-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Hanes Lan Dy Lawes

Hanes Lan Dy Lawes

"Nawn ni'm arwain Cymru i'r goleuni wrth edrych yn ôl" medde Bandana. Dyma bodlediad am hanes Cymru, Ewrop a'r byd sy'n ffan o Bandana - ond yn anghytuno.

Gwefan: Hanes Lan Dy Lawes

RSS

Chwarae Hanes Lan Dy Lawes

Working mum's the word

How have our attitudes towards mothers changed over time? What impacts did having a working mother have on daughters? Are women truly free by now to choose between staying at home or working? Murray Edwards fellow Jill Armstrong joins me in this episode to tackle these questions and discuss her Phd research on the relationships between working mothers and their daughters. 

Sat, 03 Oct 2020 17:22:02 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Hanes Lan Dy Lawes

Hiliaeth, Heddlu a Hashtags.

Pa fath o brofiad yw bod yr unig berson du mewn ystafell? Sut mae pobl yn ymateb pan maen nhw'n eich clywed chi'n siarad Cymraeg am y tro cyntaf? Beth yw'r emosiwn sy'n eich taro pan mae rhywun yn dadlau nad yw braint pobl wyn yn bodoli? Er mwyn clywed yr atebion i'r cwestiynau hyn, grandewch ar Zach a Katie, sy'n byw ar draws y stryd i fi ac yn gyd ddisgyblion ym Mhlasmawr, yn trafod eu profiadau fel pobl ifanc ddu yng Nghaerdydd. Recordion ni'r rhifyn yn yr ardd gefn felly mwynhewch sain cefndir yr adar a'r peiriant torri gwair!

https://petitions.senedd.wales/petitions/200056

Sun, 21 Jun 2020 20:07:59 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Hanes Lan Dy Lawes

Protests, Petitions and Pigeons.

It started as a shout out on the street's Whatsapp group from Sioned, our neighbour in number 1, to sign a petition calling for schools to integrate lessons on black history, tolerance and modern racism into the curriculum in Wales. It ended as an episode of this podcast, recorded with the author of that petition, Fatima, her friend Niamh and my friends and neighbours, Zach and Katie from number 28. The studio was our back garden in number 5, complete with background noises from a few pigeons and a lawnmower in the distance.

Please listen and please, go ahead and sign.

https://petitions.senedd.wales/petitions/200056

Sun, 21 Jun 2020 19:52:02 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Hanes Lan Dy Lawes

James Hawes - The Shortest History of Germany

Where do you start when you're asked to write a book compiling the entire history of one country? James Hawes, author of 'The Shortest History of Germany' discusses his experience writing the book and how he came to the thesis. We also discuss his upcoming projects as he shares his views on the future of the UK and why I shouldn't start acting like Joan of Arc quite yet!

Sun, 17 May 2020 19:36:33 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Hanes Lan Dy Lawes

Dysgu Hanes Cymru

Beth yw hanes a sut dyle fe gael ei ddysgu? Trafod y cwriciwlwm a phwysigrwydd dysgu am hanes Cymru mewn ysgolion Cymreig gyda Mrs Foster Evans, fy athrawes hanes i, a Rosa, disgybl lefel A Hanes yn Ysgol Gwyr.

Wed, 06 May 2020 18:26:06 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Hanes Lan Dy Lawes

Llyfr Coch Carrog

 Siarad 'da Mamgu am bam oedd hi'n casau dysgu hanes yn yr ysgol a pham ei bod hi wedi penderfynu mai nawr yw'r amser i gofnodi hanes ei theulu a'i phlentyndod mewn llyfr atgofion.

Fri, 03 Apr 2020 14:37:10 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Hanes Lan Dy Lawes

Y Pandemig a Ni

Recordion ni hwn ar y diwrnod ar ôl i'r ysgolion gau, ddeuddydd cyn i ni fynd 'dan glo' a phan odd y darlun ynglŷn ag arholiadau yn ansicr iawn. Bellach mae'r Gweinidog Addysg Kirsty Williams wedi cyhoeddi na fydd arholiadau tan Haf 2021 ond mae'r penawdau am Covid - 19 fel pla "hanesyddol" yn parhau.

Sat, 28 Mar 2020 18:55:38 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Hanes Lan Dy Lawes

I Auschwitz

Codi'n gynnar, Auschwitz erbyn ganol bore, Birkenau yn y pnawn, adre'r noson honno. Sut mae treulio profiad felna? Dyma drio.   

Thu, 26 Mar 2020 22:19:58 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Hanes Lan Dy Lawes

Croeso i Hanes Lan Dy Lawes

Cyflwyniad byr er mwyn i chi ddod yn gyfarwydd â fi a 'da'r podlediad.  Hanes Cymru, Ewrop a'r byd fyddwn ni'n trafod, ond 'sdim rhaid i chi fod yn ddisgybl lefel A na'n arbenigwr i fwynhau.

Wed, 25 Mar 2020 17:24:51 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch