-> Eich Ffefrynnau

Datgloi: Straeon COVID o Gymru

Datgloi: Straeon COVID o Gymru

Y cyflwynydd Dot Davies sy’n cynnal cyfres o bodlediadau yn sgwrsio gydag ystod o bobl nodedig ledled Cymru am eu profiadau yn ystod y pandemig.

O weithwyr gofal iechyd rheng flaen i sêr y cyfryngau cymdeithasol i’r Prif Weinidog ei
hunan, mae pob pennod yn rhoi golwg y tu ôl i’r llen i wrandawyr o sut mae COVID-19
wedi effeithio ar bobl o bob cefndir ar draws y wlad.

Felly ble bynnag ydych chi a beth bynnag rydych chi’n ei wneud – mwynhewch…

Gwefan: Datgloi: Straeon COVID o Gymru

RSS

Chwarae Datgloi: Straeon COVID o Gymru

Gwersi bywyd yn sgil COVID: chwalu rhwystrau a chreu ysbytai maes, gyda Dr Meinir Jones a Dr Liza Thomas-Emrus

Mae Meinir Jones, Meddyg Teulu ac Arweinydd Gwasanaethau Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, a Liza Thomas-Emrus, Meddyg Teulu ac Arweinydd Clinigol Gwasanaeth Gwella Llesiant Bwrdd Iechyd Cwm Taf, yn ddwy gydweithwraig a chwaraeodd ran hollbwysig yn y gwaith o greu ysbytai maes yn ystod y pandemig – wrth iddyn nhw helpu i ddarparu gofal hanfodol i’r rhai mewn angen a thorri rhwystrau traddodiadol byrddau iechyd mewn cyfnod digynsail.

Yn y bennod yma, bu Dot yn siarad gyda nhw am yr uchafbwyntiau a’r isafbwyntiau ar y rheng flaen yn ystod y cyfnod yma, a’r holl wersi gallwn ni i gyd eu dysgu o’r ddwy flynedd ddiwethaf.

Felly ble bynnag ydych chi a beth bynnag rydych chi’n ei wneud – mwynhewch…

Thu, 21 Apr 2022 23:00:02 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Datgloi: Straeon COVID o Gymru

Wrth galon ymateb COVID Cymru: uchafbwyntiau ac isafbwyntiau ei rôl allweddol, gyda Dr Eleri Davies MBE

Mae gwestai heddiw yn un y bydd llawer ohonoch yn gyfarwydd â hi. I lawer ohonon ni, Dr Eleri Davies MBE oedd y brif ffynhonnell ar gyfer diweddariadau COVID Llywodraeth Cymru yn ystod llawer o’r pandemig.

Yn y bennod yma, cafodd Dot sgwrs ddwys gyda Dr Eleri am ei siwrne i’r byd meddygaeth, ei rolau amrywiol a oedd yn ganolog i ymateb COVID Cymru, a sut roedd yn teimlo pan gafodd ei chydnabod gydag MBE am ei gwaith yn ystod y pandemig.

Felly ble bynnag ydych chi a beth bynnag rydych chi’n ei wneud – mwynhewch…

Mon, 18 Apr 2022 23:00:02 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Datgloi: Straeon COVID o Gymru

Llunio gyrfa annisgwyl yn 19 oed yn y cyfryngau, a hyn oll yng nghanol pandemig, gyda Mirain Iwerydd

Mae Mirain Iwerydd yn seren newydd yng Nghymru. Yn 19 oed, hi yw cyflwynydd rhaglen y Sioe Frecwast ar BBC Radio Cymru 2 ochr yn ochr â gwneud ei gradd prifysgol.

Yn y bennod yma, bu Dot yn sgwrsio gyda Mirain i ddysgu beth yw ei phrofiad hi fel person ifanc yn byd mewn pandemig byd-eang, ac i glywed sut arweiniodd ei phrosiect personol unigryw yn ystod y cyfnod clo at ei gyrfa newydd yn y cyfryngau.

Felly ble bynnag ydych chi a beth bynnag rydych chi’n ei wneud – mwynhewch…

Wed, 13 Apr 2022 23:00:02 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Datgloi: Straeon COVID o Gymru

Serennu ar TikTok a gwneud cynlluniau mawr ar gyfer y dyfodol, gydag Ellis Lloyd Jones

Digrifwr poblogaidd o Dreorci yw Ellis Lloyd Jones, sydd wedi cael miliynau o wylwyr ar ei sgetsys comedi ar TikTok, ac wedi ymddangos ar gyfres BBC Tri ‘Young, Welsh and Bossin’ it.’

Yn y bennod yma, bu Dot ac Ellis yn trafod y stori y tu ôl i’w lwyddiant aruthrol ar TikTok, dod i arfer â byw yn llygad y cyhoedd, ei waith diweddar fel llysgennad ar ymgyrch Diogelu Cymru, a’i gynlluniau ar gyfer y dyfodol.

Felly ble bynnag ydych chi a beth bynnag rydych chi’n ei wneud – mwynhewch…

Sun, 10 Apr 2022 23:05:02 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Datgloi: Straeon COVID o Gymru

Arwain Cymru drwy’r pandemig gyda Phrif Weinidog Cymru, Mark Drakeford

Croeso i bodlediad newydd sbon Diogelu Cymru, ‘Datgloi: Straeon COVID o Gymru.’ O weithwyr gofal iechyd rheng flaen i sêr y cyfryngau cymdeithasol, yn y gyfres yma bydd y cyflwynydd teledu a radio Dot Davies yn clywed gan amrywiaeth o bobl nodedig ledled Cymru wrth i ni nodi dwy flynedd ers y cyfnod clo cyntaf a myfyrio ar eu profiadau o’r pandemig.

Mae gwestai heddiw yn un arbennig. Mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi bod yn gyfrifol am arwain Cymru drwy’r pandemig a llywio’r wlad drwy gyfnod digynsail.

Yn y bennod yma, bu Dot yn siarad gyda’r Prif Weinidog gan edrych y tu ôl i’r llen i weld sut llwyddodd Llywodraeth Cymru i reoli’r achosion o’r firws yn ôl yn 2020, manylion ei ‘ddiwrnod tywyllaf’, a’i falchder yn yr ymdeimlad o undod ledled y wlad yn y cyfnod heriol yma.

Felly ble bynnag ydych chi a beth bynnag rydych chi’n ei wneud – mwynhewch…

Sun, 10 Apr 2022 23:00:02 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch