Podlediad Nefi Bananas

Mwynhewch yng nghwmni Dan a Rhodri wrth iddyn nhw falu awyr am ddigwyddiadau diweddar. Cyfle i godi gwên ac i fyfyrio.

Gwefan: Nefi Bananas

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Nefi Bananas- Podlediad 3

Lawrlwythwch

Yn ystod y Clo Mawr, mae'n anodd cofio adeg lle'r oeddwn yn ymddwyn fel 'Busy Bees'. Cewch gyfle i wrando ar sgwrs Dan a Rhodri gyda Malan am ei sengl newydd! Tybed pa lais fydd yn canu am yn ôl y tro yma?

Dyddiad Cyhoeddi: Mon, 06 Jul 2020 02:15:02 GMT

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Nefi Bananas Podlediad 2

Dyma Rhodri a Dan yn cyflwyno'r ail bodlediad o'r gyfres. Cyfle i sgyrsio â rhai o'n cyd-fyfyrwyr ar y rhaglen hon. Bydd Dewi Morris yn sôn am beth sydd wedi bod yn ei gadw'n brysur yn ystod y Clo Mawr.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 29 Jun 2020 14:36:54 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Nefi Bananas- Podlediad 1

O orsaf radio i bodlediad wythnosol. Dyma'r podlediad cyntaf o gyfres newydd o bodlediadau wythnosol gan Dan a Rhods. Bydd cyfle i chi chwerthin ac i feddwl yn ddwys. Ymunwch â'r ddau wrth iddyn nhw drafod am y digrif a'r difrifol!

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 22 Jun 2020 11:00:00 GMT

Tudalen Y Podlediad