Podlediad PODiwm

Podlediad / PodCast Chwaraeon

Gwefan: PODiwm

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: 10: PODiwm 10: Sioned Dafydd

Lawrlwythwch

Cyflwynydd Swans TV Sioned Dafydd yw ein gwestai ar PODiwm 10. Mae hi yn sôn am ei gyrfa o flaen y sgrin a thu ôl i'r sgrin gan drafod ei angerdd am dîm Pêl-Droed Abertawe ymysg llawer iawn o bethau eraill. 

Dyddiad Cyhoeddi: Sun, 14 Jul 2019 21:46:40 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: 9: PODiwm 9: Dylan Ebenezer

Y darlledwr o fri, cyflwynwr Sgorio ac encyclopedia pêl-droed Cymru Dylan Ebenezer yw ein gwestai ar PODiwm 9. Clywn am ei gariad tuag at Arsenal, tim pêl-droed Cymru a hefyd pwnc y Dêg Anhêg yw Uwch-Gynghrair Bêl-Droed Cymru

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 08 Jun 2019 17:32:04 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 8: PODiwm 8: Rhodri Gomer Davies

Y cyn-chwaraewr Rygbi (Northampton Saints, Dreigiau, Scarlets) a'r cyflwynydd o fri Rhodri Gomer Davies yw ein gwestai ar PODiwm 8. Clywn am ei yrfa rygbi, ei drawsnewidiad gyrfa i fod yn gyflwynydd a sylwebydd, a un o'r perfformiadau gorau posibl ar y cwis "Y Deg Anhêg" 

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 13 May 2019 20:20:52 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 7: PODiwm 7: Lowri Morgan

Y Rhedwr Ultra-Marathon, Cyflwynydd, Awdur, Siaradwr Lowri Morgan yw gwestai PODiwm ar bennod 7. Clywn am ei phrofiadau yn rhedeg yn yr Amazon a'r Arctig, a sut ma hi yn dygymod a rhai o'r sialensau mwyaf y gall person rhoi ar y meddwl a'r corff.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 01 May 2019 08:50:02 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 5: PODiwm 5: Carwyn Jones AC/AM

Prif Weinidog Cymru (2009-2018) Carwyn Jones AC sydd yn ymuno â Bethan a Trystan ym 5ed pennod PODiwm; yn sôn am ei ddidordebau chwaraeon o glwb rygbi Penybont i dîm Cymru yn y 70au

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 28 Mar 2019 16:28:40 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 4: PODiwm 4: Rhys Patchell

Maswr y Scarlets a Cymru Rhys Patchell yw gwestai PODiwm ar gyfer pennod 4. Cawn glywed am sut y daeth i fod yn chwaraewr rygbi professiynol a'i brif ddiddordebau chwaraeon - a datgelu rhai o'i ddiddordebau cerddorol. 

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 22 Mar 2019 14:12:41 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 3: PODiwm 3: Eleri Siôn

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 14 Mar 2019 21:35:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 2: PODiwm 2: Nicky Robinson

Ar ein hail bodlediad, mae'r cyn-faswr, hyfforddwr, perchennog ceffylau a sylwebydd Nicky Robinson yn sôn am ei brofiadau chwaraeon gan gynnwys sawl stori ddiddorol o gryn helaeth o feysydd. 

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 06 Mar 2019 22:29:16 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 1: PODiwm 1: Jonathan Edwards AS

Aelod Seneddol Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr Jonathan Edwards yw gwestai Podiwm

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 01 Mar 2019 21:32:00 +0000

Tudalen Y Podlediad