Podlediad Sionedigaeth

Mix tape arbrofol o brofiadau i'ch clustiau gan un o griw'r Haclediad. Ymunwch Ă¢ Sioned Mills am sgyrsiau am ddiwylliant, fywyd merched, bywyd Cymraeg, dumpster fire y byd a sbrinclin o rianta. An amateur Welsh language chat podcast from Sioned Mills

Gwefan: Sionedigaeth

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Pennod 3: Y cwestiwn mwya ar Twitter Cymraeg

Lawrlwythwch

Recordiad ar hap yn nigwyddiad BAFTA Cymru gyda Lynwen Brennan, pennaeth Lucasfilm - ges i ofyn cwestiwn a phopeth! Ymddiheuriadau am safon y sain eto, diolch i bawb am wrando, dal i chwilio am theme tune os oes unrhyw syniadau genno chi! Anfonwch unrhyw adborth draw at @llef - bydd hi'n gret i glywed genno chi!

Dyddiad Cyhoeddi: Wed, 01 Aug 2018 11:26:30 GMT

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Pennod 2: Codi Llais a Candi Fflos yn Tafwyl

Mae experiments sain Sioned yn parhau - y tro yma yn Tafwyl. Combo cyffroes o gyfweliadau, plant ciwt yn canu, merits candi fflos vs Tango Ice Blast a sesiwn llyfr Codi Llais . Diolch i'r Lolfa am gael recordio gyda Rhiannon Marks, Mabli Jones, Kizzy Crawford a Mari McNeill - ac wrth gwrs Menna Machreth y golygydd. Diolch massif i Aled Mills (@mr_llef) am gymysgu'r sain a trio gwneud recordiad y sesiwn Codi Llais yn llai o lanast. Mae'r mic newydd ar ei ffordd, felly maddeuwch i fi am y niwed i'ch clustiau. Bydd mwy i ddod dros yr haf!

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 20 Jul 2018 14:29:28 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 1.5 - Beicoleg

Mini bennod arbrofol, iei! Wedi' recordio ar fy commute adre ar y beic mewn gwres llethol (cam arall ar y daith i fod yn LA podcaster)

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 04 Jul 2018 12:01:07 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 1: Vive la résistance gyda Sara Huws

Croeso i bennod arbrofol gyntaf Sionedigaeth! Podcast misol gyda Sioned Mills. Tro yma, gewch chi antur glywedol amatur efo Sara Huws, digidwraig, crefftwraig, raconteur a chyd-sefydlwraig East End Women's Museum. Ymddiheuriadau garw i Yann Tiersen am ddwyn ei gerddoriaeth i roi naws faux-Ffrengig i'r sioe!

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 27 Jun 2018 11:32:37 GMT

Tudalen Y Podlediad