-> Eich Ffefrynnau

Plant Pesda

Plant Pesda

Podlediad a gynhyrchwyd ar y cyd â disgyblion Blwyddyn 7 Ysgol Dyffryn Ogwen, Mari Elen Jones, Mared Llywelyn Williams, Kerry Walters a Gwasanaeth Llyfrgell Gwynedd fel rhan o ymgyrch Gaeaf Llawn Lles Llyfrgelloedd Cymru

Gwefan: Plant Pesda

RSS

Chwarae Plant Pesda

Pennod 1 - Plant Pesda - Cyflwyno y criw a trafodaeth am lyfrau

Pennod gyntaf o bodlediad a gynhyrchwyd ar y cyd â disgyblion Blwyddyn 7 Ysgol Dyffryn Ogwen, Mari Elen Jones, Mared Llywelyn Williams, Kerry Walters a Gwasanaeth Llyfrgell Gwynedd fel rhan o ymgyrch Gaeaf Llawn Lles Llyfrgelloedd Cymru. Mae'r pennod yma yn trafod darllen a llyfrau yn gyffredinol - a beth sy'n apelio i blant oedran 11 a 12 oed. 

Wed, 25 May 2022 08:00:43 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Plant Pesda

Pennod 4 - Plant Pesda - Seibrfwlio

Podlediad a gynhyrchwyd ar y cyd â disgyblion Blwyddyn 7 Ysgol Dyffryn Ogwen, Mari Elen Jones, Mared Llywelyn Williams, Kerry Walters a Gwasanaeth Llyfrgell Gwynedd fel rhan o ymgyrch Gaeaf Llawn Lles Llyfrgelloedd Cymru. Mae'r bennod yma yn trafod y pwnc dyrys o seibrfwlio a phrofiad a thips gwerthfawr plant 11 i 12 oed Dyffryn Ogwen o sut i ddelio â'r pwnc. 

Wed, 25 May 2022 08:00:33 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Plant Pesda

Pennod 2 - Plant Pesda - Trafodaeth am effeithiau Cofid

Podlediad a gynhyrchwyd ar y cyd â disgyblion Blwyddyn 7 Ysgol Dyffryn Ogwen, Mari Elen Jones, Mared Llywelyn Williams, Kerry Walters a Gwasanaeth Llyfrgell Gwynedd fel rhan o ymgyrch Gaeaf Llawn Lles Llyfrgelloedd Cymru. Mae'r bennod yma yn trafod effaith y cau lawr yn sgil Covid-19 ar fywydau plant 11 i 12 oed yn Nyffryn Ogwen

Wed, 25 May 2022 08:00:27 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Plant Pesda

Pennod 3 - Plant Pesda - Hanes a Chynhesu Byd Eang

Podlediad a gynhyrchwyd ar y cyd â disgyblion Blwyddyn 7 Ysgol Dyffryn Ogwen, Mari Elen Jones, Mared Llywelyn Williams, Kerry Walters a Gwasanaeth Llyfrgell Gwynedd fel rhan o ymgyrch Gaeaf Llawn Lles Llyfrgelloedd Cymru. Mae'r bennod yma yn trafod pynciau cyfredol megis cynhesu byd eang yn ogystal a chipolwg ar hanes drwy lygaid plant 11 i 12 oed Dyffryn Ogwen.

Wed, 25 May 2022 08:00:15 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch