-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Ffit Cymru - Soffa i 5K

Ffit Cymru - Soffa i 5K

Cynllun Soffa i 5km Rae Carpenter ar gyfer FFITCymru Mae cynllun cardio Rae yn rhaglen i’ch cael chi o’r soffa i redeg 5km mewn cyfnod o 6 wythnos. Mae’r cynllun yn cynnwys cerdded a jogian/rhedeg mewn ysbeidiau (intervals). Maen nhw'n ysbeidiau cynyddol – i chi allu canolbwyntio ar yr amser yr ydych chi’n gallu jogian/rhedeg, yn hytrach na'r pellter. Wrth i chi gynyddu ar eich cyflymdra yn ystod yr amser jogian/rhedeg fe fyddwch yn naturiol yn gwella ar eich pellter. Byddwch yn cwblhau 3 diwrnod o cardio yr wythnos os ydych chi’n dilyn cynllun un o’r pum arweinydd (ynghyd â’u cynllun ymwthiant). Ac felly fe fyddwch yn adeiladu ar eich ffitrwydd a'ch cryfder dros yr wythnosau nesaf fel eich bod chi’n gallu cwblhau’r 5km. Mae’r cynllun yn gweithio! Rhowch ffydd ynddi! Ac ewch amdani! This is a Welsh language podcast which accompanies the S4C Show, FFIT Cymru. Rae Carpenter's cardio plan is a programme to get you off your sofa and running 5k within 6 weeks. The plan includes walking and jogging intervals which focus on increasing the time you spend moving, and not the distance. As you increase your speed, you will naturally increase your distance.

Gwefan: Ffit Cymru - Soffa i 5K

Mwy o bodlediadau Chwaraeon

RSS

Chwarae Ffit Cymru - Soffa i 5K

Soffa i 5K : Wythnos 7, Rhediad 3

Dyma ddiwrnod olaf y cynllun rhedeg, ac unwaith eto fyddwch chi'n ceisio gwella amser i chi gwblhau'r her 5K. Barod? Today is the last day of the sofa to 5K plan, and once again you'll try and improve your time. Ready?

Sat, 11 May 2019 14:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ffit Cymru - Soffa i 5K

Soffa i 5K : Wythnos 7, Rhediad 2

Unwaith eto heddiw, fyddwch chi'n ceisio gwella eich amser o redeg y 5K. Yr her fydd i geisio rhedeg yr holl ffordd - ydych chi'n barod? Again, you'll try and improve your time of running the 5K today. The challenge will be to try and run the whole distance - are you ready?

Sat, 11 May 2019 13:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ffit Cymru - Soffa i 5K

Soffa i 5K : Wythnos 7, Rhediad 1

Ar ôl llwyddo i redeg 5K, yr her nawr yw gwella eich amser o gwblhau'r pellter. Beth am geisio rhedeg yr holl ffordd? After running the 5K, the challenge now is to improve your time. How about trying to run the whole distance?

Sat, 11 May 2019 12:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ffit Cymru - Soffa i 5K

Soffa i 5K : Wythnos 6, Rhediad 3

Mae'r diwrnod mawr wedi cyrraedd! Ceisiwch redeg am 20 munud, cerdded am 1 munud a rhedeg heb stopio nes eich bod chi wedi cwblhau pellter o 5K. The big day has arrived! Try to run for 20 minutes, walk for 1 minute and run without stopping until you've completed the 5K.

Sat, 04 May 2019 16:30:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ffit Cymru - Soffa i 5K

Soffa i 5K : Wythnos 6, Rhediad 2

Heddiw, fe fyddwch chi'n rhedeg mor bell ac y gallwch am 15 munud, cerdded am 1 munud ac ailadrodd unwaith eto. Mi fyddwch chi'n rhedeg am 5 munud ar y diwedd cyn gorffen. Ydych chi'n barod? Today, you'll run as far as you can for 15 minutes, walk for 1 minute and repeat once more. To finish, you'll run for an extra 5 minutes. Are you ready?

Sat, 04 May 2019 16:15:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ffit Cymru - Soffa i 5K

Soffa i 5K : Wythnos 6, Rhediad 1

Gyda'r sialens 5K dydd Sadwrn yma, eich her ar gyfer heddiw fydd i redeg mor bell ac y gallwch am 15 munud, cerdded 1 munud ac ailadrodd unwaith eto. With the 5K run this Saturday, your challenge for today is to run as far as you can for 15 minutes, walk for 1 minute and repeat once again.

Sat, 04 May 2019 16:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ffit Cymru - Soffa i 5K

Soffa i 5K : Wythnos 5, Rhediad 3

Rhedeg 8 mun, cerdded 2 mun x 3 o weithiau. Cyfanswm o hanner awr. Run for 8 minutes, walk for 2 minutes and do this 3 times.

Fri, 26 Apr 2019 13:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ffit Cymru - Soffa i 5K

Soffa i 5K : Wythnos 5, Rhediad 2

Rhedeg am 12 munud, cerdded am 2 munud . Gwneud hyn 2 waith a wedyn gorffen gyda redeg am 5 munud ar y diwedd. Run for 12 minutes, walk for 2 minutes. Do this twice and then run for 5 more minutes at the end.

Fri, 26 Apr 2019 12:30:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ffit Cymru - Soffa i 5K

Soffa i 5K : Wythnos 5, Rhediad 1

Rhedeg 9 munud, cerdded am 1 munud a gwneud hyn 3 gwaith. Run for 9 minutes, walk for 1 minute and repeat this 3 times.

Fri, 26 Apr 2019 12:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ffit Cymru - Soffa i 5K

Soffa i 5K : Wythnos 4, Rhediad 1.

Dim ond pythefnos i fynd nes eich her 5K. Felly heddiw, bydd Rae yn eich gwthio i redeg am 8 munud a cherdded am 2 munud x 3 gwaith. Just two weeks to go until the 5K run. Today, Rae will be pushing you to run for 8 minutes and walk for 2 minutes. Do this 3 times.

Thu, 18 Apr 2019 16:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy