Podlediad Infurffiol

Podcast by Obed Lloyd

Gwefan: Infurffiol

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Podcast/Podlediad - Owen Evans, Wrestlo a Iechyd Meddwl

Lawrlwythwch

Podcast Inffurfiol - Yn y podcast yma mae Owen a fi yn sôn am ei yrfa newydd yn wrestlo, ac ei obeithion yn y dyfodol. Yn ogystal a hyn rydym yn siarad am sut mae wrestlo wedi cael effaith ar ei iechyd meddwl a sut gall eraill gymryd ysbrydoliaeth. In this podcast Owen and I talk about his new career in wrestling, and his hopes for the future. In addition we talk about how wrestling has impacted on his mental health and how others can take inspiration.

Dyddiad Cyhoeddi: Sun, 24 May 2020 17:35:49 +0000

Tudalen Y Podlediad