Podlediad Dweud y gwir yn blaen: straeon mabwysiadu

Yn y podlediad mabwysiadu hwn, mae grŵp o fabwysiadwyr yn siarad â'i gilydd am eu profiadau - o'r camau cyntaf i gefnogaeth ôl-fabwysiadu.

Nid oedd unrhyw un yn adnabod ei gilydd cyn y recordiad ond o fewn eiliadau bydd fel gwrando ar hen ffrindiau'n siarad. Maen nhw'n chwerthin gyda'i gilydd, maen nhw'n crio gyda'i gilydd.

I ddarganfod mwy am fabwysiadu gyda'r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol, gallwch:

Ddilyn ni @nas_cymru a @nationaladoptionservice
Cysylltwch â ni adoptcymru.com

Gwefan: Dweud y gwir yn blaen: straeon mabwysiadu

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Yr asesiad

Lawrlwythwch

Yn yr ail bennod, mae ein mabwysiadwyr yn trafod eu profiadau o gael eu hasesu a’r broses gymeradwyo. Maen nhw'n sôn am y pwysigrwydd o sefydlu perthynas gadarn gyda’ch gweithiwr
cymdeithasol- a pheidio mynd mewn panig i lanhau'r tŷ! Bydd y sgwrs hefyd yn troi at rai o’r sialensiau gawson nhw o geisio cyflawni’r broses trwy gyfrwng y Gymraeg.

Dyddiad Cyhoeddi: Sat, 17 Oct 2020 22:45:15 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Cyfarfod â'n mabwysiadwyr

1. Yn y bennod gyntaf fe ddown i i gwrdd â'n mabwysiadwyr wrth iddyn nhw ddod i nabod ei gilydd dros baned rhithiol! Maen nhw'n sôn am eu rhesymau dros fabwysiadu ac fe fyddwn yn dilyn eu hynt a'u helynt wrth iddyn nhw wynebu rhai o ragdybiaethau mabwysiadu, yn enwedig fel dyn hoyw a mam sengl.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 13 Oct 2020 22:45:18 +0000

Tudalen Y Podlediad