-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Seiat

Seiat

Podlediad achlysurol sy'n trafod pob dim trwy lygaid ffydd heb fod yn grefyddol

Gwefan: Seiat

RSS

Chwarae Seiat

Episode 12: Mars Hill a fi

Mars Hill a fi: Ymateb i ‘The Rise and Fall of Mars Hill’ a gwersi o ddeg mlynedd yn y weinidogaeth Gristnogol

Tue, 23 Nov 2021 15:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Seiat

Episode 11: Hamilton: Menna a Rhys yn trafod eu hoff sioe gerdd

Hamilton: Menna a Rhys yn trafod eu hoff sioe gerdd

Sun, 05 Jul 2020 23:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Seiat

Episode 10: Sgwrs gyda Colin Nosworthy am ddinasyddiaeth a'r gwahaniaeth rhwng annibyniaeth a rhyddid

Sgwrs gyda Colin Nosworthy am ddinasyddiaeth a'r gwahaniaeth rhwng annibyniaeth a rhyddid

Sun, 28 Jun 2020 23:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Seiat

Episode 9: Sgwrs gyda Dr. Rhiannon Lloyd am hil, cyfiawnder a chalonnau glân

Sgwrs gyda Dr. Rhiannon Lloyd am hil, cyfiawnder a chalonnau glân

Sun, 21 Jun 2020 22:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Seiat

Episode 8: Sgwrs gyda Andras a Heledd Iago am Thomas Jones o Ddinbych, Gwyddoniaeth a Chelf

Sgwrs gyda Andras a Heledd Iago am Thomas Jones o Ddinbych, Gwyddoniaeth a Chelf

Sun, 14 Jun 2020 23:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Seiat

Episode 7: Sgwrs gyda Adrian Morgan am ei fywyd a'i ddylanwadau

Sgwrs gyda Adrian Morgan am ei fywyd a'i ddylanwadau. O'i fagwraeth mewn teulu dosbarth gweithiol di-Gymraeg i baratoi am y Weinidogaeth yn Ridley Hall, Caergrawnt. O fagwraeth mewn Eglwys draddodiadol i brofiadau o'r Ysbryd Glân ar y Cwrs Alffa.

Sun, 07 Jun 2020 22:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Seiat

Episode 6: Pa mor bwysig ydy hygrededd (integriti)?

Trafodaeth yn dilyn y newyddion am antics ymgynghorydd y Prif Weinidog yn ystod y lockdown.

Sun, 24 May 2020 22:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Seiat

Episode 5: Addoli gyda'r All Saints yn y Gymru ôl-Gristnogol

Addoli gyda'r All Saints yn y Gymru ôl-Gristnogol Yn y bennod yma byddwn yn dechrau trafod arwyddocâd diwylliant ôl-Gristnogol (post-Christendom) a hefyd yn holi pa ganeuon pop fyddai'n gweithio'n dda fel emynau cyfoes!?

Sun, 17 May 2020 23:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Seiat

Episode 4: Ein hoff LPs a 'Kitchen Table Eucharists'

Yn y bennod yma bydd Rhys a Menna yn trafod ei hoff albyms ac hefyd yn trafod yr erthygl 'Kitchen Table Eucharists' gan Steve Holmes.

Sun, 10 May 2020 22:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Seiat

Episode 3: Nid ar Focaccia yn unig y bydd byw dyn

Nid ar Focaccia yn unig y bydd byw dyn

Sun, 03 May 2020 22:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy