Podlediad Hansh

Criw Hansh (ac ambell westai arbennig) yn trafod rhai o'r pynciau a fideos diweddaraf.

Gwefan: Hansh

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Podcast Lŵp - Elis Derby yn holi Osian Candelas

Lawrlwythwch

Elis yn holi Osian am ei fywyd fel cerddor yn ystod COVID-19. Hefyd hanes Y Sesiwn Adre diweddar wnaeth Osian i Lŵp, ynghyd a'r gerddoriaeth a'r teledu y mae o'n eu mwynhau wrth hunan ynysu.

Dyddiad Cyhoeddi: Mon, 06 Apr 2020 18:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Be di'r Hanes... Iwan a Rhys

Be di hanes Be Di'r Hanes? Iwan Pitts a Rhys Iorwerth sy'n trafod y gyfres hanes wedi'w animeiddio - Be di'r Hanes?

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 09 Mar 2020 13:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Actio Ambwyti

Yw bywyd actor yn siampên, carped coch a minglo 'da selebs i gyd? Neu yw e mwy fel tempio, takeaways a chadw’r cyfrif banc mas o’r coch? Yn y podlediad yma mae’r actorion, a dau o wynebau cyfarwydd Hansh, Iestyn Arwel a Geraint Rhys Edwards yn camu bant o’r llwyfan a thu ôl y llen i drafod realiti’r byd actio. Ma’ nhw’n trafod auditions gwael, bywyd mewn coleg drama a pham dyle Geraint byth drin eich traed. RHYBUDD: Yn cynnwys iaith gref a chynnwys sydd ddim yn addas i blant.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 05 Feb 2020 12:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: High & Dry gyda Iwan a Sion

Iwan Fon a Sion Gwyn yn trafod syt mae'r her 'High and Dry' yn mynd! Dros y mis diwethaf mae nhw a grwp o ffrindiau wedi bod yn codi arian i Tim Achub Mynydd Llanberis wrth drio dringo y nifer uchaf o droedfeddi a maent yn medru ei wneud fel grwp dros fis!

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 30 Jan 2020 17:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Hwyl yr Wyl - Gareth a Rhys

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 23 Dec 2019 09:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: HMS Morris yn Japan... Heledd a Rhys yn trafod

Heledd Watkins o HMS Morris a Rhys Gwynfor yn trafod taith ddiweddar HMS Morris i Japan, oedd digwydd bod yn cyd fynd a Chwpan Rygbi'r Byd. Hefyd yn cael ei drafod, cathod, bwyd, ac ychydig bach am goed Nadolig.

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 25 Nov 2019 17:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Calan Gaeaf Gareth a Rhys

Mae'n wythnos Calan Gaeaf! Dyma Gareth yr Orangutan a Rhys Gwynfor i drafod diwrnod mwya sbwci y flwyddyn! Cofiwch wylio gig HyWelsh ar Facebook Hansh yn fyw Nos Iau am 7.

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 29 Oct 2019 13:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Dreigiau Digartref (Osian a Geraint)

I gyd fynd efo'n ffilm 'Dreigiau Digartref' dyma podcast diweddara HANSH, lle mae Geraint Iwan yn sharad efo Osian Lloyd, a oedd yn chwarae dros Gymru yng Ngwpan Digartrefedd Y Byd.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 18 Oct 2019 17:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Iawn Jonis?....Y Podlediad

Iawn Jonis? Meddwl bod chi’n gwbod bob dim am iechyd rhyw? Faint o STIs chi’n gallu enwi? Chi’n mynd am check-up yn rheolaidd? Yn y podledid hwn ma’ Ffraid sôn wrth Sam am ei anturiaethau diweddar i weld faint ma’ bobl ifanc Cymru yn gwbod am iechyd rhyw. Ma’ nhw’n trafod be i ddisgwyl yn y GUM clinig, pam bod e ddim yn embarrassing i gael check-up ac ar ôl i chi gal eich testio pam fod cael STI ddim yn ddiwedd y byd. RHYBUDD - Mae’r podlediad hwn cynnwys iaith gref a thrafodaeth am ryw allai fod yn anaddas i blant.

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 15 Oct 2019 00:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad