-> Eich Ffefrynnau

Arloesedd yn dy glustiau - Innovation in your ears

Arloesedd yn dy glustiau - Innovation in your ears

Sgyrsiau, cyfweliadau, a diweddariadau o Barc Gwyddoniaeth cyntaf Cymru! Bydd M-SParc yn ymchwilio i syniadau, digwyddiadau a phrosiectau arloesol ac yn dod â straeon atoch sy'n sicr o ysbrydoli. Talks, interviews, and updates from Wales' first Science Park! M-SParc will delve into innovative ideas, events, and projects and bring you stories that are sure to inspire.

Gwefan: Arloesedd yn dy glustiau - Innovation in your ears

Mwy o bodlediadau Sioeau Ffeithiol

RSS

Chwarae Arloesedd yn dy glustiau - Innovation in your ears

Rhifyn 1 - Tair blynedd o M-SParc - y daith anhygoel hyd yma a beth sydd i ddod

Wel helo ‘na, a croeso i hwn, y rhifyn cyntaf o bodlediad newydd sbon rydyn ni’n lansio yma yn M-SParc. Croeso i - Arloesedd yn dy glustiau!

Bwriad y podlediad yw ymateb i be da ni’n ei glywad yn amal iawn, a dwi’n siwr eich bod chi wedi hefyd; nad ydi pethau difyr yn digwydd yn ngogledd Cymru! Ond dros y misoedd nesaf, wrth i chi wrando, rydyn ni’n gobeithio helpu newid y feddylfryd yna a dangos i chi y nifer o brosiectau, busnesau, cynlluniau a cwmniau cyffrous iawn sy’n gwethio yn y rhanbarth, a’r arloesedd sy’n digwydd bob dydd. 

Mae M-SParc yn dathlu ei drydydd benblwydd flwyddyn yma, a nod y pennod cyntaf hon fydd edrych yn ol ar yr antur rydyn ni wedi bod ar, o pan oedd M-SParc ond yn syniad, fyny at rwan. Cawn glywed nifer o bersbectifs wahanol yn crynhoi pam M-SParc ydi cartref y cyffro, arloesedd a bwrlwm yn Ogledd Cymru, a beth ydi’r nod yn y pendraw – ble dani’n fynd nesaf!?

Gobeithio y gwnewch chi fwynhau'r rifyn gyntaf hon o'n podlediad newydd - gwnewch yn siŵr eich bod yn tanysgrifio i gael y wybodaeth ddiweddaraf am benodau yn y dyfodol. Diolch am wrando!

Wed, 24 Mar 2021 09:58:55 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Arloesedd yn dy glustiau - Innovation in your ears

Episode 1: Three years of M-SParc - the amazing journey so far and what lays ahead.

Well hello, and welcome to this, the first episode of a brand new podcast that we’ve launched here at M-SParc – Innovation in your ears!

The aim of this podcast is to respond to a statement we hear far too often, and one that we’re sure you’ve heard too; that nothing interesting happens in north Wales! But over the next few months, as you listen to this series, we hope to help change that mindset and share with you a little bit more about the many exciting projects, businesses, plans and companies that exist in the region, and the innovation that happens every day. 

M-SParc celebrates its third birthday this year, and the aim of this first episode is to look back on the adventure we’ve had so far, from when M-SParc was nothing more than an idea, up to now. We’ll get to hear from a range of different perspectives to help how you understand why M-SParc is the home of innovation, excitement and the place to be in north Wales, as well as what the aim is in the longer term – where we go next!

We hope you enjoy this first episode of our new podcast - be sure to subscribe to be kept up to date with future installments. Thank you for listening!

Wed, 24 Mar 2021 09:50:13 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch