-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Mwy o Sgwrs Dan y Lloer

Mwy o Sgwrs Dan y Lloer

Bydd Elin Fflur yn ymweld â gerddi rhai o sêr Cymru liw nos ac yn sgwrsio am bopeth dan haul (... neu'r lloer!), ac yn ei ffordd agos-atoch bydd Elin hefyd yn dod i nabod y person 'go iawn'. Mae cyfnod y pandemig wedi newid ein byd am byth, ond yr hyn fydd yn aros yn fytholwyrdd – cwmni gwerth chweil a sgwrsio difyr. Presenter Elin Fflur visits the gardens of some of Wales’ most well-known faces during sunset. Heart-warming, softly revelatory, sometimes humorous but always insightful this simplicity has become the secret of its success. The series has captured a nation’s mood, a gentle escapism, as many of us have had to face difficult lives during this time. The pandemic has changed our lives forever, but one thing that will remain everlasting – a good old chat!

Gwefan: Mwy o Sgwrs Dan y Lloer

Mwy o bodlediadau Adloniant a Cherddoriaeth

RSS

Chwarae Mwy o Sgwrs Dan y Lloer

4: Dewi 'Pws' Morris

Â’r lleuad yn olau uwchben Pen Llŷn, Elin Fflur fydd yn cael cwmni y cerddor, actor, cyflwynydd, diddanwr a’r tynnwr coes Dewi ‘Pws’ Morris. Wrth i’r haul fynd lawr fe fydd y ddau’n swatio am sgwrs o flaen tanllwyth o dân liw nos yn ei ardd yn Nefyn, Pen Llŷn i drafod rhai o atgofion ei yrfa a’i fywyd.Fe fydd yna ddigon o chwerthin wrth i ni ail-fyw dyddiau Edward H, ffilm fawr y Grand Slam a’r cyfan yn hapus dyrfa o atgofion! Byddwn hefyd yn codi gwydriad i hen gyfeillion ar hyd y daith, cyn mwynhau cân fach o amgylch tanllwyth o dân. Elin Fflur’s guest this week is musician, actor, presenter, entertainer and true Welshman Dewi ‘Pws’ Morris. As the sun sets, both settle for a chat in front of a blazing fire under the stars in Dewi’s garden in Nefyn, Llŷn Peninsula to discuss his life and career. Dewi will take us on a trip down memory lane as we reminisce the golden days of the Grand Slam film, Edward H Dafis and we’ll raise a toast to old friends past and present, before enjoying a song around the open fire.

Mon, 01 Mar 2021 20:30:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Mwy o Sgwrs Dan y Lloer

3: Leah Owen

Yn y bennod hon mae Elin Fflur yn ymweld â Leah Owen yng ngardd ei chartref ym Mhrion, Sir Ddinbych. Er ei bod wedi hyfforddi cenedlaethau o blant Dinbych a’i gwreiddiau bellach yn nwfn yn yr ardal, mae’n parhau i fod yn “hogan o Fôn” yn ei chalon. O flaen tanllwyth o dân mae’r atgofion yn llifo ac fe ddown ni i nabod Leah, y fam, yr hyfforddwraig a’r gantores sydd wedi dylanwadu ar genedlaethau o blant Sir Ddinbych a Môn. In this episode Elin visits singer, composer, music teacher and choir conductor Leah Owen. Leah, who originates from Anglesey, but nowdays lives in Prion, Denbigh, chats about her upbrining, competing from a young age at the National Eisteddfod. She also discusses how she managed a busy family life and being responsible for training and leading numerous successful choirs and indivdual singers.

Mon, 15 Feb 2021 20:30:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Mwy o Sgwrs Dan y Lloer

2: Kristoffer Hughes

Wrth i’r nos gau am Ynys Môn fe fydd Elin yn cael cwmni’r derwydd, y technegydd patholegol a’r Frenhines ddrag, Kristoffer Hughes. Fe fydd nifer fawr yn gwybod yn barod am Maggi Noggi – y cyflwynydd lliwgar gyda’r personoliaeth anferth a’r dawn dweud – ond fe ddaw Elin i adnabod y person go iawn tu ôl i’r wigs, y sodlau uchel a’r holl golur. Yng nghwmni tanllwyth o dân fe fydd y chwerthin yn llenwi’r nos a’r dagrau hefyd yn syrthio wrth i Kristoffer siarad o’r galon. Elin Fflur chats to druid, pathology technician and drag queen Kristoffer Hughes. As the sun sets over Anglesey, they both settle down in front of the fire – and Elin will get to know the person behind the colourful character Maggi Noggi. Be prepared for tears of joy and sorrow as Kristoffer speaks frankly and honest from the heart.

Mon, 08 Feb 2021 20:30:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Mwy o Sgwrs Dan y Lloer

1: Mark Lewis Jones

I ddechrau’r ail gyfres fe fydd Elin Fflur yn ymweld â’r actor a’r rhedwr marathon ultra, Mark Lewis Jones yng ngardd ei gartref yng Nghaerdydd. Gyda thanllwyth o dân a’r sêr yn gwmni fe fydd Elin yn cael hanes ei yrfa, o Con Passionate i’r Crown, mae Mark Lewis Jones wedi swyno gwylwyr ar hyd y degawdau. Yn y sgwrs estynedig yma fe gawn wybod mwy am ei fagwraeth yn Rhosllanerchrugog, dylanwad unigiolion allweddol o’i gyn athrawes ysgol i Anthony Hopkins a dod i adnabod Mark y wyneb tu ôl i’r holl gymeriadau. We kick-off the second series as Elin Fflur visits the actor and the ultra marathon runner, Mark Lewis Jones at his home in Cardiff. In this extended chat we’ll learn more about the man who’s been at the forefront of some of the most watched dramas and films of all time, from Netflix’s The Crown to the cult classic, Star Wars.

Mon, 01 Feb 2021 14:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch