Podlediad Mynd am beint gyda

Podcast by Mynd am beint gyda

Gwefan: Mynd am beint gyda

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: 5. Mynd am beint gyda..: CAROLYN HODGES a LARA ROBERTS

Lawrlwythwch

Daeth Carolyn Hodges o gwmpas ein ty ni am coffi posh. Mae hi'n gweithio fel pennaeth cyhoeddi llyfrau Saesneg ar gyfer cwmni cyhoeddi 'Y Lolfa' ac hefyd, ar hyn o pryd mae hi'n 'mayoress' o Dref Aberystwyth! Gaethom ni sgwrs ddiddorol am lawer o bethau: enwau rhyfedd, brecsit, Cymraeg, gwaith, Aberystwyth - llawer o bethau. Gwrandewch a joiwch! Os ti isio cyslltu'r podlediad - ebostiwch: myndambeintgyda@gmail.com

Dyddiad Cyhoeddi: Fri, 01 Feb 2019 01:29:33 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: 4. Mynd am beint gyda..: LARA ROBERTS

3 wythnos ar ol ges i'r damwain a fi'n gallu yfed unwaith eto, felly ymunwch i fi a Lara Roberts tra bod ni'n mynd dros pwnciau bwysig fel: Gillette a toxic masculinity, Brecsit, y diwedd o Ail-iaith Cymraeg TGAU a beth digwyddodd efo'r Banksy ym Mhort Talbot. Mwynhewch!

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 20 Jan 2019 14:40:32 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 3. Mynd am beint gyda..: NICKY ROBERTS

Wel, pob un o ein ffrindiau ni wedi mynd i ffwrdd am 'dolig, felly doedd gen i neb i cael sgwrs efo dros 'dolig... Felly fel hollol saddo, wnes i eistedd lawr efo hyn a cymerais i'r cyfle i siarad amdani am cwpl oriau. Fi'n mynd trwy'r pynciau pwysig fel: tyfu i fyny yn y Rhondda, Michel Preud-homme, Cymraeg, prifysgol, gwaith a lot mwy. Gwrandewch! Bydd gwasaneth arferol yn ol wythnos nesaf!

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 11 Jan 2019 03:00:05 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 2. Mynd am beint gyda..: HEULWEN DAVIES

Es i am coffi gyda Heulwen Davies sy'n rhedeg y blog poblogaidd 'Mam Cymru' a hefyd sgwennodd y llyfr 'Mam Cymru: Croeso i'r clwb (Y Lolfa)' eleni. Gaethom ni sgwrs ddiddorol am lawer o bethau: tyfu i fyny yng Nghanolbarth, y rol o social media dyddiau hyn, sut profiad gaeth hi fod yn mam, S4C, Radio Cymru - llawer o bethau. Gwrandewch a joiwch! Os ti isio cyslltu'r podlediad - ebostiwch: myndambeintgyda@gmail.com

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 06 Dec 2018 16:47:18 +0000

Tudalen Y Podlediad