-> Eich Ffefrynnau

Sgwrs?

Sgwrs?

Podlediad yng nghwmni Trystan Ellis-Morris sy’n trafod iechyd meddwl a lles myfyrwyr o bob oed. Bydd Trystan yn cael cwmni Endaf Evans sy'n gwnselydd ym Mhrifysgol Bangor ynghyd a myfyrwyr a lleisiau cyfarwydd i drin a thrafod materion sydd o bwys iddyn nhw.

Am fwy o wybodaeth ewch i myf.cymru

Ariennir Sgwrs? gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.

Gwefan: Sgwrs?

RSS

Chwarae Sgwrs?

Delwedd y Corff

Delwedd y corff a hunan ddelwedd yw’r pwnc y tro hwn ac mae dylanwad enwogion a’r cyfryngau cymdeithasol yn cael ei drafod mewn dyfnder.
Yn cadw cwmni i Trystan ac Endaf mae’r dylanwadwyr Jess Davies a Mari Gwenllian ynghyd a Mari Jones sy’n fyfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mari Gwenllian (H.I.W.T.I.) https://www.hiwti.com/
Jess Davies https://jabberwithjess.com/

Cofiwch fynd i http://myf.cymru am fwy o gyngor a gwybodaeth.

Mari Jones - dod yn ymwybodol o hunan ddelwedd a delwedd y corff? (3.19)
Jess Davies - sut oeddet ti’n teimlo am dy gorff pan oeddet ti yn dy arddegau? (10.08)
Mari Jones - dylanwad enwogion megis Kim Kardashian (11.56)
Mari Gwenllian - y teimlad wrth bostio llun ar instagram (21.00)
Jess Davies - pwysau ar ddynion i gyrraedd nod sydd ddim yn realistig (28.32)
Mari Gwenllian - pwysigrwydd edrych ar ol y corff a gwerffawrogi’r corff (40.10)

Sat, 14 May 2022 23:00:02 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sgwrs?

Awydd Sgwrs?

Podlediad yng nghwmni Trystan Ellis-Morris sy’n trafod iechyd meddwl a lles myfyrwyr o bob oed. Bydd Trystan yn cael cwmni Endaf Evans sy'n gwnselydd ym Mhrifysgol Bangor ynghyd a myfyrwyr a lleisiau cyfarwydd i drin a thrafod materion sydd o bwys iddyn nhw.

Am fwy o wybodaeth ewch i myf.cymru

Ariennir Sgwrs? gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.

Thu, 12 May 2022 11:18:50 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch