-> Eich Ffefrynnau

Podlediad PYST yn dy GLUST

PYST yn dy GLUST

Podcast by PYST

Gwefan: PYST yn dy GLUST

Mwy o bodlediadau Adloniant a Cherddoriaeth

RSS

Chwarae PYST yn dy GLUST

PENNOD 6 - Fflach

Nannon a Rich yn trio gwneud sens o fyd gwych, hileriys a brilant 'Emporiwm Recordiau Fflach’. Yn trafod y dechrau, diwedd ac atgyfodiad Ail Symudiad a Fflach, swyddfeydd a stiwdios amrywiol, cysylltiadau Fflach gyda Beatles, Kate Bush ac Elton John, Y Rifiera Gymreig, hoff fandie Rich a llawer llawer mwy. Nannon and Rich trying to make sense of the brilliant, hilarious and legendary ‘Fflach Recording Emporium’. Discussing the start, end and resurrection of Ail Symudiad and Fflach. Fflach's studios and offices, Fflach’s loose connections to the Beatles, Kate Bush and Elton John, ‘Y Rifiera Gymreig’ (Cardigan), Rich’s favourite bands and much much more.

Mon, 16 Sep 2019 08:36:01 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae PYST yn dy GLUST

PENNOD 5 - Recordiau Côsh

Chatz & bantz gyda curadydd y rhestr chwarae C’est Bon, rheolwr Recordiau Cosh ac un hanner y robot tu ôl i ‘Geiriau Caneuon’ - Yws Gwynedd. Yn trafod pob dim Côsh, ystadegau ffrydio, rhestrau chwarae, Uned 5, Yr Anhygoel, arferion cawod Yws a sesiwns recordio Stiwdio Ferlas! Chatz & Bantz with C’est Bon’s curator, Côsh Records’ manager and one half of ‘Geiriau Caneuon’ - Yws Gwynedd. Discussing all things Côsh, streams, playlists, Uned 5, Yr Anhygoel, Yws’ shower habits and recording sessions at Ferlas Studios!

Wed, 17 Jul 2019 08:11:14 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae PYST yn dy GLUST

PENNOD 4 - Eden

Lols gyda Emma, Rachael a Non o’r band Eden. Yn trafod sesiwns recordio albyms Eden, abuse rhai Cymry yn eu herbyn, Hotel Eddie, bywyd y merched yn y 90au, Choreographer Take That, eu comeback yn Tafwyl, Eisteddfod a Chlwb Ifor Bach, merched mewn cerddoriaeth, eu label PWJ a’r newid cadarnhaol yn y sîn gerddorol yng Nghymru heddiw. www.twitter.com/tair_eden www.instagram.com/tair.eden ++++++++++++++ Lols with Emma, Rachael and Non from the band Eden. Chatting about all sorts including recording Eden’s albums, verbal abuse in Wales in the 90’s, Hotel Eddie, life being a woman in the 90’s, Take That’s choreographer, Eden's come back at Tafwyl, the Eisteddfod and Clwb Ifor Bach, women in music, their label PWJ, and the current positive changes in the Welsh language music scene. www.twitter.com/tair_eden www.instagram.com/tair.eden

Mon, 08 Jul 2019 13:05:46 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae PYST yn dy GLUST

PENNOD 3 - Bubblewrap Records

Malu awyr gyda Rich Chitty o’r label Bubblewrap! Yn trafod eu casgliad arbennig o fandiau, celf a dylunio albyms Bubblewrap a prosiaectau eraill, Casnewydd, Caerdydd, a mwy! Wedi’i argymell gan Chitty, dilynwch y cyfrifon yma am gelf + cherddoriaeth cool @trashmanart a @bananaandlouierecords A rambly chat with Rich Chitty from Bubblewrap Records about the amazing bands on their roster, album and other visual projects and artwork, Newport, Cardiff, and loads more! As recommended by Chitty, follow these accounts for cool art + music - @trashmanart and @bananaandlouierecords

Fri, 14 Jun 2019 21:51:12 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae PYST yn dy GLUST

PENNOD 2 - Awen yr Arglwydd Mwldan - Y Daith i’r Urdd

Dwi’n hoffi mynd a’r staff ar deithiau i wahanol llefydd, felly trefnodd Elsie Snedge, Senior Housekeeper y daith yma i Eisteddfod yr Urdd - The Welsh League of Youth Eisteddfod - Festival of Choirs, Singers, Musicians and Dance. Mae’n rhoi brêc iddo nhw ac mae’n change o gwaith ar y Manor, ac mae’n cefnogi diwylliant Cymraeg. Dwi byth wedi bod yn aelod o’r Urdd, ac roedd fy rhieni mwy o red, white and blue, ond mae Cymru yn bwysig i fi ac mae fflag y Ddraig Goch uwchben y Manor nawr. Felly, eisteddwch, mwynhewch, tally-ho a dewch gyda fi i’r Wyl! Hwyl!

Tue, 14 May 2019 09:12:10 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae PYST yn dy GLUST

PENNOD 1 - Recordiau IKA CHING Records

Malu awyr gyda Branwen o’r label I KA CHING! Yn trafod eu casgliad arbennig o fandiau, celf a dylunio albyms I KA CHING, covers da a drwg, cynllunie am y dyfodol ac yn twrio’n ddyfnach mewn i fandiau a straeon coll I KA CHING. A rambly chat with Branwen from IKA CHING Records about the amazing bands on their roster, website colour schemes, plans for the future, and various other lost IKA CHING stories.

Thu, 11 Apr 2019 09:13:05 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch