Podlediad Hansh

Criw Hansh (ac ambell westai arbennig) yn trafod rhai o'r pynciau a fideos diweddaraf.

Gwefan: Hansh

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Genod Gwaedlyd

Lawrlwythwch

Croeso i gwrt y Genod Gwaedlyd! Yn y podlediad hwn bydd Hanna Jarman a Mari Beard, ysgrifenwyr Merched Parchus a connoisseurs y byd gwir drosedd, yn trafod sut nath serial killers ysbrydoli nhw i ysgrifennu’r gyfres. Mae’r pynciau eraill yn y doc yn cynnwys: Pa bodlediadau gwir drosedd dyle bod chi’n gwrando arno, pam fod Ted Bundy yn gymaint o sylwhead a pam fod Florida mor weird? *RHYBUDD *- yn cynnwys iaith gref a themâu sydd yn anaddas i blant. Merched Parchus ar S4C Clic: https://www.s4c.cymru/clic/programme/800935541 Introducing the Genod Gwaedlyd! In this podcast Hanna Jarman and Mari Beard, writers of Merched Parchus and connoisseurs of the true crime world discuss how serial killers inspired them to write the series. Other subjects in the dock include: Which true crime podcasts should you be listening to, why was Ted Bundy such a sylwhead and why is Florida so weird? WARNING - contains strong language and themes not suitable for children. Merched Parchus on S4C Clic: https://www.s4c.cymru/clic/programme/800935541

Dyddiad Cyhoeddi: Mon, 10 Jun 2019 16:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Elena Cresci: Muay Thai ar y meddwl

Yn y podlediad hwn bydd Miriam Isaac yn sgwrsio gyda’r newyddiadurwr Elena Cresci am ei siwrnai chwyldroadol o’r ystafell newyddion i’r cylch bocsio Muay Thai. Mae Elena yn sôn am beth yrrodd hi i drawsnewid o nofis dibrofiad i ennill yn y cylch; sut mae bob cic a bob dyrniad yn helpu iddi frwydro salwch meddwl; a’u breuddwyd o gerdded allan i’r cylch i gerddoriaeth Dafydd Iwan! RHYBUDD: Yn cynnwys rhegi a themâu sydd yn anaddas i blant. In this podcast Cai Morgan chats to journalist Elena Cresci about stepping out of the newsroom and into the Muay Thai boxing ring. Elena discusses what drove her to transform from an inexperienced novice to winning in the ring; how each punch and kick help Elena battle her mental health issues; and her dream of walking out to the ring to the tune of Dafydd Iwan! WARNING: Contains swearing and themes unsuitable for children.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 13 May 2019 12:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Esyllt Ethni-Jones yn cyflwyno: Iwan a Rhianna

Helo! Iwan Pitts sydd yn holi Rhianna Loren am y cymeriad boncyrs Esyllt Ethni-Jones. Pwy, pam, sut?!

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 25 Apr 2019 17:30:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: HIV, PrEP a Fi....Stori Guto

Yn y podlediad hwn bydd Cai Morgan yn sgwrsio gyda Guto Rhun ynglŷn â'i siwrnai o Fachynlleth i Gaerdydd; wrth iddo ddysgu am bwysigrwydd iechyd rhywiol, dod wyneb yn wyneb a HIV a sut mar’ cyffur PrEP wedi newid ei fywyd. RHYBUDD: Yn cynnwys rhegi, cyfeiriadau at ryw a themâu sydd yn anaddas i blant. Am fwy o wybodaeth am yr hyn sy’n cael ei drafod yn y podlediad, cliciwch yma: http://www.s4c.cymru/cy/cymorth In this podcast Cai Morgan chats to Guto Rhun about his journey from rural Machynlleth to the bright lights of Cardiff; as he learns about the importance of sexual health, comes face to face with HIV and talks about how the drug PrEP changed his life. WARNING: Contains swearing, sexual references and themes unsuitable for children. For more information about the topics discussed in this podcast, click here: http://www.s4c.cymru/en/help

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 09 Apr 2019 16:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Aled ac Adam: Memes Gorau 2018

Aled Illtud ac Adam Gilder sy' wrth y llyw y tro yma yn edrych nôl ar memes gorau 2018. Pa memes fydd yn neud y 'cut', pam fydd John Ogwen yn gwneud Thanos da a beth yw'r pwynt neud podlediad ar memes yn y lle cyntaf? Rhybudd – yn cynnwys rhegi a spoilers!

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 27 Feb 2019 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: S & M Hansh....Sam a Miriam: Helo 2019

Mae S & M Hansh yn ȏl gyda Sam Rhys a Miriam Isaac yn dweud hwyl fawr i 2018 a helo i 2019 gan edrych ar beth sy’n dod lan y flwyddyn hon. Ar yr agenda mae rholiau sosej vegan, Love Island, addunedau blwyddyn newydd (wrth gwrs) a llawer mwy. Rhybudd – yn cynnwys rhegi!

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 28 Jan 2019 17:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Uchafbwyntiau cerddorol Rhys, Garmon ac Elan

Mae di bod yn flwyddyn ANHYGOEL i gerddoriaeth Gymraeg, gyda llwyth o albyms gwych newydd yn cael eu rhyddhau, sylw i fandiau yng Nghymru a thu hwnt, a gigs a gŵyliau dan eu sang. Dyma Rhys Gwynfor, Elan Evans a Garmon ab Ion yn trafod rhai o’u huchafbwyntiau personol ar gyfer Ochr 1.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 28 Dec 2018 06:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Tatŵs: Iwan a Geraint

Mae Geraint Iwan yn holi Iwan Pitts, sydd wedi cytuno i gael ei datŵio yn fyw ar Facebook Hansh. Y gynulleidfa fydd yn dewis pa datŵ (ac yn lle) mae Iwan yn ei gael. Hefyd yn cael ei drafod - Piers Morgan, tatŵs gwyneb, Coronation Street a mwy! Rhybudd – yn cynnwys rhegi.

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 05 Dec 2018 15:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Mynd i Mecca....Stori SGRAMEER

Sam Rhys sy'n holi Ameer 'SGRAMEER' Rana am ei bererindod ddiweddar i Mecca. Mae Ameer yn trafod y rhesymeg tu ôl mynd i Mecca, y broses o baratoi a'i deimladau tuag at Islam nawr ei fod e nôl yng Nghymru. Rhybudd – yn cynnwys rhegi.

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 14 Nov 2018 11:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad