Podlediad Hansh

Criw Hansh (ac ambell westai arbennig) yn trafod rhai o'r pynciau a fideos diweddaraf.

Gwefan: Hansh

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Mynd Rownd a Rownd gyda Tom a Dyl

Lawrlwythwch

Tom a Dyl sy'n trafod pwnc pwysig sydd yn agos iawn at eu calonnau: Rownd a Rownd! Fel connoiseurs o'r opera sebon anfarwol cawn eu persbectif unigryw nhw ar y gyfres, clywed am eu hoff gymeriadau a straeon dros y blynyddoedd....a beth am spin-off yn Aberystwyth? Rhybudd – yn cynnwys rhegi.

Dyddiad Cyhoeddi: Fri, 07 Dec 2018 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: 13. Tatŵs: Iwan a Geraint

Mae Geraint Iwan yn holi Iwan Pitts, sydd wedi cytuno i gael ei datŵio yn fyw ar Facebook Hansh. Y gynulleidfa fydd yn dewis pa datŵ (ac yn lle) mae Iwan yn ei gael. Hefyd yn cael ei drafod - Piers Morgan, tatŵs gwyneb, Coronation Street a mwy! Rhybudd – yn cynnwys rhegi.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 05 Dec 2018 15:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 12. Mynd i Mecca....Stori SGRAMEER

Sam Rhys sy'n holi Ameer 'SGRAMEER' Rana am ei bererindod ddiweddar i Mecca. Mae Ameer yn trafod y rhesymeg tu ôl mynd i Mecca, y broses o baratoi a'i deimladau tuag at Islam nawr ei fod e nôl yng Nghymru. Rhybudd – yn cynnwys rhegi.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 14 Nov 2018 11:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 11. S&M Hansh...Sam a Miriam

Sam Rhys a Miriam Isaac sydd yn cyflwyno podlediad Hansh yr wythnos hon. Ar yr agenda, STIs, llawdriniaeth cosmetig ac...Aquabus? Rhybudd – yn cynnwys rhegi!

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 10 Oct 2018 14:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 9. Dwy Chwaer...Un Het: Hanna a Mared Jarman

Hanna a Mared Jarman sydd yn cyflwyno podlediad Hansh yr wythnos hon. Dwy Chwaer, Un Het, fformat newydd i'r podlediad lle mae'r ddwy yn tynnu enwau allan o het ar hap ac yn trafod y pynciau llosg. Rhybudd – yn cynnwys rhegi!

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 20 Sep 2018 19:45:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 8. Delio gyda Trolls Hansh: Sam Rhys a Cai Morgan

Sam Rhys a Cai Morgan sydd yng ngofal podlediad Hansh yr wythnos hon. Bydd y ddau yn trafod rhai o'u hoff sylwadau...cas....o fideo Cai 'Barn Amhoblogaidd Friends', a bydd Sam yn sôn am ei brofiad o gael ei dderbyn i'r Barry Horns. Hefyd rhai o benawdau papurau newyddion od Cymru....Rhybudd – yn cynnwys rhegi!

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 10 Sep 2018 12:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 7. Arctig: Môr o Blastig? – Mari a Geraint

Yn y bennod arbennig yma, mae Geraint Iwan yn holi Mari Huws, aeth ar fordaith 3,000km o Gymru i’r Arctig i ymchwilio i lefelau’r plastig yno. Gwyliwch y ffilm ar YouTube Hansh: https://www.youtube.com/watch?v=JdiEO0Cla-s

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 05 Sep 2018 20:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 6. Oedolion Gwbl Aeddfed: Aled Illtud ac Adam Gilder

Aled Illtud ac Adam Gilder sy' wrth y llyw y tro yma. Atgofion 'fuzzy' Pride Cymru, sut i beidio edrych ar ôl pysgod a phryd i ddefnyddio rap byrfyfyr i osgoi unrhyw sefyllfa ddiflas. Rhybudd – yn cynnwys rhegi!

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 29 Aug 2018 16:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 5. Steddfod Sbeshial: Gareth, Garmon a HyWelsh

Gareth yr Orangutan yn cyflwyno podlediad arbennig gydag uchafbwyntiau o noson A Oes Hansh? yng Nghaffi Maes B, cân gan HyWelsh a sgyrsiau ffôn gyda Garmon ab Ion a Hywel Pitts (Rhybudd! Yn cynnwys rhegi)

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 16 Aug 2018 16:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad