4C/videos/459218664876524/

 

Cwrw Brains – “G”

https://www.facebook.com/HenoS4C/videos/482476682523819/ - Cwrw Brains – “G”

Stori Kitty

https://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/p07dw342/heno-fri-05-jul-2019 - 39’00"

Gwisg un darn a tips Huw

https://www.facebook.com/PrynhawnDaS4C/videos/420001538855393/

“O Fan i Fan”

https://www.facebook.com/PrynhawnDaS4C/videos/621776398317028/

Fri, 12 Jul 2019 13:04:21 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Dala Lan

Dala Lan: Sgwrs gyda'r Cynhyrchydd, Cyfarwyddwr ar Athrawes Yoga, Nia Ceidiog.

Yr wythnos hon mae Mari Grug yn dala lan gyda’r Cynhyrchydd, Cyfarwyddwr, Cyflwynydd ac Athrawes yoga, Nia Ceidiog arol iddi hi ddod nól o neud ymarfer dysgu yoga yn Efrog Newydd.

Mon, 08 Jul 2019 13:59:17 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Dala Lan

Dala Lan: IVF Elin Fflur, Bwydydd Tun Alison Huw a Finegr Gwyn Nerys Taclus.

Yr wythnos hon, bydd y criw yn sôn am lwyddiant y rhaglen Chdi, Fi ac IVF yn yr Ŵyl Cyfryngau Celtaidd ac fel mae’r rhaglen yn ysgogi pobl i fod yn fwy agored wrth drafod IVF.

 

Mae Mari yn siarad gyda’r steilydd bwyd a chyfrannydd cyson i Prynhawn Da, Alison Huw am yr ysbrydoliaeth tu ol ei gyrfa a’r ffordd mae’r trends bwyd wedi newid dros y 25 mlynedd diwethaf. Y mae hefyd yn trafod llyfr Jack Monroe am brydiau bwyd i’r teulu gan ddefnyddio bwydydd tun yn unig.

 

Bydd y tîm hefyd yn trafod fel mae tipiau glanhau Nerys Taclus gan ddefnyddio finegr gwyn wedi newid eu bywydau!

 

 Chdi, Fi ac IVF https://www.facebook.com/HenoS4C/videos/697761307349820/

 

Alison Huw o 34'50"

https://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/p07b2437/prynhawn-da-wed-05-jun-2019

 

Tips Nerys Taclus

https://www.facebook.com/PrynhawnDaS4C/videos/851373545229791/

Mon, 17 Jun 2019 10:12:39 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Dala Lan

Dala Lan: Wythnos Iechyd Meddwl, teach your Cat Welsh a gins o Gymru

Yr wythnos hon, bydd y criw yn trafod pwysigrwydd Wythnos Iechyd Meddwl ar ôl iddynt glywed stori’r ffarmwr, Eurig Evans a gollodd ei ffrind i'r afiechyd, sydd nawr yn cynnal sesiynau a gweithdai ar ei ffarm i bobl sydd yn dioddef.

Mae Tara Bethan wedi ysgrifennu erthygl i www.meddwl.org am ei phrofiad o golli ei thad. Hefyd, ceir stori Gwen Goddard a gafodd diagnosis o’r cyflwr bipolar.

Mae Hana yn edrych ar stori Llŷr Jones wnaeth rhoi mêr ei esgyrn i blentyn yn Ffrainc.

Bydden yn trafod “Teach Your Cat Welsh” gan yr awdures, Anne Cakebread ac yn sôn am lwyddiant gin o Gymru wrth drafod eu hoff ddiodydd nhw.

Iechyd Da!

 

Sgwrs Soffa Tara Bethan

https://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/p0789j4p/heno-fri-17-may-2019

 

Stori Llyr Jones

https://www.facebook.com/HenoS4C/videos/2192544760799910/

 

Teach Your Cat Welsh

https://www.facebook.com/HenoS4C/videos/2249248161954746/

 

Jin, jin, jin!

https://www.facebook.com/HenoS4C/videos/417104155788373/

Wed, 12 Jun 2019 16:24:57 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch