-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Merched yn Gwneud Miwsig: Y Podcast

Merched yn Gwneud Miwsig: Y Podcast

Elan Evans sydd yn holi menywod blaenllaw y sîn gerddoriaeth yng Nghymru.

Gwefan: Merched yn Gwneud Miwsig: Y Podcast

Mwy o bodlediadau Adloniant a Cherddoriaeth

RSS

Chwarae Merched yn Gwneud Miwsig: Y Podcast

Ani Glass

Pennod arbennig ar gyfer Dydd Miwsig Cymru! Yn y bennod yma, mae Elan Evans yn sgwrsio gydag Ani Glass (sef Ani Saunders) am dyfu fyny yng Nghaerdydd, symud i Lerpwl a Llundain, cyn dychwelyd i Gaerdydd. Mae'r cynhyrchydd ac artist pop electronig godidog yn sôn am sgwennu ei halbwm debut 'Mirores', ag enillodd Albwm Cymraeg y Flwyddyn, ac am ei datblygiad cerddorol o'r EP gyntaf 'Ffrwydrad Tawel'.

Fri, 05 Feb 2021 09:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Merched yn Gwneud Miwsig: Y Podcast

Calan

Pennod olaf yng nghyfres gyntaf Merched yn Gwneud Miwsig: Y Podcast! Yn y bennod yma, mae Elan Evans yn sgwrsio gyda Bethan ac Angharad o'r band werin Calan am sut bu'r ddwy yn cwrdd pan yn 14 oed a datblygiad eu cariad at gerddoriaeth werin. Mae'r ddwy hefyd yn sôn am sut mae eu byd wedi newid ers Cofid, a sut mae cadw momentwm i fynd o gwmpas rhyddhau albym newydd gyda ffrydiau byw yn lle gigs byw. Mae'r ddwy yn edrych at y dyfodol, gyda ffrwd byw arbennig iawn i ddod, yn Efrog Newydd gyda Bryn Terfel. 

Mon, 30 Nov 2020 10:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Merched yn Gwneud Miwsig: Y Podcast

Rhagolwg: Calan

Ym mhennod olaf cyfres gyntaf Merched yn Gwneud Miwsig: Y Podcast, bu Elan Evans yn sgwrsio gyda Bethan ac Angharad o’r band gwerin Calan. Yn y rhagolwg yma, mae Beth yn sôn am y trip a ddechreuodd y band pan oedd hi ond yn 14 oed, a sut mae ei chariad at werin wedi datblygu ers.

Fri, 27 Nov 2020 10:32:27 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Merched yn Gwneud Miwsig: Y Podcast

Hana Lili

Ym mhennod 3 o podcast Merched yn Gwneud Miwsig, mae Hana Evans (Hana Lili), yn sgwrsio gydag Elan Evans am ei thrawsnewidiad o'r byd 'pop pinc' fel Hana2k, i gynhyrchydd gyda sain fwy indie ac authentig i'w hun, fel Hana Lili. Yn debyg i lot o artistiaid Cymraeg, bu Hana yn tyfu fyny ar lwyfannau'r Eisteddfod, cyn sgwennu ei chân gyntaf yn 12 oed. Mae'n sôn am ei phrofiadau hi'n fenyw ifanc yn y diwylliant cerddoriaeth, a beth ysbrydolodd hi i ddatblygu sain newydd wrth symud i Lundain i astudio cynhyrchu yn y coleg.

Wed, 25 Nov 2020 10:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Merched yn Gwneud Miwsig: Y Podcast

Rhagolwg: Hana Lili

Yn rhagolwg yma o 3ydd bennod podcast Merched yn Gwneud Miwsig, bu Hana Lili yn trafod ei datblygiad o ‘Hana2k’ i Hana Lili, a sut mae’r newid wedi ail-frandio ei delwedd a’i miwsig i fod yn fwy onest i’w hun.

Tue, 24 Nov 2020 10:09:48 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Merched yn Gwneud Miwsig: Y Podcast

Kizzy Crawford

Ym mhennod yma o podcast Merched yn Gwneud Miwsig, mae'r artist Kizzy Crawford yn sôn am sut wnaeth hi dyfu fyny gyda fiwsig jazz yn chwarae o gwmpas ei thŷ, cyn ddarganfod ei dylanwadau personol. Bu'n trafod y cyfleoedd i berfformio yn yr Eisteddfod a wnaeth annog ei eisiau i berfformio ar lwyfan, ei hamser gyda phrosiect Gorwelion (Horizons), a'i phrofiad o weithio gydag Amy Wadge pan oedd hi'n 16 oed. 

Mon, 23 Nov 2020 10:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Merched yn Gwneud Miwsig: Y Podcast

Rhagolwg: Kizzy Crawford

Bu Elan yn sgwrsio gyda'r artist Kizzy Crawford yn ail bennod podcast Merched yn Gwneud Miwsig. Yn y rhagolwg yma, mae Kizzy yn sôn am effaith positif cafodd yr Eisteddfod ar ei eisiau i berfformio, a sut mae hi am ysbrydoli ferched fel hi, i lenwi'r bwlch oedd yna pan oedd hi yn yr ysgol.

Fri, 20 Nov 2020 11:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Merched yn Gwneud Miwsig: Y Podcast

Y Gwefrau

30 mlynedd ers i’r Gwefrau ffrwydro ar sin gerddoriaeth Gymraeg Caerdydd, mae Beca a Gwenllian yn sgwrsio gydag Elan Evans am eu hamser byr yn un o bands fwyaf cŵl y 90au. Bu’r ddwy yn edrych nôl ar eu hatgofion niwlog o’r amser cyn ffonau symudol, o fod yn ffrindiau gorau yn Ysgol Glantaf, i ffurfio band a chwarae eu gigs cyntaf yn Clwb Ifor Bach, lle ffrwydrodd y sin roc Gymraeg.

Wed, 18 Nov 2020 10:01:42 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Merched yn Gwneud Miwsig: Y Podcast

Rhagolwg: Y Gwefrau

Ym mhennod gyntaf podcast Merched yn Gwneud Miwsig, bu Elan Evans yn sgwrsio gyda Gwenllian Gravelle & Beca Evans, o'r grŵp pop adnabyddus y 90au - Y Gwefrau.

Wed, 11 Nov 2020 10:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch