Podlediad Ffit Cymru - Soffa i 5K

Cynllun Soffa i 5km Rae Carpenter ar gyfer FFITCymru Mae cynllun cardio Rae yn rhaglen i’ch cael chi o’r soffa i redeg 5km mewn cyfnod o 6 wythnos. Mae’r cynllun yn cynnwys cerdded a jogian/rhedeg mewn ysbeidiau (intervals). Maen nhw'n ysbeidiau cynyddol – i chi allu canolbwyntio ar yr amser yr ydych chi’n gallu jogian/rhedeg, yn hytrach na'r pellter. Wrth i chi gynyddu ar eich cyflymdra yn ystod yr amser jogian/rhedeg fe fyddwch yn naturiol yn gwella ar eich pellter. Byddwch yn cwblhau 3 diwrnod o cardio yr wythnos os ydych chi’n dilyn cynllun un o’r pum arweinydd (ynghyd â’u cynllun ymwthiant). Ac felly fe fyddwch yn adeiladu ar eich ffitrwydd a'ch cryfder dros yr wythnosau nesaf fel eich bod chi’n gallu cwblhau’r 5km. Mae’r cynllun yn gweithio! Rhowch ffydd ynddi! Ac ewch amdani! This is a Welsh language podcast which accompanies the S4C Show, FFIT Cymru. Rae Carpenter's cardio plan is a programme to get you off your sofa and running 5k within 6 weeks. The plan includes walking and jogging intervals which focus on increasing the time you spend moving, and not the distance. As you increase your speed, you will naturally increase your distance.

Gwefan: Ffit Cymru - Soffa i 5K

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Soffa i 5K : Wythnos 4, Rhediad 2

Lawrlwythwch

Rhywbeth newydd heddiw wrth i’r patrwm rhedeg newid. Mae Rae yn eich gwthio chi i redeg am ddeng munud, cerdded am ddau funud, gwneud hynny dwywaith, ac yna rhedeg am bum munud heb stopio. Ydych chi'n barod am yr her? Something new today, with a change in the running pattern. Rae encourages you to run for 10 minutes, walk for two minutes, repeat and then run for 5 minutes without stopping. Are you ready?

Dyddiad Cyhoeddi: Thu, 18 Apr 2019 16:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Soffa i 5K : Wythnos 4, Rhediad 3

Heddiw, fe fyddwch chi'n rhedeg am 8 munud, cerdded am ddau funud, ac ail adrodd hyn dair gwaith. It's back to running 8 minutes today, then walk for two minutes and repeating this three times.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 18 Apr 2019 16:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Soffa i 5K : Wythnos 4, Rhediad 1

Dim ond pythefnos i fynd nes eich her 5K. Felly heddiw, bydd Rae yn eich gwthio i redeg am 8 munud a cherdded am 2 munud x 3 gwaith. Just two weeks to go until the 5K run. Today, Rae will be pushing you to run for 8 minutes and walk for 2 minutes. Do this 3 times.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 18 Apr 2019 16:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Soffa i 5K : Wythnos 3, Rhediad 3

Rhedeg 8 mun, cerdded 2 mun x 3 o weithiau Run 8 minutes, walk 2 minutes x 3

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 15 Apr 2019 13:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Soffa i 5K : Wythnos 3, Rhediad 1

Rhedeg 7 munud, cerdded 2 munud x 3 o weithiau Run 7 minutes, walk 2 minutes x 3

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 15 Apr 2019 11:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Soffa i 5K : Wythnos 2, Rhediad 3

Bydd Rae yn eich gwthio chi yn y sesiwn cardio cyn y penwythnos. Felly byddwch chi'n rhedeg am 5 munud ac yn cerdded am 3 munud x 3 gwaith. In this episode, Rae will be pushing you further in your last cardio session of the week. You'll run for 5 minutes and walk for 3 minutes x 3 times.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 12 Apr 2019 10:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Soffa i 5K : Wythnos 2, Rhediad 2

Mae hi'n tynnu at derfyn yr ail wythnos, felly mi fydd Rae yn eich gwthio chi yn y sesiwn cardio cyn y penwythnos! Byddwch yn rhedeg am 3 munud ac yn cerdded am 3 munud x 4 gwaith. As week two draws to an end, Rae wants you to push harder before the weekend! You'll be running for 3 minutes and walking for 3 minutes x 4 times.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 07 Apr 2019 09:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Soffa i 5K : Wythnos 2, Rhediad 1

Dyma'r ail wythnos o ymarferion cardio felly mi fydd pethau fymryn yn anoddach yr wythnos hon! Byddwch yn rhedeg am 2 funud, cerdded am 4 munud x 5 o weithiau With the first week of FFIT Cymru completed, it's time to take it up a notch on cardio day! You'll be running for 2 minutes and walking for 4 minutes x 5 times

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 07 Apr 2019 09:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Soffa i 5K : Wythnos 1, Rhediad 2

Diwrnod 4 Rhedeg 2 funud Cerdded 4 munud x5 o weithiau Day 4 Run 2 minutes Walk 4 minutes 5 x times

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 29 Mar 2019 15:45:00 +0000

Tudalen Y Podlediad