Podlediad Mynd am beint gyda

Podcast by Mynd am beint gyda

Gwefan: Mynd am beint gyda

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: 9. Mynd am beint gyda..: ABERTAWE SPECIAL

Lawrlwythwch

Aeth Lara a fi i Copper Bar yn Abertawe am bach o sgwrs amdano Abertawe, y Sin Punk Rock Abertawe, Gwyl Punk in Drublic a chymaint mwy.

Dyddiad Cyhoeddi: Mon, 17 Jun 2019 10:30:50 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: 8. Mynd am beint gyda..: KERSTIN CABLE

Aeth Lara a fi i'r Gwyl Comedi Machynlleth ar y penwythnos ac wnaethon ni cwrdd un o ein ffrindiau gorau am bach o sgwrs, yr anhygoel Kerstin Cable, sydd wedi cael ei eni yn Almaen a bellach yn byw yn g Nghaergaint (Canterbury). Mae Kerstin wedi dysgu Cymraeg i safon uchel iawn ac hefyd mae hi'n rhedeg podlediad enwog "The Fluent Show" yn ogystal i ddysgu pobl Almaeneg. Gaethon ni sgwrs gwych ac mae'n wastad pleser enfawr i weld hi. Er mwyn ffeindio mwy o wybodaeth am beth mae hi'n gwneud, ewch i: www.fluentlanguage.co.uk twitter: thefluentshow instagram: kerstin_fluent & kersydysgu facebook: Fluent Language Dyn ni'n mynd i Frainc wythnos nesaf, felly bydden ni'n nol yn fuan!

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 05 May 2019 16:30:58 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 7. Mynd am beint gyda..: BRECSIT SPECIAL!

Wnaeth Lara a fi eistedd lawr am sgwrs amdano Brecsit! Gaethon ni sgwrs diddorol am nifer o bethau yn cynnwys: y petition enfawr, y "Gadael golygu Gadael" dro, y "Peoples Vote March", gammons ar eu wyliau nhw a phopeth arall. Ymunwch ni am sgwrs hwyl! Os ti isio cyslltu'r podlediad - ebostiwch: myndambeintgyda@gmail.com

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 23 Mar 2019 20:41:10 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 6. Mynd am beint gyda..: EMILY JANINE BELL a LARA ROBERTS

Daeth Emily Janine Bell o gwmpas ein ty ni am ychydig o beers. Gaethon ni sgwrs ddiddorol am lawer o bethau: celfyddau, ffotograffiau, prifysgol, coleg, bywyd cefn gwlad Cymru a llawer o bethau eraill. Os ti isio cyslltu'r podlediad - ebostiwch: myndambeintgyda@gmail.com

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 09 Mar 2019 18:25:15 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 4. Mynd am beint gyda..: LARA ROBERTS

3 wythnos ar ol ges i'r damwain a fi'n gallu yfed unwaith eto, felly ymunwch i fi a Lara Roberts tra bod ni'n mynd dros pwnciau bwysig fel: Gillette a toxic masculinity, Brecsit, y diwedd o Ail-iaith Cymraeg TGAU a beth digwyddodd efo'r Banksy ym Mhort Talbot. Mwynhewch!

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 20 Jan 2019 14:40:32 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 3. Mynd am beint gyda..: NICKY ROBERTS

Wel, pob un o ein ffrindiau ni wedi mynd i ffwrdd am 'dolig, felly doedd gen i neb i cael sgwrs efo dros 'dolig... Felly fel hollol saddo, wnes i eistedd lawr efo hyn a cymerais i'r cyfle i siarad amdani am cwpl oriau. Fi'n mynd trwy'r pynciau pwysig fel: tyfu i fyny yn y Rhondda, Michel Preud-homme, Cymraeg, prifysgol, gwaith a lot mwy. Gwrandewch! Bydd gwasaneth arferol yn ol wythnos nesaf!

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 11 Jan 2019 03:00:05 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 2. Mynd am beint gyda..: HEULWEN DAVIES

Es i am coffi gyda Heulwen Davies sy'n rhedeg y blog poblogaidd 'Mam Cymru' a hefyd sgwennodd y llyfr 'Mam Cymru: Croeso i'r clwb (Y Lolfa)' eleni. Gaethom ni sgwrs ddiddorol am lawer o bethau: tyfu i fyny yng Nghanolbarth, y rol o social media dyddiau hyn, sut profiad gaeth hi fod yn mam, S4C, Radio Cymru - llawer o bethau. Gwrandewch a joiwch! Os ti isio cyslltu'r podlediad - ebostiwch: myndambeintgyda@gmail.com

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 06 Dec 2018 16:47:18 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 1. Mynd am beint gyda..: LARA ROBERTS

Es i am beint gyda Lara Roberts sy'n rhedeg y cwmni 'Dillad Tost' a dyn ni'n son cerddoriaeth punk, Bernies jeans, diffyg o weirdos yn ysgol celf dyddiau hyn a lot mwy

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 20 Nov 2018 10:28:15 +0000

Tudalen Y Podlediad