Podlediad Hanes Lan Dy Lawes

"Nawn ni'm arwain Cymru i'r goleuni wrth edrych yn ôl" medde Bandana. Dyma bodlediad am hanes Cymru, Ewrop a'r byd sy'n ffan o Bandana - ond yn anghytuno.

Gwefan: Hanes Lan Dy Lawes

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Working mum's the word

Lawrlwythwch

How have our attitudes towards mothers changed over time? What impacts did having a working mother have on daughters? Are women truly free by now to choose between staying at home or working? Murray Edwards fellow Jill Armstrong joins me in this episode to tackle these questions and discuss her Phd research on the relationships between working mothers and their daughters. 

Dyddiad Cyhoeddi: Sat, 03 Oct 2020 17:22:02 GMT

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Hiliaeth, Heddlu a Hashtags.

Pa fath o brofiad yw bod yr unig berson du mewn ystafell? Sut mae pobl yn ymateb pan maen nhw'n eich clywed chi'n siarad Cymraeg am y tro cyntaf? Beth yw'r emosiwn sy'n eich taro pan mae rhywun yn dadlau nad yw braint pobl wyn yn bodoli? Er mwyn clywed yr atebion i'r cwestiynau hyn, grandewch ar Zach a Katie, sy'n byw ar draws y stryd i fi ac yn gyd ddisgyblion ym Mhlasmawr, yn trafod eu profiadau fel pobl ifanc ddu yng Nghaerdydd. Recordion ni'r rhifyn yn yr ardd gefn felly mwynhewch sain cefndir yr adar a'r peiriant torri gwair!

https://petitions.senedd.wales/petitions/200056

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 21 Jun 2020 20:07:59 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Protests, Petitions and Pigeons.

It started as a shout out on the street's Whatsapp group from Sioned, our neighbour in number 1, to sign a petition calling for schools to integrate lessons on black history, tolerance and modern racism into the curriculum in Wales. It ended as an episode of this podcast, recorded with the author of that petition, Fatima, her friend Niamh and my friends and neighbours, Zach and Katie from number 28. The studio was our back garden in number 5, complete with background noises from a few pigeons and a lawnmower in the distance.

Please listen and please, go ahead and sign.

https://petitions.senedd.wales/petitions/200056

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 21 Jun 2020 19:52:02 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: James Hawes - The Shortest History of Germany

Where do you start when you're asked to write a book compiling the entire history of one country? James Hawes, author of 'The Shortest History of Germany' discusses his experience writing the book and how he came to the thesis. We also discuss his upcoming projects as he shares his views on the future of the UK and why I shouldn't start acting like Joan of Arc quite yet!

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 17 May 2020 19:36:33 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Llyfr Coch Carrog

 Siarad 'da Mamgu am bam oedd hi'n casau dysgu hanes yn yr ysgol a pham ei bod hi wedi penderfynu mai nawr yw'r amser i gofnodi hanes ei theulu a'i phlentyndod mewn llyfr atgofion.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 03 Apr 2020 14:37:10 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Y Pandemig a Ni

Recordion ni hwn ar y diwrnod ar ôl i'r ysgolion gau, ddeuddydd cyn i ni fynd 'dan glo' a phan odd y darlun ynglŷn ag arholiadau yn ansicr iawn. Bellach mae'r Gweinidog Addysg Kirsty Williams wedi cyhoeddi na fydd arholiadau tan Haf 2021 ond mae'r penawdau am Covid - 19 fel pla "hanesyddol" yn parhau.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 28 Mar 2020 18:55:38 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: I Auschwitz

Codi'n gynnar, Auschwitz erbyn ganol bore, Birkenau yn y pnawn, adre'r noson honno. Sut mae treulio profiad felna? Dyma drio.   

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 26 Mar 2020 22:19:58 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Croeso i Hanes Lan Dy Lawes

Cyflwyniad byr er mwyn i chi ddod yn gyfarwydd â fi a 'da'r podlediad.  Hanes Cymru, Ewrop a'r byd fyddwn ni'n trafod, ond 'sdim rhaid i chi fod yn ddisgybl lefel A na'n arbenigwr i fwynhau.

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 25 Mar 2020 17:24:51 GMT

Tudalen Y Podlediad