-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Hansh

Hansh

Criw Hansh (ac ambell westai arbennig) yn trafod rhai o'r pynciau a fideos diweddaraf.

Gwefan: Hansh

Mwy o bodlediadau Adloniant a Cherddoriaeth

RSS

Chwarae Hansh

2020 CB2... Caryl Bryn a Carwyn Bach

Mae Caryl Bryn a Carwyn Bach yn edrych yn ol ar ddigwyddiadau mawr o 2020, ac yn sgwrsio am be mae nhw'n edrych ymlaen iddo yn 2021. Cathod, The Crown, Eurovision, TikTok, Brexit, COVID a llawer mwy!

Mon, 28 Dec 2020 10:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Hansh

Arbed Arian... Melanie a Geraint

Yda chi angen tips ar syd i edrych ar ol eich arian? Ar syd i brynu y pethau iawn? Ar syd i gychwyn busnes eich hyn?! Gyda phawb yn gwario ac arian yn dynn, mae Geraint Iwan yn holi'r entrepreneur Melanie Carmen Owen am air o gyngor i arbed arian yn ein podlediad mis yma.

Fri, 27 Nov 2020 18:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Hansh

Calan Gaeaf Iwan a Caryl

I ddathlu Calan Gaeaf, mae Caryl Bryn ac Iwan Pitts yn gwrando ar amryw o straeon ysbryd, a gwneud Tarot reading...

Sat, 31 Oct 2020 11:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Hansh

Mali a Melanie

Yn ein podcast mis yma mae’r entrepreneur Melanie Carmen Owen a’r actores Mali Ann Rees yn trafod Mis Hanes Pobl Ddu.

Sat, 17 Oct 2020 10:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Hansh

Sefyll Allan... Ifan Llywelyn a Cadi Dafydd

Ifan Llywelyn a Cadi Dafydd sydd yn trafod dod allan, materion LGTBQIA+, a pam bod Ifan ddim yn hoffi Pride. Gwyliwch y fideo yma - https://www.youtube.com/watch?v=VrHRovyUp6s

Sun, 30 Aug 2020 09:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Hansh

Sesh Maes Barcar

Llynedd, mi wnaeth Llyr Jones (Pasta Hull) trefnu gig bythgofiadwy munud olaf ‘Sesh Maes Barcar’ yn ystod wythnos ‘steddfod yn Llanrwst pan wnaeth storm canslo Maes B. Yn y podlediad yma, mae Geraint Iwan yn holi Llyr ac Iwan Fôn am y digwyddiad yna (a mwy).

Sun, 02 Aug 2020 09:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Hansh

Sefyll Allan... Al Parr a Lloyd Steele

Yn y podcast yma mae Al Parr a Lloyd Steele yn trafod dod allan, y symudiad Black Lives Matter, y gymuned LGBT a mis Pride. Hefyd yn cael ei drafod mae Grindr a Little Britain, sydd wedi bod yn y newyddion yn ddiweddar. In this podcast, Al Parr and Lloyd Steele discuss coming out, the Black Lives Matter movement, the LGBT community and Pride month. Also debated is Grindr and Little Britain, which have been in the news recently.

Sun, 28 Jun 2020 15:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Hansh

Iechyd Meddwl... Caryl a Meilir

Good Grief! Actor ydi Meilir Rhys - ac mae pawb wedi hen arfer ei weld ar sgrîn, ond ar gyfer Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl, mae Meilir a Caryl Bryn yn sgwrsio a thrafod galar, gorbryder... Ru Paul.

Sun, 24 May 2020 12:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Hansh

Y GOFID Gareth a Rhys

Mae Gareth yr Orangutan a Rhys Gwynfor wedi bod yn brysur yn ystod y lockdown yn creu cynnwys i Hansh. Dyma sgwrs rhwng y ddau wrth iddynt drafod be mae nhw wedi bod yn ei neud!

Sun, 03 May 2020 07:30:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Hansh

Podcast Lŵp - Elis Derby yn holi Osian Candelas

Elis yn holi Osian am ei fywyd fel cerddor yn ystod COVID-19. Hefyd hanes Y Sesiwn Adre diweddar wnaeth Osian i Lŵp, ynghyd a'r gerddoriaeth a'r teledu y mae o'n eu mwynhau wrth hunan ynysu.

Mon, 06 Apr 2020 18:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy