Podlediad Rownd y Ford

Rownd y Ford yw criw o ffrindiau yn trafod darn o’r Beibl a sut mae’n berthnasol i ni heddiw. Mae pob pennod yn dechrau gyda sgwrs cyn symud ymlaen at gyflwyniad i’r testun a chwestiynau trafod.

Gwefan: Rownd y Ford

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Rownd y Ford 12 - Y Final Ever Episode

Lawrlwythwch

Yn y bennod anhygoel o emosiynol yma mae’r criw yn edrych yn ôl ar uchafbwyntiau y gyfres ac yn breuddwydio am beth gallai’r podlediad wedi bod. 

Tradodaeth am Luc 7:34-35 a pham a sut daeth Man y Dyn. 

Cyfrannwyr: Aron Treharne, Corey Hampton, Alun Bryn a Derek Rees

Cynhyrchwyr: Tomos Roberts-Young a Sam Clement

Diolch i Tomos a Clem am yr holl waith cynhyrchu.

Dyddiad Cyhoeddi: Fri, 07 Aug 2020 21:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Rownd y Ford 11 - Mae gan Abraham lawer o blant

Cystadleuaeth cerddi, enwau barddol, actor enwog a thrafodaeth am sut mae Crist wedi cymryd ein lle.

Cyfranwyr: Sam Edwards, Corey Hampton, Aron Treharne a Derek Rees

https://m.youtube.com/watch?v=yPl2r4m7178

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 31 Jul 2020 15:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Rownd y Ford 10 - Dwy Iaith, Un Ffydd

Trafodaeth am ganeuon addoliad, death metal Cristnogaeth a dod yn rhan o eglwys Gymraeg.

Cyfranwyr: Derek Rees, Corey Hampton, Gwion Dafydd

Cynhyrchydd: Sam Clement

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 26 Jul 2020 00:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Rownd y Ford, Pennod Fonws - Y Briodas Fach

Pennod arbennig o Rownd y Ford, Y Briodas Fach

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 21 Jul 2020 12:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Rownd y Ford 8 - Dwi'n Hoffi Ondiau Mawr (Rhan 2)

Teledu’r lockdown, trafodaeth am Salm 130 a môr leidr nath cyfieithu’r Salmau. 

Rhyddid, Ffafr a Ffyddlondeb. 

Cyfranwyr: Megan Griffiths, Gwilym Tudur, Catrin a Corey Hampton a Derek Rees

Cynhyrchydd : Sam Clement

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 09 Jul 2020 08:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Rownd y Ford 7 - Dwi'n Hoffi Ondiau Mawr (Rhan 1)

Stori am gyri, canlyniadau y gystadleuaeth canu a thrafodaeth am Salm 130.

Cyfranwyr: Derek Rees, Corey Hampton, Aron Treharne, Alun Bryn.

Cynhyrchydd: Sam Clement

Celebrity Princess Bride: https://www.hollywood.com/movies/check-out-clips-from-the-star-studded-diy-princess-bride-remake-60790658/
Father’s World gan y Supertones: https://youtu.be/MJi9gCAoE3U
Pregeth ar Salm 130: https://soundcloud.com/seionwaunarlwydd/sunday-28-june-2020-psalm-130

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 02 Jul 2020 09:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Rownd y Ford 6 - Corff Crist (Rhan 2)

Trafod Pentre Llansannan cyn ymateb i gwestiynau'r gwrandawyr.

Cyfranwyr: Derek Rees, Aron Treharne, Rhodri Glyn, Catrin Hampton

Cynhyrchydd: Sam Clement

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 25 Jun 2020 09:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Rownd y Ford 5 - Corff Crist (Rhan 1)

Corff Crist

Pleidleisiwch dros eich hoff gan wrth i’r criw rhyddhau eu cyfansoddiadau cyn dechrau trafodaeth ar yr Eglwys fel Corff Crist.

Cyfranwyr: Derek Rees, Aron Treharne, Corey Hampton, Alun Bryn, Sam Clement

Cynhyrchydd: Sam Clement

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 18 Jun 2020 12:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Rownd y Ford 4 - Rhyfeddol Ras (Rhan 2)

Yn y bennod hon, 'dyn ni’n trafod bod yn blentyn i’r boi ysgrifennodd y Beibl, ein hoff amgueddfeydd a pha archfarchnad sydd yng Nghrughywel, cyn mynd ymlaen i ymateb i gwestiynau gwrandawyr am Effesiaid 2:1-10 a’n pennod ddiwethaf ar Ryfeddol Ras.

 Cyfranwyr: Derek Rees, Aron Treharne, Carys Jones a Cynan Llwyd

 

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 11 Jun 2020 09:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad