Podlediad Nawr yw’r awr

Podcast cymraeg sy’n trafod triathlon, treino, cystadlu, teithio a phopeth inbitwîn gan David Cole a Nia Davies - cwpwl o triathletwyr o Orllewin Cymru.

Gwefan: Nawr yw’r awr

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: 4. Noelwyn Daniel

Lawrlwythwch

Sgwrs da Noelwyn Daniel. Triathlete a trefnwr gweithgareddau yn sir Gâr. Wedi cystadlu mewn triathlon pob blwyddyn ers 1989 ma Noelwyn yn gwbod beth ma athletwr moyn mas o râs ac mae’n defnyddio’r profiad yma i greu rhai o’r gweithgareddau mwya poblogaidd yng Nghymru. Mae proffit pob ras a drefnwyd gan Healthy Life Activities yn mynd at elusennau lleol. Am fwy o wybodaeth ewch at y gwefan healthylifeactivities.co.uk

Dyddiad Cyhoeddi: Mon, 06 Jul 2020 05:00:51 GMT

Tudalen Y Podlediad

Teitl: 3. Pwy sydd angen Sa Calobra?!

“Pwy sydd angen Sa Calobra pan ti ‘lli cleimo mas o Langrannog” - clywch am ein trip ddiweddar ar y beics ar hyd arfordir De Ceredigion cyn i ni ateb eich cwestiynau gan gynnwys pwy sydd ore yn y bore, tips nofio(!), sut yr ydym yn motivato ein gilydd a pha sialens yr ydym wedi osod ein hunain nesaf tra bo' ddim rasys ar y calendar.

Os oes cwestiwn hoffwch chi glywed ni'n ateb yna cysylltwch â ni - nawrywrawr@hotmail.com, Twitter (@nawrywrawr) neu Facebook (Nawr Yw'r Awr)

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 29 Jun 2020 05:00:00 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 2. Lowri Morgan

Yn ystod y rhaglen yma ni’n trafod anturiaethau ultra anhygoel yr athletwr Lowri Morgan yn jwngl yr Amazon, yn yr Arctic ac ar hyd a llêd Cymru. I ni hefyd yn trafod y pwysau o wneud Ironman Cymru, sut a ffaint ma Lowri yn ymarfer, beth yw heriau’r dyfodol ac mae na sawl cwestiwn diddorol wrth y gwrandawyr. Ma’ Lowri wir yn legend yn y byd athletau ac yn ysbrydoliaeth i nifer. Mae hefyd wedi ysgrifennu llyfr - “Beyond Limits” ma hwn ar gael ar: https://www.amazon.co.uk/Beyond-Limits-Lowri-Morgan/dp/1785622757 Allwch ffeindio mwy o wybodaeth am Lowri ar: Twitter: @_LowriMorgan Instagram: @_lowrimorgan lowrimorgan.co.uk

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 22 Jun 2020 13:07:26 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 1. Dod i nabod Dai a Nia.

Dai a Nia yn cyflwyno ei hunen a rhoi bach o gefndir am eu profiadau yn y maes triathlon cyn holi 3 cwestiwn i’w gilydd! Ar diwedd y rhaglen ma gwestai cyntaf Nawr Yw’r Awr yn cael ei ddatgelu! Ebost: nawrywrawr@hotmail.com

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 15 Jun 2020 05:00:19 GMT

Tudalen Y Podlediad