Podlediad Hansh

Criw Hansh (ac ambell westai arbennig) yn trafod rhai o'r pynciau a fideos diweddaraf.

Gwefan: Hansh

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: 11. S&M Hansh...Sam a Miriam

Lawrlwythwch

Sam Rhys a Miriam Isaac sydd yn cyflwyno podlediad Hansh yr wythnos hon. Ar yr agenda, STIs, llawdriniaeth cosmetig ac...Aquabus? Rhybudd – yn cynnwys rhegi!

Dyddiad Cyhoeddi: Wed, 10 Oct 2018 14:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad

Teitl: 10. Hit it, DJ: Welsh, Hywel ac Iwan

Rhybudd – yn cynnwys rhegi! Mae’r Welsh Whisperer a’r Brodyr Pitts yn trafod gigs, hwdis Bryn Fôn, Pobol y Cwm, Rhys Mwyn ac yn ateb eich cwestiynau.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 03 Oct 2018 12:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 9. Dwy Chwaer...Un Het: Hanna a Mared Jarman

Hanna a Mared Jarman sydd yn cyflwyno podlediad Hansh yr wythnos hon. Dwy Chwaer, Un Het, fformat newydd i'r podlediad lle mae'r ddwy yn tynnu enwau allan o het ar hap ac yn trafod y pynciau llosg. Rhybudd – yn cynnwys rhegi!

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 20 Sep 2018 19:45:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 8. Delio gyda Trolls Hansh: Sam Rhys a Cai Morgan

Sam Rhys a Cai Morgan sydd yng ngofal podlediad Hansh yr wythnos hon. Bydd y ddau yn trafod rhai o'u hoff sylwadau...cas....o fideo Cai 'Barn Amhoblogaidd Friends', a bydd Sam yn sôn am ei brofiad o gael ei dderbyn i'r Barry Horns. Hefyd rhai o benawdau papurau newyddion od Cymru....Rhybudd – yn cynnwys rhegi!

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 10 Sep 2018 12:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 6. Oedolion Gwbl Aeddfed: Aled Illtud ac Adam Gilder

Aled Illtud ac Adam Gilder sy' wrth y llyw y tro yma. Atgofion 'fuzzy' Pride Cymru, sut i beidio edrych ar ôl pysgod a phryd i ddefnyddio rap byrfyfyr i osgoi unrhyw sefyllfa ddiflas. Rhybudd – yn cynnwys rhegi!

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 29 Aug 2018 16:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 5. Steddfod Sbeshial: Gareth, Garmon a HyWelsh

Gareth yr Orangutan yn cyflwyno podlediad arbennig gydag uchafbwyntiau o noson A Oes Hansh? yng Nghaffi Maes B, cân gan HyWelsh a sgyrsiau ffôn gyda Garmon ab Ion a Hywel Pitts (Rhybudd! Yn cynnwys rhegi)

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 16 Aug 2018 16:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 4. Cydymdeimlo â Logan Paul?: Cai Morgan a Siân Adler

Cai Morgan a Siân Adler sy’n cyflwyno podlediad Hansh yr wythnos yma. Maen nhw’n trafod Y Sioe Frenhinol, bod yn Fegan, cyfweliad Logan Paul gyda Casey Neistat a chyfres newydd 'rhyfedd-od' Siân ar Hansh. Rhybudd – yn cynnwys rhegi!

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 01 Aug 2018 15:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 3. Trics y trêd: Rhys a Heledd

Rhys Gwynfor a Heledd Watkins yn trafod Pwllfilod, gigs, gwyliau heb gynllun, Steddfod yn y ddinas, a be sy ar y gweill gan HMS Morris.

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 18 Jul 2018 20:30:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 2. Torri tir newydd: Ger, Al Parr a DAJ

Al Parr a Geraint Iwan yn trafod taith Mari Huws i fesur plastig yr Arctig, tân mawr Carmel, Rhyl, Sgrameer a sgetshys. Hefyd, cipolwg ar eitem newydd Srprs.me gyda gwestai arbennig, David Aaron Jones (DAJ). Rhybudd – yn cynnwys rhegi!

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 05 Jul 2018 18:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad