-> Eich Ffefrynnau

Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin

Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin

Mae Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin yn cael ei hariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru. Prif bwrpas y rhaglen yw i ddarparu cymorth i funsesau sydd eisiau sefydlu, datblygu a thyfu.

Gwefan: Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin

RSS

Chwarae Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin

Llyr Roberts - Cwtsh Hostel

Llyr Roberts- Cwtsh Hostel. Podlediad i ysbrydoli pobl ifanc ac eraill. Prif ffocws y drafodaeth yw i egluro y gefnogaeth sydd ar gael a’r siwrnau busnes hyd yma.

Tue, 24 May 2022 13:16:15 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin

Gareth Thomas - Gofod a Rennir

Gareth Thomas- Mae Business in Focus wedi lawnsio, ‘Gofod a Rennir’ yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru. Mi fyddwn yn clywed beth mae Gofod a Rennir yn golygu i fusnesau a’r cyfleoedd sydd o’i amgylch.

Tue, 24 May 2022 13:16:08 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin

Aled Jones - Siop Pop-Yp

Aled Jones- Siop Pop-Yp, mae trefi gwledig yn newid, mae niferoedd o siopau pop-yp wedi gweithredu o fewn Sir Gâr a thu hwnt. Tybed, a’i hwn yw'r ffordd ymlaen i ein trefi? Cyfle I gyflenwyr dysgu sut I fod yn rhan o’r cyfle.

Tue, 24 May 2022 13:16:01 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin

Podlediadau Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin

Yn ystod yr wythnosau nesaf fyddwn ni'n rhannu podlediadau ar bynciau busnes fydd o ddiddordeb i chi!

Tue, 03 May 2022 14:40:51 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch