Podlediad Sgyrsiau am gynlluniau - Talks about projects

Cyfle i ni gyflwyno rhagor o wybodaeth am gynlluniau a cyfweld arbenigwyr, rhanddeiliaid a partneriaid. Mwynhewch! An opportunity for us to present more information about projects and interview the experts, stakeholders and partners. Enjoy!

Gwefan: Sgyrsiau am gynlluniau - Talks about projects

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Trosolwg o Gynllun Ffermio Fertigol

Lawrlwythwch

Trosolwg o gynllun ffermio fertigol Menter Môn gyda Geraint Hughes a Dafydd Gruffydd - fersiwn Gymraeg

Dyddiad Cyhoeddi: Fri, 29 Nov 2019 19:56:07 GMT

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Vertical Farming - an introduction

An overview of Menter Mon's vertical farming project - English Version

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 29 Nov 2019 19:51:34 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Llwyddo'n Lleol - Dylanwadwyr

Beth ydi Llwyddo'n Lleol 2050? Beth ydi 'dylanwadwr'? Bydd y cwestiynau yma yn cael eu hateb gan Dafydd ac Aaron.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 29 Nov 2019 10:27:46 GMT

Tudalen Y Podlediad