Podlediad Hansh

Criw Hansh (ac ambell westai arbennig) yn trafod rhai o'r pynciau a fideos diweddaraf.

Gwefan: Hansh

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Iechyd Meddwl... Caryl a Meilir

Lawrlwythwch

Good Grief! Actor ydi Meilir Rhys - ac mae pawb wedi hen arfer ei weld ar sgrîn, ond ar gyfer Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl, mae Meilir a Caryl Bryn yn sgwrsio a thrafod galar, gorbryder... Ru Paul.

Dyddiad Cyhoeddi: Sun, 24 May 2020 12:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Y GOFID Gareth a Rhys

Mae Gareth yr Orangutan a Rhys Gwynfor wedi bod yn brysur yn ystod y lockdown yn creu cynnwys i Hansh. Dyma sgwrs rhwng y ddau wrth iddynt drafod be mae nhw wedi bod yn ei neud!

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 03 May 2020 07:30:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast Lŵp - Elis Derby yn holi Osian Candelas

Elis yn holi Osian am ei fywyd fel cerddor yn ystod COVID-19. Hefyd hanes Y Sesiwn Adre diweddar wnaeth Osian i Lŵp, ynghyd a'r gerddoriaeth a'r teledu y mae o'n eu mwynhau wrth hunan ynysu.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 06 Apr 2020 18:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Be di'r Hanes... Iwan a Rhys

Be di hanes Be Di'r Hanes? Iwan Pitts a Rhys Iorwerth sy'n trafod y gyfres hanes wedi'w animeiddio - Be di'r Hanes?

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 09 Mar 2020 13:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: High & Dry gyda Iwan a Sion

Iwan Fon a Sion Gwyn yn trafod syt mae'r her 'High and Dry' yn mynd! Dros y mis diwethaf mae nhw a grwp o ffrindiau wedi bod yn codi arian i Tim Achub Mynydd Llanberis wrth drio dringo y nifer uchaf o droedfeddi a maent yn medru ei wneud fel grwp dros fis!

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 30 Jan 2020 17:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Gweledigaethau 2020

Blwyddyn Newydd dda a chroeso i bodlediad cyntaf Hansh yn 2020. Be chi’n edrych ‘mlaen ato dros y flwyddyn nesaf? Ymunwch â Miriam, Tom a Sam a’u gweledigaethau am bob dim 2020. Ma’ nhw’n trafod ffilmiau, teledu, Olympics, Euros, Glastonbury a phwy fyddai’n chwarae Miriam mewn ffilm. Ydych chi’n cofio pryd ddaeth yr iPad allan? Neu Pokémon GO? Ma’ nhw hefyd yn edrych nôl ar eu hoff a’u cas bethau o’r ddegawd ddiwethaf a beth i’w ddisgwyl o’r ddegawd newydd sbon. RHYBUDD: YN CYNNWYS IAITH GREF.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 17 Jan 2020 09:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Hwyl yr Wyl - Gareth a Rhys

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 23 Dec 2019 09:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: HMS Morris yn Japan... Heledd a Rhys yn trafod

Heledd Watkins o HMS Morris a Rhys Gwynfor yn trafod taith ddiweddar HMS Morris i Japan, oedd digwydd bod yn cyd fynd a Chwpan Rygbi'r Byd. Hefyd yn cael ei drafod, cathod, bwyd, ac ychydig bach am goed Nadolig.

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 25 Nov 2019 17:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Calan Gaeaf Gareth a Rhys

Mae'n wythnos Calan Gaeaf! Dyma Gareth yr Orangutan a Rhys Gwynfor i drafod diwrnod mwya sbwci y flwyddyn! Cofiwch wylio gig HyWelsh ar Facebook Hansh yn fyw Nos Iau am 7.

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 29 Oct 2019 13:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad