Podlediad DEWR

Cyfres o sgyrsiau am ‘ups and downs’ bywyd – a sut mae’r celfyddydau a chreadigrwydd yn gallu helpu drwy gyfnodau heriol a hapus.

Gwefan: DEWR

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: AMEER DAVIES-RANA

Lawrlwythwch

Mae Ameer Davies-Rana yn ymgyrchu'n ddiflino dros yr iaith Gymraeg ac yn addysgu pobl am grefydd a hil. Ar ôl profi hiliaeth yn ei arddegau, mae Ameer yn rhannu ei stori gyda Tara am sut y llwyddodd i droi ei brofiad anodd yn stori o lwyddiant, positifrwydd a dewrder. Cefnogwyd y prosiect gan arian y Loteri Genedlaethol drwy Gyngor Celfyddydau Cymru. Am wybodaeth am anhwylderau iechyd meddwl, neu wybodaeth am gymorth arbenigol ewch i www.meddwl.org

Dyddiad Cyhoeddi: Sun, 18 Oct 2020 07:56:45 GMT

Tudalen Y Podlediad

Teitl: NON PARRY

Rhybudd! Mae’r gair b*ll*cks (a gwaeth) yn cael ei ddweud 9 gwaith yn y sgwrs onest a doniol yma. Y gantores Non Parry sy’n tywys Tara ar ei siwrne o ddygymod ag OCD, iselder a gor-bryder. Cefnogwyd y prosiect gan arian y Loteri Genedlaethol drwy Gyngor Celfyddydau Cymru. Am wybodaeth am anhwylderau iechyd meddwl, neu wybodaeth am gymorth arbenigol ewch i www.meddwl.org

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 11 Oct 2020 07:45:11 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: HYWEL GWYNFRYN

Yn 2018 fe drowyd bywyd Hywel Gwynfryn ar ei ben i lawr pan gollodd ei wraig, ei fyd, Anja i gancr. Yn y sgwrs amrwd, liwgar a di-stop hon mae Tara yn clywed sut mae gallu Hywel i droi’r negyddol yn bositif, ei ddihangfa mewn celfyddyd a’i brofiad mwy diweddar o dderbyn therapi yn ei helpu i ddal i fynd a ‘dal i gredu.’ Cefnogwyd y prosiect gan arian y Loteri Genedlaethol drwy Gyngor Celfyddydau Cymru. Am wybodaeth am anhwylderau iechyd meddwl, neu wybodaeth am gymorth arbenigol ewch i www.meddwl.org

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 04 Oct 2020 07:59:17 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: ELIN FFLUR

Mae Elin Fflur yn wyneb cyfarwydd fel cantores flaenllaw ac yn fwy diweddar fel cyflwynydd Heno a Cân i Gymru. Yn y sgwrs gynnes ac onest hon rhwng dwy hen ffrind mae Elin yn rhannu ei phrofiadau gyda Tara am flynyddoedd o geisio beichiogi, IVF a’i gobeithion am addysgu a gwella dealltwriaeth pobl am ei gilydd. Cefnogwyd y prosiect gan arian y Loteri Genedlaethol drwy Gyngor Celfyddydau Cymru. Am wybodaeth am anhwylderau iechyd meddwl, neu wybodaeth am gymorth arbenigol ewch i www.meddwl.org

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 27 Sep 2020 07:47:45 GMT

Tudalen Y Podlediad