-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Pa Opsiwn i Ti?

Pa Opsiwn i Ti?

Podlediad i unrhyw un sy’n gofalu ar ôl pobol ifanc ac yn aros am ganlyniadau arholiadau Awst 2020. Betsan Powys sydd yn siarad ag arbenigwyr ym maes addysg, prentisiaethau, gwirfoddoli, fydd yn eu tro yn gwrando ar bobol ifanc yn trafod yr hyn sy’n eu poeni nhw, a’r camau nesaf ar gyfer y dyfodol.

Gwefan: Pa Opsiwn i Ti?

Mwy o bodlediadau Sioeau Ffeithiol

RSS

Chwarae Pa Opsiwn i Ti?

Pwyso a mesur ar ôl derbyn canlyniadau

Gyda’r canlyniadau TGAU wedi’u cyhoeddi, does dim nawr i atal miloedd o bobol ifanc drwy Gymru rhag penderfynu o ddifri pa opsiwn sydd ar gael ac sy’n addas iddyn nhw.


Fri, 21 Aug 2020 08:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pa Opsiwn i Ti?

Aros yn nerfus am ganlyniadau TGAU

Mae Betsan a'r panel o arbenigwyr yn dychwelyd i drafod gyda theuluoedd sy'n disgwyl canlyniadau TGAU, eu gobeithion a'u pryderon yn arwain at ddiwrnod canlyniadau. 

Sun, 16 Aug 2020 21:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pa Opsiwn i Ti?

Y ffordd trwy’r dryswch

Gall gwrandawyr ddarganfod mwy am y teuluoedd hynny sydd wedi derbyn canlyniadau Safon Uwch, gan drafod sut maen nhw'n teimlo, y canlyniadau a'r camau nesaf gyda'r panel arbenigwyr. 

Ydych chi angen cyngor gan Gyrfa Cymru ar ôl derbyn canlyniadau arholiadau safon uwch? Ewch i gyrfacymru.llyw.cymru neu ffoniwch y llinell gymorth ar 0800 028 4844.

Thu, 13 Aug 2020 21:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pa Opsiwn i Ti?

Edrych ‘mlaen at ganlyniadau Safon Uwch

Ychydig o ddyddiau sydd i fynd, mae Betsan a’r panel o arbenigwyr yn trafod y gobeithion a'r pryderon gyda’r teuluoedd sydd yn disgwyl canlyniadau Safon Uwch.

Mon, 10 Aug 2020 00:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pa Opsiwn i Ti?

Pa Opsiwn i Ti?

Podlediad i unrhyw un sy’n gofalu ar ôl pobol ifanc ac yn aros am ganlyniadau arholiadau Awst 2020. Betsan Powys sydd yn siarad ag arbenigwyr ym maes addysg, prentisiaethau, gwirfoddoli, fydd yn eu tro yn gwrando ar bobol ifanc yn trafod yr hyn sy’n eu poeni nhw, a’r camau nesaf ar gyfer y dyfodol.

Tue, 04 Aug 2020 21:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch