Podlediad Rownd y Ford

Rownd y Ford yw criw o ffrindiau yn trafod darn o’r Beibl a sut mae’n berthnasol i heddi. Mae pob pennod yn dechrau gyda sgwrs cyn symud ymlaen at gyflwyniad i’r testun a chwestiynau trafod.

Gwefan: Rownd y Ford

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Rownd y Ford 8 - Dwi'n hoffi Ondiau Mawr (Rhan 2)

Lawrlwythwch

Teledu’r lockdown, trafodaeth am Salm 130 a môr leidr nath cyfieithu’r Salmau. 

Rhyddid, Ffafr a Ffyddlondeb. 

Cyfranwyr: Megan Griffiths, Gwilym Tudur, Catrin a Corey Hampton a Derek Rees

Cynhyrchydd : Sam Clement

Dyddiad Cyhoeddi: Thu, 09 Jul 2020 08:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Rownd y Ford 7 - Dwi'n Hoffi Ondiau Mawr (Rhan 1)

Stori am gyri, canlyniadau y gystadleuaeth canu a thrafodaeth am Salm 130.

Cyfranwyr: Derek Rees, Corey Hampton, Aron Treharne, Alun Bryn.

Cynhyrchydd: Sam Clement

Celebrity Princess Bride: https://www.hollywood.com/movies/check-out-clips-from-the-star-studded-diy-princess-bride-remake-60790658/
Father’s World gan y Supertones: https://youtu.be/MJi9gCAoE3U
Pregeth ar Salm 130: https://soundcloud.com/seionwaunarlwydd/sunday-28-june-2020-psalm-130

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 02 Jul 2020 09:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Rownd y Ford 6 - Corff Crist (Rhan 2)

Trafod Pentre Llansannan cyn ymateb i gwestiynau'r gwrandawyr.

Cyfranwyr: Derek Rees, Aron Treharne, Rhodri Glyn, Catrin Hampton

Cynhyrchydd: Sam Clement

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 25 Jun 2020 09:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Rownd y Ford 5 - Corff Crist (Rhan 1)

Corff Crist

Pleidleisiwch dros eich hoff gan wrth i’r criw rhyddhau eu cyfansoddiadau cyn dechrau trafodaeth ar yr Eglwys fel Corff Crist.

Cyfranwyr: Derek Rees, Aron Treharne, Corey Hampton, Alun Bryn, Sam Clement

Cynhyrchydd: Sam Clement

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 18 Jun 2020 12:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Rownd y Ford 3 - Rhyfeddol Ras (Rhan 1)

Wythnos yma, rydyn ni'n trafod gras rhyfeddol Duw, ynghyd a phethau llai pwysig fel pa Spice Girl ydy'r cyfranwyr yn uniaethu gyda mwyaf a pha bethau ydyn ni wedi bod yn pobi yn ystod y lockdown.

Cyfranwyr: Derek Rees, Alun Bryn, Corey Hampton ac Aron Treharne

Cynhyrchydd: Sam Clement

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 04 Jun 2020 10:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Rownd y Ford 2 - Jona (Rhan 2)

Wythnos yma ni’n ymateb i sylwadau a chwestiynau sydd wedi codi o bennod 1. Ydy Duw yn newid ei feddwl? Sut mae rhannu’n gobaith yng nghanol y storm? Sut mae adnabod galwad Duw ar ein bywydau?

Hwn i gyd ar ôl trafod y meal deal perffaith, cân am wedgies, pa mor swnllyd yw’r haul a dau mention o’r Rhyl.

Suckerpunch gan Five Iron Frenzy

Dandelions gan Five Iron Frenzy

Cyfranwyr: Derek Rees, Alun Bryn, Elen Fôn a Catrin Hampton

Cynhyrchydd: Sam Clement

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 28 May 2020 09:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Rownd y Ford 1 - Jona (Rhan 1)

Mynd yn ddwfn gyda Jona. Pam fod Jona yn rhedeg y ffordd arall? A yw’r morfil yn farn neu’n drugaredd? Pregeth Jona – sbwriel neu clyfar? Sut mae edifarhad yn edrych? A beth yw gwers y planhigyn a’r mwydyn?

Cyfranwyr: Derek Rees, Alun Bryn, Corey Hampton ac Aron Treharne

Cynhyrchydd: Sam Clement

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 21 May 2020 09:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Cyflwyno Rownd y Ford

Helo wrth Rownd y Ford!

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 19 May 2020 00:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad