Podlediad PODiwm

Podlediad / PodCast Chwaraeon

Gwefan: PODiwm

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: 12: PODiwm 12 - Emyr Penlan

Lawrlwythwch

Cyflwynydd y raglan arbennig 'Ralïo,' a aelod o'r grwp Jess; Emyr Penlan yw ein gwestai arbennig yr wythnos hon. Clywn am ei ddileit o chwaraeon ac o gerddoriaeth, a pwnc y Deg Anhêg yw 'Ralio'

Dyddiad Cyhoeddi: Sat, 12 Oct 2019 16:01:00 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: 11: PODiwm 11: Iolo Williams

Y naturiaethwr byd-enwog a;r cyflwynydd nodedig Iolo Williams sydd yn ymuno â ni ar ein hunfed rhaglen ar ddeg. Clywn am ei angerdd tuag at rygbi, a pwnc y Deg Anhêg yw Clwb Pêl Droed Lerpwl

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 28 Sep 2019 13:19:07 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 10: PODiwm 10: Sioned Dafydd

Cyflwynydd Swans TV Sioned Dafydd yw ein gwestai ar PODiwm 10. Mae hi yn sôn am ei gyrfa o flaen y sgrin a thu ôl i'r sgrin gan drafod ei angerdd am dîm Pêl-Droed Abertawe ymysg llawer iawn o bethau eraill. 

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 14 Jul 2019 21:46:40 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 9: PODiwm 9: Dylan Ebenezer

Y darlledwr o fri, cyflwynwr Sgorio ac encyclopedia pêl-droed Cymru Dylan Ebenezer yw ein gwestai ar PODiwm 9. Clywn am ei gariad tuag at Arsenal, tim pêl-droed Cymru a hefyd pwnc y Dêg Anhêg yw Uwch-Gynghrair Bêl-Droed Cymru

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 08 Jun 2019 17:32:04 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 7: PODiwm 7: Lowri Morgan

Y Rhedwr Ultra-Marathon, Cyflwynydd, Awdur, Siaradwr Lowri Morgan yw gwestai PODiwm ar bennod 7. Clywn am ei phrofiadau yn rhedeg yn yr Amazon a'r Arctig, a sut ma hi yn dygymod a rhai o'r sialensau mwyaf y gall person rhoi ar y meddwl a'r corff.

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 01 May 2019 08:50:02 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 6: PODiwm 6: Gwennan Harries

Cyn-ymosodwr tim Pêl-Droed Cymru Gwennan Harries yw ein gwestai ar PODiwm 6. Cawn glywed am ffermio, ei swydd fel athrawes yn Ysgol Glantâf a'r cefndir chwaraeon sydd yn rhedeg yn y teulu. Pwnc y Deg Anheg yw Manchester United 1998-99

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 09 Apr 2019 19:54:50 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 5: PODiwm 5: Carwyn Jones AC/AM

Prif Weinidog Cymru (2009-2018) Carwyn Jones AC sydd yn ymuno â Bethan a Trystan ym 5ed pennod PODiwm; yn sôn am ei ddidordebau chwaraeon o glwb rygbi Penybont i dîm Cymru yn y 70au

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 28 Mar 2019 16:28:40 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 4: PODiwm 4: Rhys Patchell

Maswr y Scarlets a Cymru Rhys Patchell yw gwestai PODiwm ar gyfer pennod 4. Cawn glywed am sut y daeth i fod yn chwaraewr rygbi professiynol a'i brif ddiddordebau chwaraeon - a datgelu rhai o'i ddiddordebau cerddorol. 

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 22 Mar 2019 14:12:41 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 3: PODiwm 3: Eleri Siôn

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 14 Mar 2019 21:35:00 +0000

Tudalen Y Podlediad