-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Blog Heddlu SchoolBeat.cymru

Blog Heddlu SchoolBeat.cymru

Er mwyn dangos ein cefnogaeth i’r rhai sydd adref ac i’r athrawon hynny sy’n gwasanaethu’r gweithwyr hanfodol, rydym yn falch cael lawnsio ein podleidiad cyntaf. Drwy law SchoolBeatFM, fe glywch ein Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion yn sgwrsio am faterion diogelwch.

Gwefan: Blog Heddlu SchoolBeat.cymru

Mwy o bodlediadau Sioeau Ffeithiol

RSS

Chwarae Blog Heddlu SchoolBeat.cymru

Diogelwch Ar-Lein yn y Cartref

Tue, 07 Apr 2020 15:59:37 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Blog Heddlu SchoolBeat.cymru

Meddwl am Rannu Ar-lein

Fri, 10 Apr 2020 07:40:03 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Blog Heddlu SchoolBeat.cymru

Cadw cymunedau’n ddiogel yn ystod y cyfnod o gloi

Hoffai SchoolBeat ddiolch i chi am eich cydweithrediad yn rheoli lledaeniad Covid-19 yma yng Nghymru drwy ymbellhau’n gymdeithasol. Hoffai PC Pritchard o Heddlu Gogledd Cymru rannu neges bwysig, wrth i ni ddechrau ar ein cyfnod estynedig o gloi.

Tue, 28 Apr 2020 11:30:09 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Blog Heddlu SchoolBeat.cymru

Blog Swyddogion 4: Cam-drin Domestig

PC Pritchard o SchoolBeat Heddlu Gogledd Cymru eisiau rhannu neges pwysig.

Bydd Covid-19 (y Coronafeirws) yn cael effaith sylweddol ar fywydau menywod, plant a dynion sy’n dioddef cam-drin domestig. Rhagwelir y bydd y cynnydd o ran straen oherwydd swyddi, arian, cau ysgolion, gweithio o gartref ac addysgu yn cynyddu’r achosion o ddigwyddiadau cam-drin domestig yn ystod y cyfnodau hyn o ynysu.

Os ydych chi neu unrhyw un rydych chi’n eu hadnabod yn dioddef cam-drin domestig cysylltwch â llinell gymorth am ddim Byw Heb Ofn 0808 80 10 800.

Gall blant alw ChildLine 0800 1111.

Mewn argyfwng ffoniwch 999 ac os nad ydych yn gallu siarad deialwch 55.

Mae’r Heddlu’n dal yma i helpu!

Wed, 29 Apr 2020 10:00:20 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch