Podlediad PODiwm

Podlediad / PodCast Chwaraeon

Gwefan: PODiwm

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: 8: PODiwm 8: Rhodri Gomer Davies

Lawrlwythwch

Y cyn-chwaraewr Rygbi (Northampton Saints, Dreigiau, Scarlets) a'r cyflwynydd o fri Rhodri Gomer Davies yw ein gwestai ar PODiwm 8. Clywn am ei yrfa rygbi, ei drawsnewidiad gyrfa i fod yn gyflwynydd a sylwebydd, a un o'r perfformiadau gorau posibl ar y cwis "Y Deg Anhêg" 

Dyddiad Cyhoeddi: Mon, 13 May 2019 20:20:52 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: 7: PODiwm 7: Lowri Morgan

Y Rhedwr Ultra-Marathon, Cyflwynydd, Awdur, Siaradwr Lowri Morgan yw gwestai PODiwm ar bennod 7. Clywn am ei phrofiadau yn rhedeg yn yr Amazon a'r Arctig, a sut ma hi yn dygymod a rhai o'r sialensau mwyaf y gall person rhoi ar y meddwl a'r corff.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 01 May 2019 08:50:02 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 6: PODiwm 6: Gwennan Harries

Cyn-ymosodwr tim Pêl-Droed Cymru Gwennan Harries yw ein gwestai ar PODiwm 6. Cawn glywed am ffermio, ei swydd fel athrawes yn Ysgol Glantâf a'r cefndir chwaraeon sydd yn rhedeg yn y teulu. Pwnc y Deg Anheg yw Manchester United 1998-99

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 09 Apr 2019 19:54:50 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 5: PODiwm 5: Carwyn Jones AC/AM

Prif Weinidog Cymru (2009-2018) Carwyn Jones AC sydd yn ymuno â Bethan a Trystan ym 5ed pennod PODiwm; yn sôn am ei ddidordebau chwaraeon o glwb rygbi Penybont i dîm Cymru yn y 70au

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 28 Mar 2019 16:28:40 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 3: PODiwm 3: Eleri Siôn

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 14 Mar 2019 21:35:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 2: PODiwm 2: Nicky Robinson

Ar ein hail bodlediad, mae'r cyn-faswr, hyfforddwr, perchennog ceffylau a sylwebydd Nicky Robinson yn sôn am ei brofiadau chwaraeon gan gynnwys sawl stori ddiddorol o gryn helaeth o feysydd. 

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 06 Mar 2019 22:29:16 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 1: PODiwm 1: Jonathan Edwards AS

Aelod Seneddol Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr Jonathan Edwards yw gwestai Podiwm

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 01 Mar 2019 21:32:00 +0000

Tudalen Y Podlediad