-> Eich Ffefrynnau

Nunlla Fel Nanlla

Nunlla Fel Nanlla

Dyma gyfres o bodlediadau gan ysgolion dalgylch Dyffryn Nantlle

Gwefan: Nunlla Fel Nanlla

RSS

Chwarae Nunlla Fel Nanlla

Podlediad Baladeulyn - Ceirw a Choffi yn Nantlle

'Ceirw a Choffi yn Nantlle! Dewch gyda ni - criw Ysgol Baladeulyn, Nantlle, i gyfarfod 2 ddyn busnes o'r pentref sef Gerallt sydd yn magu ceirw ar ei fferm Ffridd - a Steffan sydd yn rhostio coffi - Coffi Poblado draw yn y Barics. Aeth dosbarth y Cyfnod Sylfaen draw at Gerallt ac aeth rhai o ddosbarth Cyfnod Allweddol 2 draw at Steffan i gael 'chydig o'u hanes. Mwynhewch!

Thu, 19 May 2022 12:57:48 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Nunlla Fel Nanlla

Podlediad Ysgol Brynaerau

Dewch i glywed mwy am ardal Ysgol Brynaerau yn y podlediad arbennig yma.

Thu, 24 Mar 2022 22:37:11 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Nunlla Fel Nanlla

Pod Llifon - Ysgol Bro Llifon

Dyma bodlediad gan griw blwddyn 5 Ysgol Bro Llifon yn trafod Yr Ail Ryfel Byd yn yr ardal gyda chyfweliad gan yr hanesydd Mr John Dilwyn Williams.

Mon, 21 Mar 2022 21:26:11 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Nunlla Fel Nanlla

Podlediad y Dyff - Ysgol Dyffryn Nantlle

Dyma bodlediad sydd yn trafod ychydig am hanes a'r pethau pwysicaf yn y Dyffryn i ni. Rydym hefyd yn sgwrsio gydag un o drigolion yr ardal - Nick Thomas.

Fri, 18 Mar 2022 16:41:58 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Nunlla Fel Nanlla

Trafod Talysarn - Ysgol Talysarn

Dewch ar daith gyda ni plant Ysgol Talysarn i ddysgu mwy am ein milltir sgwâr yn Nhalysarn. Cawn gyfle i holi rhai o drigolion lleol yr ardal a chlywed eu hanesion difyr.

Wed, 16 Mar 2022 14:53:37 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Nunlla Fel Nanlla

Llais Lan - Ysgol Gynradd Llanllyfni

Podlediad cyntaf Llais Llan gyda phlant dosbarth blwyddyn 5 a 6 yn trafod pentref Llanllyfni. Mwynhewch

Wed, 16 Mar 2022 14:31:27 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch