-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

Cyfle i ni gyflwyno rhagor o wybodaeth am gynlluniau a cyfweld arbenigwyr, rhanddeiliaid a partneriaid. Mwynhewch! An opportunity for us to present more information about projects and interview the experts, stakeholders and partners. Enjoy!

Gwefan: Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

RSS

Chwarae Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

O'r Ffindir i Gymru!

Sgwrs efo Kai Saraceno, yn wreiddiol o'r Ffindir sydd wedi dysgu'r iaith Gymraeg ac yn astudio Cymraeg ym Mhrifysgol Bangor.

Mon, 22 Nov 2021 16:27:39 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

Merched ym myd STEM a rôl yr iaith Gymraeg

Sgwrs efo Emily Roberts, Rheolwr Gweithredu a Profiad Cwsmer M-SParc am ei swydd, merchaid ym myd STEM a'r iaith Gymraeg.

Mon, 01 Nov 2021 14:59:54 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

Dysgu ieithoedd drwy ddata?! Learning Languages through data?!

Sgwrs efo Josef Roberts cyd-grëwr cwmni Pai Language Learning yn M-SParc,Gaerwen.

Fri, 15 Oct 2021 10:43:07 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

Learning Welsh - what are you waiting for? / Dysgu Cymraeg - ewch amdani!

Sgwrs rhwng Elen Hughes a Virginia Crosbie am y profiad a’r pwysigrwydd o ddysgu Cymraeg ym Môn / Elen Hughes interviews Virginia Crosbie about her decision to learn the Welsh Language.

Tue, 17 Aug 2021 08:10:45 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

Discussion between Catrin and Elen regarding Anglesey's Language Profile

https://www.mentermon.com/wp-content/uploads/2018/01/PROFFIL-IAITH-MON-26-2-2021.pdf

Thu, 29 Jul 2021 13:39:34 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

Trafodaeth Proffil Iaith Môn rhwng Catrin ac Elen

https://www.mentermon.com/wp-content/uploads/2018/01/PROFFIL-IAITH-MON-26-2-2021.pdf

Thu, 29 Jul 2021 12:40:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

A podcast regarding the Ein Hanes Ni project

A podcast regarding the Ein Hanes Ni project

Wed, 30 Jun 2021 14:36:23 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

Podlediad yn trafod cynllun Ein Hanes Ni MIM

Podlediad yn trafod cynllun Ein Hanes Ni MIM

Wed, 30 Jun 2021 14:36:08 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

A chat about the Agri Food Director Role

A chat about the Agri Food Director Role

Sun, 30 May 2021 17:57:44 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

Sgwrs am Swydd Cyfarwyddwr Bwyd Amaeth

Sgwrs am Swydd Cyfarwyddwr Bwyd Amaeth

Sun, 30 May 2021 17:57:28 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy