-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Simsanu

Simsanu

Sgyrsiau rhwng mam a mab am bynciau diddorol bywyd

Gwefan: Simsanu

Mwy o bodlediadau Materion Cyfoes

RSS

Chwarae Simsanu

#8 - Pam ein bod ni'n dringo mynyddoedd?

Mae Angharad a Hedydd yn trafod eu diddordeb newydd, dringo mynyddoedd. Pam bod nhw'n ei wneud o, a pam fod ni fel dynoliaeth yn dringo mynyddoedd?

High and Dry: https://www.facebook.com/hanshs4c/videos/481732559445529

Tue, 22 Sep 2020 07:16:17 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Simsanu

#7 - Sut mae dewisiadau yn effeithio ein bywyd?

Yn y bennod yma mae Angharad a Hedydd yn cwestiynu y dewisiadau rydym yn ei wneud bob dydd ac yn edrych ar ba effaith mae nhw'n ei gael ar ein bywyd.

The Midnight Library - Matt Haig: https://www.goodreads.com/book/show/48693877-the-midnight-library

Yma o Hyd - Angharad Tomos: https://www.ylolfa.com/cynnyrch/9780862431068/yma-o-hyd

Community - Remedial Chaos Theory: https://community-sitcom.fandom.com/wiki/Remedial_Chaos_Theory

Butterfly Effect: https://en.wikipedia.org/wiki/Butterfly_effect

Mon, 07 Sep 2020 07:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Simsanu

#6 - Ydi Celf yn hanfodol?

Wythnos yma mae Angharad a Hedydd yn trafod Celf ar ol y tro cyntaf i nhw fod i oriel gelf ers dechrau'r lockdown.

Links i'r celf mae Angharad a Hedydd yn trafod:

'Christ of Saint John of the Cross' gan Salvador Dali: https://en.wikipedia.org/wiki/Christ_of_Saint_John_of_the_Cross

Luned Rhys Parri: https://welshart.net/artists/64-luned-rhys-parri/works/

Lleucu Non: https://www.instagram.com/lleucunon/


Mon, 31 Aug 2020 07:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Simsanu

#5 - Ydi ymgyrchu yn effeithiol?

Mae Angharad a Hedydd yn trafod ymgyrchu wedi haf llawn protestiadau a llawer o newid gwleidyddol.

Mon, 24 Aug 2020 06:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Simsanu

#4 - Natur

Yn ganol y tywydd braf mae Angharad a Hedydd yn trafod natur. 

Tue, 18 Aug 2020 15:29:08 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Simsanu

#3 - Eisteddfod

Mae hi'n wythnos Eisteddfod (neu ddim os da chi'n gwrando ar hwn ar ol wythnos yma). Ond does ddim Eisteddfod, er hyn mae Angharad a Hedydd yn edrych yn ol ac yn trafod ei hoff bethau am yr Eisteddfod genedlaethol.

Tue, 04 Aug 2020 17:17:39 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Simsanu

#2 - Beicio

Yr wythnos yma mae Angharad a Hedydd yn trafod beicio! Pam fod o'n dda a pam fod y syniad o gael to ar ben llwybr beics yn erchyll (ym marn Angharad, mae Hedydd yn caru'r syniad)

Mon, 27 Jul 2020 17:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Simsanu

#1 - Bod yn Spontaneous

Yn y bennod gyntaf o 'Simsanu' mae Angharad a Hedydd yn trafod os ydi bod yn spontaneous yn rhywbeth positif neu negatif, a pam ei bod nhw'n meddwl hyny, o, ia, a mae 'na darn am pringles.

Mon, 20 Jul 2020 14:55:19 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch