Podlediad Sgyrsiau am gynlluniau - Talks about projects

Cyfle i ni gyflwyno rhagor o wybodaeth am gynlluniau a cyfweld arbenigwyr, rhanddeiliaid a partneriaid. Mwynhewch! An opportunity for us to present more information about projects and interview the experts, stakeholders and partners. Enjoy!

Gwefan: Sgyrsiau am gynlluniau - Talks about projects

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: How wifi has made Cardigan smarter.

Lawrlwythwch

Dafydd talks with Clive Davies about how Cardigan went about installing a public wifi system in the town and have analysed data for the benefit of businesses, residents and visitors.

Dyddiad Cyhoeddi: Mon, 20 Jan 2020 19:33:17 GMT

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Sut mae defnyddio wifi cyhoeddus yn Aberteifi i greu data defnyddio er budd busnesau a trigolion.

Mae Dafydd yn cyfweld a Clive Davies am system wifi cymunedol sydd wedi ei osod yn Aberteifi. Mae’r system yn casglu data sydd yn cael ei ddadansoddi a’i ddefnyddio i helpu busnesau, trigolion a ymwelwyr.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 20 Jan 2020 19:24:29 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Trosolwg o Gynllun Ffermio Fertigol

Trosolwg o gynllun ffermio fertigol Menter Môn gyda Geraint Hughes a Dafydd Gruffydd - fersiwn Gymraeg

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 29 Nov 2019 19:56:07 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Vertical Farming - an introduction

An overview of Menter Mon's vertical farming project - English Version

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 29 Nov 2019 19:51:34 GMT

Tudalen Y Podlediad