-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Podlediad Eryri / Eryri Podcast

Podlediad Eryri / Eryri Podcast

Sianel podlediad sy'n trafod materion yn ymwneud a phrif nodau Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri; gwarchod a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol yr ardal; hyrwyddo cyfleoedd i ddeall a mwynhau ei nodweddion arbennig; a meithrin lles economaidd a chymdeithasol ei chymunedau. • • • A podcast which discusses topics relating to the aims of the Snowdonia National Park Authority; to conserve and enhance the natural beauty, wildlife and cultural heritage of the area, promote opportunities to understand and enjoy its special qualities; and to foster the economic and social well-being of its communities.

Gwefan: Podlediad Eryri / Eryri Podcast

Mwy o bodlediadau Sioeau Ffeithiol

RSS

Chwarae Podlediad Eryri / Eryri Podcast

Be Safe, Tread Lightly, Be Kind - Sustainable Tourism in Eryri

We are exploring an important topic in this episode of the Eryri Podcast - Sustainable Tourism. We will look into how we can build a sustainable tourism model at honeypot areas in Eryri such as Yr Wyddfa & Ogwen and what we can learn from 2020.

SNPA Head of Engagement Helen Pye will host a discussion with Dana Williams our Sustainable Tourism Officer, Martin Higgitt from Martin Higgitt Associates who is the author of the Yr Wyddfa and Ogwen Transport Review and Michael Bewick who is the Managing Director of JW Graves which is the historic company that owns Llechwedd.

Our next podcast will be broadcast in Welsh on the 18th of March and will focus on Agriculture in Eryri.

*

Pwnc trafod pwysig iawn fydd ffocws y rhifyn yma o Bodlediad Eryri sef twristiaeth cynaliadwy. Mi fyddwn yn edrych ar sut i greu model twristiaeth gynaliadwy mewn ardaloedd prysur megis Yr Wyddfa & Ogwen ac yn trafod yr hyn allwn ni ddysgu o 2020.

Helen Pye ein Pennaeth Ymgysylltu s'yn cynnal y drafodaeth gyda'n Swyddog Twristiaeth Gynaliadwy, Dana Williams; Martin Higgitt o Martin Higgitt Associates, awdur Adolygiad Parcio a Thrafniadiaeth Yr Wyddfa ac Ogwen ac yna Michael Bewick, Rheolwr Gyfarwyddwr JW Graves, y cwmni hanesyddol sy'n berchen Llechwedd.

Mi fydd ein podlediad nesaf trwy gyfrwng y Gymraeg ar y 18fed o Fawrth ac yn manylu ar amaethyddiaeth yn Eryri.

Thu, 25 Feb 2021 08:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediad Eryri / Eryri Podcast

Darganfod, cofnodi, dathlu a gofalu am y Carneddau

Mae’r Carneddau yn dirwedd amrywiol ac arbennig. Gyda chymorth Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol mae Partneriaeth o sefydliadau yn helpu pobl i ddarganfod, cofnodi, dathlu a gofalu am y Carneddau. Mae ardal y cynllun yn cynnwys y mynyddoedd uchel yn ogystal a’r dyffrynnoedd a’r aneddiadau o’u hamgylch.

Yn ein Podlediad yr wythnos hon cewch gyfle i ddysgu am Bartneriaeth Tirwedd y Carneddau yng nghwmni Beca Roberts, Swyddog Ymgysylltu Cymunedol y Bartneriaeth; Dr Marian Pye, Rheolwr y Cynllun; John Roberts, Archaeolegydd Awdurdod y Parc ac Abbie Edwards, Ceidwad y Carneddau ar ran yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

This week’s Welsh language Podcast looks at the Carneddau Landscape Partnership with Beca Roberts, Community Engagement Officer; the Scheme’s Manager, Dr Marian Pye; John Roberts, the SNPA’s Archaeologist and Abbie Edwards, the National Trust’s Custodian of the Carneddau.

Our next English language Podcast will be broadcast on 24th February which will focus on Sustainable Tourism in Eryri.Thu, 18 Feb 2021 08:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediad Eryri / Eryri Podcast

What's so special about Eryri?

Welcome to the first English episode of the Eryri Podcast from Snowdonia National Park Authority.

This month we are looking at the Special Qualities of Snowdonia National Park which are the reasons for our designation as a National Park. All National Parks have a clearly defined list of ‘Special Qualities’ similarly to how World Heritage sites have a defined Outstanding Universal Value or Special Areas of Conservation have. Our Special Qualities set out what makes the area unique and help us all understand what needs to be protected and enhanced; they define what gives this area its unique sense of place.

In this episode Angela Jones SNPA's Partnerships Manager discusses some of these special qualities with conservationist and photographer Ben Porter, Dr Angharad Price from Bangor University and Roland Evans from Gwynedd Council.

The next podcast will be broadcasted in on the 18th of February and will be discussing the Carneddau Landscape Project. (Through the medium of Welsh).Rhifyn Saesneg cyntaf Podlediad Eryri. Mi fydd y rhifyn nesaf yn cael ei ddarlledu trwy gyfrwng y Gymraeg ar y 18fed o Chwefror ac yn manylu ar Briosect Tirlun y Carneddau.

 

Thu, 28 Jan 2021 08:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediad Eryri / Eryri Podcast

Gwylio. Dysgu. Dewch yn Lysgennad Parc Cenedlaethol Eryri.

Rhifyn cyntaf erioed Podlediad Eryri, sianel swyddogol Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri!

Yn y rhifyn hwn mi fydd Ioan Gwilym, un o Swyddogion Cyfathrebu APCE yn manylu ar gynllun llysgenhadon newydd yr Awdurdod a'r gwesteion fydd Catrin Glyn, Swyddog Partneriaeth Yr Wyddfa, y gantores amryddawn Casi Wyn a Stephen Jones o gwmni Anelu - Aim Higher.

Mwy o wybodaeth - www.llysgennaderyri.cymru

(Welsh podcast focusing on the Eryri Ambassador scheme. The next podcast will be broadcasted in English on the 28th of January and will discuss Eryri's special qualities.)

Thu, 21 Jan 2021 08:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch