Podlediad Hansh

Criw Hansh (ac ambell westai arbennig) yn trafod rhai o'r pynciau a fideos diweddaraf.

Gwefan: Hansh

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Mwydro Mawreddog Mari a Meilir

Lawrlwythwch

Ymunwch a'r actorion amryddawn Mari Beard a Meilir Rhys Williams wrth iddynt falu awyr am bopeth sydd yn bwysig iddyn nhw: Beth sy'n mynd i ddigwydd yn y ddrama 35 awr? pwy sy'n mynd i ennill RuPaul's Drag Race?.....A byddant yn ateb y cwestiwn hollbwysig: 'top or bottom'? Rhybudd – yn cynnwys rhegi!

Dyddiad Cyhoeddi: Thu, 14 Feb 2019 15:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: S & M Hansh....Sam a Miriam: Helo 2019

Mae S & M Hansh yn ȏl gyda Sam Rhys a Miriam Isaac yn dweud hwyl fawr i 2018 a helo i 2019 gan edrych ar beth sy’n dod lan y flwyddyn hon. Ar yr agenda mae rholiau sosej vegan, Love Island, addunedau blwyddyn newydd (wrth gwrs) a llawer mwy. Rhybudd – yn cynnwys rhegi!

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 28 Jan 2019 17:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Uchafbwyntiau cerddorol Rhys, Garmon ac Elan

Mae di bod yn flwyddyn ANHYGOEL i gerddoriaeth Gymraeg, gyda llwyth o albyms gwych newydd yn cael eu rhyddhau, sylw i fandiau yng Nghymru a thu hwnt, a gigs a gŵyliau dan eu sang. Dyma Rhys Gwynfor, Elan Evans a Garmon ab Ion yn trafod rhai o’u huchafbwyntiau personol ar gyfer Ochr 1.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 28 Dec 2018 06:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Dwy Chwaer, Un Het....Sion Corn: Hanna a Mared Jarman

Mae Dwy Chwaer Un Het yn dychwelyd gyda Hanna a Mared Jarman yn tynnu a thrafod pynciau Nadoligaidd o het Sion Corn. Beth oedd eu anrheg Nadolig gwaethaf, pa hysbysebion sydd wedi creu argraff....ac ydy Sion Corn yn 'scary'?! Rhybudd – yn cynnwys rhegi!

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 24 Dec 2018 01:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 13. Tatŵs: Iwan a Geraint

Mae Geraint Iwan yn holi Iwan Pitts, sydd wedi cytuno i gael ei datŵio yn fyw ar Facebook Hansh. Y gynulleidfa fydd yn dewis pa datŵ (ac yn lle) mae Iwan yn ei gael. Hefyd yn cael ei drafod - Piers Morgan, tatŵs gwyneb, Coronation Street a mwy! Rhybudd – yn cynnwys rhegi.

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 05 Dec 2018 15:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 12. Mynd i Mecca....Stori SGRAMEER

Sam Rhys sy'n holi Ameer 'SGRAMEER' Rana am ei bererindod ddiweddar i Mecca. Mae Ameer yn trafod y rhesymeg tu ôl mynd i Mecca, y broses o baratoi a'i deimladau tuag at Islam nawr ei fod e nôl yng Nghymru. Rhybudd – yn cynnwys rhegi.

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 14 Nov 2018 11:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 11. S&M Hansh...Sam a Miriam

Sam Rhys a Miriam Isaac sydd yn cyflwyno podlediad Hansh yr wythnos hon. Ar yr agenda, STIs, llawdriniaeth cosmetig ac...Aquabus? Rhybudd – yn cynnwys rhegi!

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 10 Oct 2018 14:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 10. Hit it, DJ: Welsh, Hywel ac Iwan

Rhybudd – yn cynnwys rhegi! Mae’r Welsh Whisperer a’r Brodyr Pitts yn trafod gigs, hwdis Bryn Fôn, Pobol y Cwm, Rhys Mwyn ac yn ateb eich cwestiynau.

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 03 Oct 2018 12:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 9. Dwy Chwaer...Un Het: Hanna a Mared Jarman

Hanna a Mared Jarman sydd yn cyflwyno podlediad Hansh yr wythnos hon. Dwy Chwaer, Un Het, fformat newydd i'r podlediad lle mae'r ddwy yn tynnu enwau allan o het ar hap ac yn trafod y pynciau llosg. Rhybudd – yn cynnwys rhegi!

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 20 Sep 2018 19:45:00 +0100

Tudalen Y Podlediad