-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Nawr yw’r awr

Nawr yw’r awr

Podcast cymraeg sy’n trafod triathlon, treino, cystadlu, teithio a phopeth inbitwîn gan David Cole a Nia Davies - cwpwl o triathletwyr o Orllewin Cymru.

Gwefan: Nawr yw’r awr

Mwy o bodlediadau Chwaraeon

RSS

Chwarae Nawr yw’r awr

2. Gruffudd ab Owain (Y Ddwy Olwyn)

Ar y rhaglen wythnos yma sgwrsiwn â Gruffudd ab Owain. Bydd nifer ohonoch yn adnabod Gruffudd trwy ei flog seiclo, Y Ddwy Olwyn. Mae Gruffudd hefyd yn adnabyddus ar Twitter fel @cycling_dragon. Mae'n ysgrifennwr talentog a gwybodus iawn a chlywn am ei flog a'i basiwn at seiclo yn y rhaglen yma. Fydd yn syndod i rhai i ddysgu fod Gruffudd ond yn 16 mlwydd oed! Dysgwch fwy am y person tu nôl i'r blog yn y rhaglen yma.

Os oes gennych diddordeb yn ymuno â ni am y seminar maeth (nutrition) sy'n cael ei chynnal gan ein cyn-westai, y dietegydd a triathletwr, Carys Davies, yna ebostiwch ni ar dctriathlon@oulook.com, nawrywrawr@hotmail.com neu danfonwch neges i ni ar Facebook neu Twitter. Fydd y seminar yn wythnosol, pob nos Iau, dros y wê, am bedwar wythnos, yn dechrau ar y 4ydd o Chwefror. Os nad yw'r amser hyn yn gyfleus gallwn ddanfon fideo o'r seminar atoch drwy e-bost. Y gost yw £45 am y 4 seminar.

Fel arfer, os oes gennych unrhyw cwestiynau, syniadau am westeuon hoffech glywed neu syniad am pwnc i'w drafod yna naill ai ebostiwch nawrywrawr@hotmail.com, neu cysylltwch â ni drwy Facebook neu Twitter (@nawrywrawr)

Mon, 18 Jan 2021 06:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Nawr yw’r awr

1. Rhedeg yr Adfent gyda Guto Jones.

BLWYDDYN NEWYDD DDA!

Croeso nôl i gyfres newydd o Nawr Yw'r Awr.

Wthnos ma ymuna Guto Jones â ni a hola Nia ef a Dai am y sialens rhedeg fe wnaethon cwblhau dros yr adfent.

Os i chi moyn noddi nhw a rhoi arain at yr elusen Mind, dyma'r dudalen Just Giving > 

https://www.justgiving.com/fundraising/MINDAdventCalendarRunningChallenge?utm_source=whatsapp&utm_medium=fundraising&utm_content=MINDAdventCalendarRunningChallenge&utm_campaign=pfp-whatsapp&utm_term=99f12e66b8d146f296b5a840db3819e9

Fel arfer, cysylltwch â ni ar ebost (nawrywrawr@hotmail.com), twitter (@nawrywrawr) neu FB (Nawr Yw'r Awr)

Mon, 04 Jan 2021 06:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Nawr yw’r awr

25. Newyddion

Wthnos ma trafodwn newyddion y byd triathlon, newyddion wrth Nawr Yw'r Awr ag ychydig o newyddion wrth Dai a Nia!

Noddwyd y rhaglen gan CRWST - ymwelwch a'i gwefan crwst.cymru a defnyddiwch y côd CRWST10 am ostygiad o 10% o'r pris.

Diolch i chi gyd am eich cefnogaeth dros y 25 wthnos dwethaf! x

Mon, 30 Nov 2020 06:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Nawr yw’r awr

24. Caffîn gyda Dr Roger Cole

Wthnos ma trafodwn pobeth am caffîn gyda Dr Roger Cole. Esbonia Roger beth yw caffîn cyn trafod y manteision a'r anfanteision. Diolch yn fawr i Roger am ei amser.

Diolch yn fawr hefyd i'n noddwyr - Teifi Coffee. teificoffee.co.uk - cadwch lygad mas am côd ddisgownt ar ei' tudalennau facebook a twitter.

Mon, 23 Nov 2020 06:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Nawr yw’r awr

23. Ironman Cymru

Wthnos ma trafodwn Ironman Cymru. A oeddech chi yn un o'r pobol a gafodd lle yn y râs wthnos dwethaf?

Yn benodol, clywn hanes Nia a'i thaith hi o fod yn rhywun oedd ddim yn gwneud dim ymarfer corff i gwblhau Ironman Cymru yn 2018.

Am rhagor o wybodaeth am gwaith hyfforddi Dai ymwelwch â dctriathlon.co.uk neu ebostiwch dctriathlon@outlook.com

Mon, 16 Nov 2020 06:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Nawr yw’r awr

22. Holi Dai a Nia!

Diolch i bawb a ddanfonodd cwestiynau atom, natho ni reli joio ei ateb nhw. Os chi moyn fwy o wybodaeth am unrhywbeth yna danfonwch ebost (nawrywrawr@hotmail.com) neu danfonwch neges i ni ar Facebook neu Twitter. Diolch!

Mon, 09 Nov 2020 06:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Nawr yw’r awr

21. Gruffudd Lewis

Wthnos ma sgwrsiwn â Gruffudd Lewis. - Seiclwr professiynol i dîm Ribble Weldtite - Sylwebydd ar rhaglen "Seiclo" yr S4C - Perchennog "Caffi Gruff" - sef caffi, siop beics a enw ar tim seiclo arweinwyd gan Gruff.  Am rhagor o wybodaeth ewch i www.caffigruff.cc neu @caffigruff ar Facebook ag Instagram. Diolch i noddwyr ein rhaglen - Llewelyn Davies - cyfrifwyr siartedig o Sir Benfro. Diolch iddynt am pob cymorth tra'n sefydlu "DCTRIATHLON".  Ymwelwch a http://www.llewelyndavies.co.uk am fwy o wybodaeth. 

Mon, 02 Nov 2020 06:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Nawr yw’r awr

20. Tips a Tricks Dai a Nia: Y Cyfnod Clo #2

Yn y pennod yma trafoda Dai a Nia ei tips nhw am sut i gadw'r cymhelliant yn uchel yn ystod yr ail cyfnod clo a'r Gaeaf sydd o'n blaenau. 

Cofiwch ddanfon neges os yr ydych moyn ymuno â ni ar Zwift dydd Sadwrn.

Twitter: @nawrywrawr

Facebook: Nawr Yw'r Awr

Ebost: nawrywrawr@hotmail.com

Am fwy o wybodaeth am ein hyfforddi: dctriathlon.co.uk // dctriathlon@outlook.com 

Mon, 26 Oct 2020 06:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Nawr yw’r awr

19. Y dietegydd, Carys Davies

Ar y rhaglen wthnos ma siaradwn gyda dietegydd, triathletwr a chwaer Nia, Carys Davies.

Trafodwn pwnc pwysig iawn .... BWYD! Beth i fwyta cyn, yn ystod ag ar ôl ymarfer neu rasio.

Os oes gwnnych unrhyw cwestiynau danfonwch ebost atom - nawrywrawr@hotmail.com

Mon, 19 Oct 2020 05:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Nawr yw’r awr

18. Andrew Toft

Ymunodd y rhedwr a physio o Penparc, Andrew Toft gyda ni wthnos ma am sgwrs hynod o ddiddorol am ei brofiadau ef am rhedeg marathons a ultras cyn i ni holi e am ei waith fel physio. Gofynnon iddo am unrhyw tips a trics roedd ganddo i chi so newch yn siwr i wrando! I gysylltu â Andrew ei gyfeiriad yw Feidr Tywod, Penparc, Aberteifi, SA431RE neu ffoniwch 01239 615838.  Diolch i ein noddwr wthnos ma sef Be You Yoga, stiwdio yoga a symudiad wedi ei leoli yng Nhanolfan Teifi, Pendre, Aberteifi. Ewch i'w wefan beyouyogawales.co.uk am fwy o fanylion a byddwch yn siwr i'w ddilyn ar facebook (@beyouyoga.wales) ag Instagram (beyouyoga.wales) Maent yn cynnig yoga yn y stiwdio neu dros Zoom.  Yn olaf, diolch i chi am yr holl cefnogaeth i ni wedi cael wrth lawnsio www.dctriathlon.co.uk - e-bostiwch am rhagor o wybodaeth neu i archebu kit dctriathlon@outlook.com

Mon, 12 Oct 2020 05:00:09 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy