Podlediad Hansh

Criw Hansh (ac ambell westai arbennig) yn trafod rhai o'r pynciau a fideos diweddaraf.

Gwefan: Hansh

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: HIV, PrEP a Fi....Stori Guto

Lawrlwythwch

Yn y podlediad hwn bydd Cai Morgan yn sgwrsio gyda Guto Rhun ynglŷn â'i siwrnai o Fachynlleth i Gaerdydd; wrth iddo ddysgu am bwysigrwydd iechyd rhywiol, dod wyneb yn wyneb a HIV a sut mar’ cyffur PrEP wedi newid ei fywyd. RHYBUDD: Yn cynnwys rhegi, cyfeiriadau at ryw a themâu sydd yn anaddas i blant. Am fwy o wybodaeth am yr hyn sy’n cael ei drafod yn y podlediad, cliciwch yma: http://www.s4c.cymru/cy/cymorth In this podcast Cai Morgan chats to Guto Rhun about his journey from rural Machynlleth to the bright lights of Cardiff; as he learns about the importance of sexual health, comes face to face with HIV and talks about how the drug PrEP changed his life. WARNING: Contains swearing, sexual references and themes unsuitable for children. For more information about the topics discussed in this podcast, click here: http://www.s4c.cymru/en/help

Dyddiad Cyhoeddi: Tue, 09 Apr 2019 16:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Ffwtbol, Rygbi a Llanrwst: Caryl a Geraint a chwestiynau mawr Cymru

Mae Geraint Iwan yn holi Caryl Angharad am y de a’r gogledd, be di chwaraeon cenedlaethol Cymru, David Beckham a char James Bond. Rhybudd – yn cynnwys rhegi.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 21 Mar 2019 12:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Aled ac Adam: Memes Gorau 2018

Aled Illtud ac Adam Gilder sy' wrth y llyw y tro yma yn edrych nôl ar memes gorau 2018. Pa memes fydd yn neud y 'cut', pam fydd John Ogwen yn gwneud Thanos da a beth yw'r pwynt neud podlediad ar memes yn y lle cyntaf? Rhybudd – yn cynnwys rhegi a spoilers!

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 27 Feb 2019 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: S & M Hansh....Sam a Miriam: Helo 2019

Mae S & M Hansh yn ȏl gyda Sam Rhys a Miriam Isaac yn dweud hwyl fawr i 2018 a helo i 2019 gan edrych ar beth sy’n dod lan y flwyddyn hon. Ar yr agenda mae rholiau sosej vegan, Love Island, addunedau blwyddyn newydd (wrth gwrs) a llawer mwy. Rhybudd – yn cynnwys rhegi!

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 28 Jan 2019 17:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Tatŵs: Iwan a Geraint

Mae Geraint Iwan yn holi Iwan Pitts, sydd wedi cytuno i gael ei datŵio yn fyw ar Facebook Hansh. Y gynulleidfa fydd yn dewis pa datŵ (ac yn lle) mae Iwan yn ei gael. Hefyd yn cael ei drafod - Piers Morgan, tatŵs gwyneb, Coronation Street a mwy! Rhybudd – yn cynnwys rhegi.

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 05 Dec 2018 15:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Mynd i Mecca....Stori SGRAMEER

Sam Rhys sy'n holi Ameer 'SGRAMEER' Rana am ei bererindod ddiweddar i Mecca. Mae Ameer yn trafod y rhesymeg tu ôl mynd i Mecca, y broses o baratoi a'i deimladau tuag at Islam nawr ei fod e nôl yng Nghymru. Rhybudd – yn cynnwys rhegi.

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 14 Nov 2018 11:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: S&M Hansh...Sam a Miriam

Sam Rhys a Miriam Isaac sydd yn cyflwyno podlediad Hansh yr wythnos hon. Ar yr agenda, STIs, llawdriniaeth cosmetig ac...Aquabus? Rhybudd – yn cynnwys rhegi!

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 10 Oct 2018 14:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Hit it, DJ: Welsh, Hywel ac Iwan

Rhybudd – yn cynnwys rhegi! Mae’r Welsh Whisperer a’r Brodyr Pitts yn trafod gigs, hwdis Bryn Fôn, Pobol y Cwm, Rhys Mwyn ac yn ateb eich cwestiynau.

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 03 Oct 2018 12:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Delio gyda Trolls Hansh: Sam Rhys a Cai Morgan

Sam Rhys a Cai Morgan sydd yng ngofal podlediad Hansh yr wythnos hon. Bydd y ddau yn trafod rhai o'u hoff sylwadau...cas....o fideo Cai 'Barn Amhoblogaidd Friends', a bydd Sam yn sôn am ei brofiad o gael ei dderbyn i'r Barry Horns. Hefyd rhai o benawdau papurau newyddion od Cymru....Rhybudd – yn cynnwys rhegi!

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 10 Sep 2018 12:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad