-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Gwrachod Heddiw

Gwrachod Heddiw

Trafod hefo rhai o genod mwyaf di-flewyn-ar-dafod Cymru.Podlediad yn dathlu merched Cymru, trwy geisio canfod pa nodweddion mae nhw’n ei rannu hefo gwrachod confensiynol.

Gwefan: Gwrachod Heddiw

Mwy o bodlediadau Sioeau Ffeithiol

RSS

Chwarae Gwrachod Heddiw

Trafod Hefo Hanna Hopwood Griffiths

Heuldro'r Gaeaf Hapus fy swynwragedd ysbennydd!

Ym mhennod ola'r gyfres mi ydw i'n trafod hefo'r Academwrach hyfryd Hanna Hopwood Griffiths am ferched yr oesoedd canol , gwallt, esgor a sut mae hi'n gwneud ei bywyd hi'n haws. 

Diolch am eich cefnogaeth yn ystod y misoedd diwethaf, dwi'n lyfio witchez fi. 

Mon, 21 Dec 2020 14:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Gwrachod Heddiw

Trafod hefo Mama Lleuad

Doula, Mam, Gwrach o Waunfawr. Sgwrs hefo'r hyfryd Mama Lleuad (Catrin Jones) am foddion, rhianta, placenta a natur. 

Mwynhewch! 

Wed, 09 Dec 2020 11:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Gwrachod Heddiw

Trafod hefo Llio Maddocks

"Pan dwi'n cymharu'n ateb wan hefo be dd'udodd Mared Llywelyn am ri mwyar duon ym mhoced ei chwaer dwi fatha: Wyt ti'n serious?!" 

Sgwrs hefo'r bardd a'r awdur Llio Maddocks am berthnasau, Ffrindiau, Matilda, yr obsesiwn hefo : "Dwi ddim fatha' genod eraill", periods a lot o chwerthin! 

Mwynhewch! 

Wed, 25 Nov 2020 15:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Gwrachod Heddiw

Trafod hefo Bethan Gwanas

Madarch, cwtshus i goed, byw ben dy hun ac wrth gwrs Siwsi Dôl-y-Clochydd. Sgwrs hefo Brenhines byd gwrachaidd Cymru, Bethan Gwanas. 

"Hefo synhwyro ysbrydion,  ella dyna pam dwi’n gallu byw mewn tŷ ben fy hun... ma’ ‘na ysbrydion bob man, dwi’m yn gweld nhw... poeni dim arna fi” 

Wed, 04 Nov 2020 19:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Gwrachod Heddiw

Trafod Hefo Nia Llinos

"Mae menywod yn treulio eu holl bywydau yn rhoi pŵer nhw a rhoi gwaed nhw a rhoi egni nhw mewn i bobl erill fel teulu a partneriaid a pethe, ond mae gwrachod yn pobl sy'n troi y pŵer 'na nôl at ei hun."

Sgwrs gyda'r awdur a'r dramodydd Nia Llinos am bod yn od,  yn lleiafrifol a sut mae horror yn helpu hefo gor-bryder. 

Wed, 21 Oct 2020 23:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Gwrachod Heddiw

Trafod hefo Efa Lois

Positifrwydd, Gwrachod, Ffrogiau o'r 70au a chydig bach o Chwedloniaeth.  Sgwrs gyda'r pensaer a'r arlunydd holl alluog, Efa Lois. 

Sgwrs hyfryd am godi llais pan bod angen, y broses creu a meithrin syniadau a'i chariad at cyd-ferched... a gwrachod.

Thu, 08 Oct 2020 10:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Gwrachod Heddiw

Trafod hefo Gwennan Mair Jones

Piriyds, Corff, Dyslecsia a tylluan o'r enw Bili. Sgwrs onest hefo Cyfarwyddwr Ymgysylltu Creadigol Theatr Clwyd, Gwennan Mair Jones. 
"Os dani'n meddwl am y classics... dwi methu hedfan na?" 

Mwynhewch sgwrs hyfryd hefo gwrach hyfryd.

Thu, 24 Sep 2020 10:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Gwrachod Heddiw

Trafod hefo Mared Llywelyn

"Ma'n ffrindia fi'n d'eud fi 'sa'r person cynta' i ga'l fy hudo mewn i ymuno hefo cult"
Sgwrs gyda'r dramodydd Mared Llywelyn am ei natur cenedlaetholgar, ei bro, ei chyfnod yn y brifysgol a Hocus Pocus. 

Mwynhewch! 

Wed, 09 Sep 2020 07:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch